Разборка Samsung GT-B7732

Разборка Samsung B7732

Сбо́рочный чертёж.

Design LOC Discription SEC CODE
QAR01 AUDIO-RECEIVER 3009-001457
QCR101 SCREW-MACHINE 6001-002005
QCR72 SCREW-MACHINE 6001-002051
QCR96 SCREW-MACHINE 6001-002259
QCR91 SCREW-MACHINE 6001-002260
QMI01 MICROPHONE-ASSY-GT_B7732U (SUB) GH30-00642A
     
QMO01 MOTOR LINEAR VIBRATION-GT_S9500 GH31-00443A
QBA01 INNER BATTERY PACK-1200MAH,CHI,MAIN GH43-03060A
QME16 ASSY ETC-LCD CON TO CON GH59-08988A
QME03 TOUCH/PANEL-GT-B7732U GH59-09032A
QSP01 MODULE-SPK_INT MODULE GH59-09129A
QSC05 TAPE-LOWER HINGE SHEET GH74-50061A
QMP01 A/S ASSY-PBA MAIN(CHNA) GH82-04904A
QCA02 ASSY CAMERA-VGA MODULE(GT-B7732U) GH96-04307A
QLC02 ASSY LCD-2.2\» TFT SUB(GT-B7732U) GH96-04329A
     
QLC01 ASSY LCD-3.0\» TFT MAIN(GT-B7732U) GH96-04331A
QCA01 ASSY CAMERA-5M MODULE(GT-B7732) GH96-04778A
QFR01 ASSY CASE-FRONT GH98-16192A
QFL01 ASSY CASE-FOLDER LOWER GH98-16194A
QFU01 ASSY CASE-FOLDER UPPER GH98-16195A
QBC00 ASSY COVER-BATTERY GH98-16196A
QHI01 ASSY HINGE-GEAR GH98-16199A
QLB01 ASSY BRACKET-LCD GH98-16221A
QHI02 ASSY HINGE-COVER UPPER GH98-16404A
     
QCK01 ASSY KEY-CAM GH98-16747A
QVO01 ASSY KEY-VOL GH98-16748A
QWD01 ASSY COVER-SUB WINDOW GH98-17097A
QRE01 ASSY CASE-REAR GH98-16193A
QCR72 SCREW-MACHINE 6001-002051

Инструкция по разборке Samsung B7732

 Выпуск винтов в 6 точках на задней панели.

 

 Поднять как показано на картине.

 После отсоединить захват  и 3 * 4 ключевые разъема, отделить PBA от Front Ass’y.

 Сними 4 заглушки винтов из Lower и Hinge Cover.

 Отсоединить Upper как на картинке.

 Разберите TSP FPCB, Con to Con connector из LCD Bracket Ass’y.

Отделить LCD Bracket Ass’y из Lower.

 Отделить VGA Camera Ass’y от Bracket.
 Разберите main LCD Connector.

 Разберите sub LCD FPCB от Bracket.

 Разберите sub LCD от Bracket.

 Разобрать main LCD от Bracket.

Разборка Samsung GT-B7732 завершена.

SEC CODE Design LOC Discription
0403-001688 D501 DIODE-ZENER
0406-001237 ZD300 DIODE-TVS
0406-001369 D400 DIODE-TVS
0406-001375 ZD400,ZD401,ZD502 DIODE-TVS
     
0406-001375 ZD503,ZD504,ZD505 DIODE-TVS
0406-001375 ZD506,ZD507 DIODE-TVS
0505-001518 TR501 FET-SILICON
0505-002348 U509 FET-SILICON
0505-002353 U710 FET-SILICON
1001-001405 U407,U601 IC
1001-001453 U207 IC
1001-001481 U304,U510,U511 IC
1001-001536 U104 IC
1001-001546 U302,U704,U711 IC
1001-001616 U300 IC
     
1001-001645 U411 IC
1003-002287 U507 IC
1003-002337 U502 IC
1009-001037 U206 IC
1108-000284 UME700 MEMORY
1108-000342 UME204 MEMORY
1201-002773 PAM104 IC
1201-002947 PAM600 IC
1201-002968 PAM101 IC
1201-003066 PAM103 IC
1201-003081 U406 IC
     
1203-004819 U408 IC
1203-005501 U504 IC
1203-005503 U503 IC
1203-005995 PM300 IC
1203-006070 U501 IC
1203-006074 U303 IC
1204-003022 U409 IC
1205-003682 U600 IC
1205-003864 U101 IC
1205-003934 UCP700 IC
1205-003982 UCP200 IC
     
1209-001922 U506 IC
1404-001221 VR200 THERMISTOR
2007-000137 R400 R-CHIP
2007-000138 R123,R233,R237,R300 R-CHIP
2007-000138 R318,R332,R403,R605 R-CHIP
2007-000138 R710 R-CHIP
2007-000140 R652,R718 R-CHIP
2007-000141 R711 R-CHIP
     
2007-000143 R313 R-CHIP
2007-000148 R202,R228,R307,R308 R-CHIP
2007-000148 R408,R604,R607,R704 R-CHIP
2007-000148 R705,R706,R712,R721 R-CHIP
2007-000157 R510 R-CHIP
2007-000159 R309,R310,R311,R312 R-CHIP
2007-000162 R512,R513,R518,R606 R-CHIP
2007-000162 R608,R701,R717 R-CHIP
2007-000165 R317 R-CHIP
2007-000170 R730,R731 R-CHIP
2007-000636 R720 R-CHIP
     
2007-000758 R304,R713 R-CHIP
2007-000775 R410 R-CHIP
2007-000831 R502 R-CHIP
2007-001319 R221,R222,R235 R-CHIP
2007-001333 R314,R315,R316,R409 R-CHIP
2007-003010 R501,R505,R603 R-CHIP
2007-003015 R411,R412 R-CHIP
2007-007090 R306 R-CHIP
2007-007142 R506 R-CHIP
2007-007190 R405,R406 R-CHIP
2007-007193 R524,R535 R-CHIP
     
2007-007309 R714 R-CHIP
2007-007312 R507 R-CHIP
2007-007317 R404,R413 R-CHIP
2007-007480 R525 R-CHIP
2007-007573 R508 R-CHIP
2007-007589 R204 R-CHIP
2007-008045 R531,R533 R-CHIP
2007-008052 R210,R211,R217,R218 R-CHIP
2007-008354 R205,R509,R511 R-CHIP
2007-008419 R119,R120,R121,R208 R-CHIP
2007-008420 R609,R610 R-CHIP
     
2007-008465 R224 R-CHIP
2007-008516 R107,R110,R536,R722 R-CHIP
2007-008548 R219,R220,R715,R716 R-CHIP
2007-008721 R333 R-CHIP
2007-008766 R225 R-CHIP
2007-008780 R417,R418 R-CHIP
2007-008800 R122 R-CHIP
2007-008806 R103,R104,R105,R106 R-CHIP
     
2203-000233 C112,C116,C136,C144 C-CERAMIC,CHIP
2203-000233 C158,C166,C191,C437 C-CERAMIC,CHIP
2203-000233 C438,C439,C630 C-CERAMIC,CHIP
2203-000254 C103,C159,C198,C515 C-CERAMIC,CHIP
2203-000254 C725 C-CERAMIC,CHIP
2203-000278 C153,C336,C339 C-CERAMIC,CHIP
2203-000359 C169 C-CERAMIC,CHIP
2203-000386 C134,C160,C404,C452 C-CERAMIC,CHIP
2203-000386 C572 C-CERAMIC,CHIP
2203-000438 C145,C148,C232,C558 C-CERAMIC,CHIP
2203-000438 C559,C629,C710 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-000679 C643,C644 C-CERAMIC,CHIP
2203-000725 C520 C-CERAMIC,CHIP
2203-000812 C128,C179,C337,C340 C-CERAMIC,CHIP
2203-000812 C512,C513,C561,C564 C-CERAMIC,CHIP
2203-000812 C601,C609,C612,C614 C-CERAMIC,CHIP
2203-000812 C720 C-CERAMIC,CHIP
2203-000995 C600 C-CERAMIC,CHIP
2203-001153 C451,C453,C571 C-CERAMIC,CHIP
2203-002443 C101 C-CERAMIC,CHIP
2203-002487 C427 C-CERAMIC,CHIP
2203-002668 C140,C161,C194,C604 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-002668 C634 C-CERAMIC,CHIP
2203-002709 C200,C201,C202,C227 C-CERAMIC,CHIP
2203-002709 C228,C307,C326,C328 C-CERAMIC,CHIP
2203-002709 C460,C732 C-CERAMIC,CHIP
2203-005281 C454,C455 C-CERAMIC,CHIP
2203-005288 C178 C-CERAMIC,CHIP
2203-005395 C625 C-CERAMIC,CHIP
2203-005446 C692,C694 C-CERAMIC,CHIP
2203-005483 C731 C-CERAMIC,CHIP
2203-005552 C139,C168 C-CERAMIC,CHIP
2203-005682 C137,C456,C457,C617 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-005682 C618,C619,C622,C623 C-CERAMIC,CHIP
2203-005729 C146,C333,C334 C-CERAMIC,CHIP
2203-005736 C104,C125,C126,C141 C-CERAMIC,CHIP
2203-005736 C142,C163,C165,C566 C-CERAMIC,CHIP
2203-005736 C567 C-CERAMIC,CHIP
2203-005777 C187,C188,C192,C193 C-CERAMIC,CHIP
2203-005792 C130,C131,C181,C183 C-CERAMIC,CHIP
2203-005792 C610,C611 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006048 C118,C119,C154,C203 C-CERAMIC,CHIP
2203-006048 C204,C205,C208,C209 C-CERAMIC,CHIP
2203-006048 C210,C211,C212,C213 C-CERAMIC,CHIP
2203-006048 C214,C215,C216,C217 C-CERAMIC,CHIP
2203-006048 C218,C219,C233,C234 C-CERAMIC,CHIP
2203-006048 C327,C338,C341,C343 C-CERAMIC,CHIP
2203-006048 C350,C409,C418,C433 C-CERAMIC,CHIP
2203-006048 C434,C435,C436,C514 C-CERAMIC,CHIP
2203-006048 C709,C711,C721,C724 C-CERAMIC,CHIP
2203-006048 C727,C728,C740,C741 C-CERAMIC,CHIP
2203-006137 C461,C462,C517,C626 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006190 C220,C221 C-CERAMIC,CHIP
2203-006208 C222 C-CERAMIC,CHIP
2203-006257 C308,C309,C313,C316 C-CERAMIC,CHIP
2203-006257 C317,C318,C319,C321 C-CERAMIC,CHIP
2203-006257 C712,C714,C716,C717 C-CERAMIC,CHIP
2203-006257 C726,C730 C-CERAMIC,CHIP
2203-006260 C413,C414,C639 C-CERAMIC,CHIP
2203-006324 C102,C180 C-CERAMIC,CHIP
2203-006348 C325,C424 C-CERAMIC,CHIP
2203-006399 C410,C416,C431,C458 C-CERAMIC,CHIP
2203-006399 C570,C627,C628,C636 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006410 C138 C-CERAMIC,CHIP
2203-006423 C229,C230 C-CERAMIC,CHIP
2203-006426 C127 C-CERAMIC,CHIP
2203-006438 C648 C-CERAMIC,CHIP
2203-006562 C115,C304,C306,C314 C-CERAMIC,CHIP
2203-006562 C320,C322,C323,C346 C-CERAMIC,CHIP
2203-006562 C516,C518,C519,C521 C-CERAMIC,CHIP
2203-006562 C522,C635,C637,C638 C-CERAMIC,CHIP
2203-006562 C640,C645,C646,C647 C-CERAMIC,CHIP
2203-006562 C649,C651 C-CERAMIC,CHIP
2203-006611 C151 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006674 C152 C-CERAMIC,CHIP
2203-006681 C700,C701 C-CERAMIC,CHIP
2203-006824 C310,C311,C312,C324 C-CERAMIC,CHIP
2203-006824 C331,C342,C351 C-CERAMIC,CHIP
2203-006825 C305,C705,C706,C715 C-CERAMIC,CHIP
2203-006838 C206 C-CERAMIC,CHIP
2203-006839 C129,C155,C569 C-CERAMIC,CHIP
2203-006841 C106,C303,C500,C502 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006841 C510 C-CERAMIC,CHIP
2203-006872 C358,C359,C650,C708 C-CERAMIC,CHIP
2203-006890 C329,C330 C-CERAMIC,CHIP
2203-006978 C501,C509 C-CERAMIC,CHIP
2203-006979 C613 C-CERAMIC,CHIP
2203-007133 C459 C-CERAMIC,CHIP
2203-007194 C107 C-CERAMIC,CHIP
2203-007270 C207,C300,C301,C302 C-CERAMIC,CHIP
2203-007270 C315,C335,C406,C511 C-CERAMIC,CHIP
2203-007270 C553,C702,C703,C704 C-CERAMIC,CHIP
2203-007270 C707,C742 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-007271 C357,C562,C563 C-CERAMIC,CHIP
2203-007279 C607 C-CERAMIC,CHIP
2203-007317 C135,C352,C353,C408 C-CERAMIC,CHIP
2203-007317 C713,C718,C719 C-CERAMIC,CHIP
2203-007369 C114,C344,C345,C347 C-CERAMIC,CHIP
2203-007369 C348,C354,C355,C356 C-CERAMIC,CHIP
2203-007391 C422,C423 C-CERAMIC,CHIP
2203-007393 C162,C554,C633 C-CERAMIC,CHIP
2703-001726 L605,L609 INDUCTOR-SMD
2703-002155 L606 INDUCTOR-SMD
2703-002199 L120 INDUCTOR-SMD
     
2703-002204 L116,L410,L411 INDUCTOR-SMD
2703-002205 L101,L130,L195 INDUCTOR-SMD
2703-002207 L102,L137,L600 INDUCTOR-SMD
2703-002267 L133,L134,L603 INDUCTOR-SMD
2703-002269 L505,L506,L601 INDUCTOR-SMD
2703-002281 L108 INDUCTOR-SMD
2703-002314 L121 INDUCTOR-SMD
2703-002649 L125 INDUCTOR-SMD
2703-002793 L126 INDUCTOR-SMD
2703-002858 L611 INDUCTOR-SMD
2703-002900 L122,L123 INDUCTOR-SMD
     
2703-002903 L111 INDUCTOR-SMD
2703-002907 L110 INDUCTOR-SMD
2703-002919 L114,L127 INDUCTOR-SMD
2703-003003 L112 INDUCTOR-SMD
2703-003121 L405 INDUCTOR-SMD
2703-003222 L403,L404,L503,L507 INDUCTOR-SMD
2703-003258 L300,L701 INDUCTOR-SMD
2703-003347 L504 INDUCTOR-SMD
2703-003479 L124 INDUCTOR-SMD
2703-003502 L303 INDUCTOR-SMD
2703-003546 L301,L302,L702 INDUCTOR-SMD
2703-003748 L508 INDUCTOR-SMD
2703-003781 L406 INDUCTOR-SMD
2703-003812 L501 INDUCTOR-SMD
2801-004466 OSC300 CRYSTAL-UNIT
2801-004786 OSC601 CRYSTAL-UNIT
2801-004954 OSC600 CRYSTAL-UNIT
2809-001351 TCX100 OSCILLATOR-VCTCXO
2901-001525 F505,F506 FILTER-EMI SMD
2901-001604 F500,F501,F507 FILTER-EMI SMD
2901-001618 F502,F503,F504 FILTER-EMI SMD
2904-001879 F600 FILTER-SAW
2910-000055 DUF103 FILTER
2910-000070 DUF101 FILTER
2911-000154 F601 FILTER
2911-000155 F101 FILTER
3301-001342 L203 CORE-FERRITE BEAD
3301-001438 L402,L407 CORE-FERRITE BEAD
     
3301-001659 L700 CORE-FERRITE BEAD
3301-001812 L204,L205,L401,L408 CORE-FERRITE BEAD
3301-001812 L409,L502 CORE-FERRITE BEAD
3705-001503 RFS100,RFS600 CONNECTOR-COAXIAL
3709-001488 SIM300,SIM301 CONNECTOR-CARD EDGE
3709-001575 CD300 CONNECTOR-CARD EDGE
3711-006352 HEA500 CONNECTOR-HEADER
3711-006808 BTC500 CONNECTOR-HEADER
3711-006919 CN500 CONNECTOR-HEADER
3711-007440 HEA501 CONNECTOR-HEADER
3722-002840 IFC400 JACK-PHONE
4302-001130 BAT300 BATTERY
4709-001871 U602 RF-MODULE
GH70-04443A SC502 ONBOARD-CLIP-9
GH71-08426A ANT100,ANT101,ANT102 NPR-CONTACT ANT
GH71-08426A ANT600,ANT601 NPR-CONTACT ANT
GH71-08731A ANT604 NPR-CONTACT ANT

 

Запись опубликована автором V_E_D_U_N в рубрике Samsung GT-B7732. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.