Разборка Samsung GT-E1085L

Разборка Samsung E1085L

Сбо́рочный чертёж.

Design LOC Discription SEC CODE
QBC00 ASSY COVER-BATT GH98-13873A
QCR89 SCREW-TAPPING 6002-001428
QKP01 RMO KEY-ALL GH73-13125A
     
QLC01 ASSY LCD-1.43\»STD CSTN PNL GH96-04008A
QME01 DOME SHEET-MAIN 22 KEY(GT-E1080) GH59-07942A
QMI01 MICROPHONE-ASSY-GT_E1080 GH30-00607A
     
QMO01 MOTOR DC-SCH-S369 GH31-00392A
QMP01 A/S ASSY-PBA MAIN (GT-E1085 SVC) GH82-03921A
QSH02 ICT SHIELD-CAN GH70-05509A
QSP01 SPEAKER 3001-002509
     
QRE01 ASSY CASE-REAR GH98-13871A
QIF01 PMO COVER-IF GH72-55325A
QFR01 ASSY CASE-FRONT(LTN) GH98-14489A
QMW02 PCT WINDOW-MAIN(FM) GH72-55989A

Инструкция по разборке Samsung E1085L

Отвинтите 3 винта на the REAR case

 Разберите REAR, в последовательности как показано ниже

 

Разберите PBA. Будьте осторожны с крючками.

 Отделите PBA от the FRONT

 Нажмите на крючки по обе стороны от LCD

 Поднимите нижнюю сторону LCD тщательно.

 Разберите LCD.

 Разберите the SHIELD CAN

 Разберите MIC

 Отделить the KEYPAD от the FRONT

Разборка Samsung GT-E1085L завершена.

Список парткодов Samsung GT-E1085L.

 

SEC CODE Design LOC Description
0401-001110 D200 DIODE-SWITCHING
     
0401-001110 D201 DIODE-SWITCHING
0403-001547 ZD200 DIODE-ZENER
0406-001267 ZD300 DIODE-TVS
0406-001286 ZD301 DIODE-TVS
     
0406-001286 ZD302 DIODE-TVS
0406-001288 D301 DIODE-TVS
0406-001288 D302 DIODE-TVS
0406-001288 D303 DIODE-TVS
0406-001288 D304 DIODE-TVS
     
0601-002070 LED301 LED
0601-002070 LED302 LED
0601-002070 LED303 LED
0601-002070 LED304 LED
1003-001440 TR100 IC-RELAY DRIVER
     
1108-000239 UME200 IC-MCP
1201-002933 PAM100 IC-POWER AMP
1203-005512 U302 IC-POSI.FIXED REG.
1203-005686 U103 IC-DC/DC CONVERTER
     
1203-005957 U200 IC-VOL. DETECTOR
1204-002979 U100 IC-TUNER
1205-003679 UCP201 IC-MODEM
1404-001221 TH200 THERMISTOR-NTC
2007-000139 R301 R-CHIP
     
2007-000140 R101 R-CHIP
2007-000141 R300 R-CHIP
2007-000141 R306 R-CHIP
2007-000141 R312 R-CHIP
     
2007-000143 R105 R-CHIP
2007-000143 R106 R-CHIP
2007-000144 R208 R-CHIP
2007-000148 R102 R-CHIP
2007-000148 R103 R-CHIP
     
2007-000148 R200 R-CHIP
2007-000148 R201 R-CHIP
2007-000148 R217 R-CHIP
2007-000151 R109 R-CHIP
     
2007-000162 R110 R-CHIP
2007-000162 R209 R-CHIP
2007-000172 R207 R-CHIP
2007-000172 R303 R-CHIP
     
2007-000172 R304 R-CHIP
2007-000172 R305 R-CHIP
2007-000172 R307 R-CHIP
2007-000172 R308 R-CHIP
2007-000173 R309 R-CHIP
     
2007-000173 R310 R-CHIP
2007-000174 R311 R-CHIP
2007-001301 R206 R-CHIP
2007-001333 R210 R-CHIP
2007-003025 R108 R-CHIP
     
2007-008500 R203 R-CHIP
2203-000233 C105 C-CER,CHIP
2203-000386 C220 C-CER,CHIP
2203-000386 C323 C-CER,CHIP
     
2203-000425 C225 C-CER,CHIP
2203-000425 C228 C-CER,CHIP
2203-000585 C309 C-CER,CHIP
2203-000585 C310 C-CER,CHIP
2203-000585 C311 C-CER,CHIP
     
2203-000679 C303 C-CER,CHIP
2203-000696 C114 C-CER,CHIP
2203-000696 C116 C-CER,CHIP
2203-000812 C120 C-CER,CHIP
     
2203-000812 C121 C-CER,CHIP
2203-000812 C229 C-CER,CHIP
2203-000812 C316 C-CER,CHIP
2203-000812 C317 C-CER,CHIP
2203-001153 C328 C-CER,CHIP
     
2203-001153 U310 C-CER,CHIP
2203-001385 C118 C-CER,CHIP
2203-001385 C119 C-CER,CHIP
2203-002709 C209 C-CER,CHIP
     
2203-002709 C210 C-CER,CHIP
2203-002709 C230 C-CER,CHIP
2203-005052 C102 C-CER,CHIP
2203-005057 C112 C-CER,CHIP
     
2203-005057 C125 C-CER,CHIP
2203-005061 C106 C-CER,CHIP
2203-005482 C231 C-CER,CHIP
2203-005482 C301 C-CER,CHIP
2203-005482 C302 C-CER,CHIP
     
2203-005482 C321 C-CER,CHIP
2203-005482 C325 C-CER,CHIP
2203-006048 C100 C-CER,CHIP
2203-006048 C211 C-CER,CHIP
2203-006048 C212 C-CER,CHIP
     
2203-006048 C215 C-CER,CHIP
2203-006208 C201 C-CER,CHIP
2203-006208 C202 C-CER,CHIP
2203-006260 C103 C-CER,CHIP
     
2203-006260 C104 C-CER,CHIP
2203-006348 C223 C-CER,CHIP
2203-006399 C200 C-CER,CHIP
2203-006399 C203 C-CER,CHIP
2203-006399 C204 C-CER,CHIP
     
2203-006399 C205 C-CER,CHIP
2203-006399 C206 C-CER,CHIP
2203-006399 C214 C-CER,CHIP
2203-006399 C314 C-CER,CHIP
     
2203-006399 C315 C-CER,CHIP
2203-006562 C111 C-CER,CHIP
2203-006562 C312 C-CER,CHIP
2203-006562 C313 C-CER,CHIP
2203-006824 C207 C-CER,CHIP
     
2203-006824 C208 C-CER,CHIP
2203-006824 C227 C-CER,CHIP
2203-006841 C222 C-CER,CHIP
2203-006841 C226 C-CER,CHIP
     
2203-007270 C308 C-CER,CHIP
2203-007279 C109 C-CER,CHIP
2404-001377 C322 C-TA,CHIP
2703-001751 L104 INDUCTOR-SMD
     
2703-002170 L114 INDUCTOR-SMD
2703-002176 C115 INDUCTOR-SMD
2703-002201 L307 INDUCTOR-SMD
2703-002201 L308 INDUCTOR-SMD
2703-002201 L309 INDUCTOR-SMD
     
2703-002203 L103 INDUCTOR-SMD
2703-002367 L102 INDUCTOR-SMD
2703-002558 L110 INDUCTOR-SMD
2703-002586 L101 INDUCTOR-SMD
2703-002636 L109 INDUCTOR-SMD
     
2703-003184 L201 INDUCTOR-SMD
2703-003476 L301 INDUCTOR-SMD
2801-004805 OSC201 CRYSTAL-SMD
2801-004882 OSC200 CRYSTAL-SMD
     
2904-001885 F100 FILTER-SAW
3301-001158 L200 BEAD-SMD
3301-001885 L302 BEAD-SMD
3301-001885 L303 BEAD-SMD
3301-001885 L304 BEAD-SMD
     
3301-001885 L305 BEAD-SMD
3301-001885 L306 BEAD-SMD
3301-001912 L300 BEAD-SMD
3705-001503 RFS100 CONNECTOR-COAXIAL
     
3709-001488 SIM200 CONNECTOR-CARD EDGE
3710-002683 IFC300 SOCKET-INTERFACE
3711-006808 BTC200 HEADER-BATTERY
GH70-03276A SC100 ICT SHIELD-CAN CLIP
GH70-03276A SC101 ICT SHIELD-CAN CLIP
     
GH70-03276A SC102 ICT SHIELD-CAN CLIP
GH70-03276A SC103 ICT SHIELD-CAN CLIP
     
GH70-03276A SC104 ICT SHIELD-CAN CLIP
GH70-03276A SC105 ICT SHIELD-CAN CLIP
GH70-03276A SC106 ICT SHIELD-CAN CLIP
GH70-03276A SC107 ICT SHIELD-CAN CLIP
     
GH70-03276A SC108 ICT SHIELD-CAN CLIP
GH70-03276A SC109 ICT SHIELD-CAN CLIP
GH80-03320A R104 SOLDER-CREAM/SMT KOREA(FREE)
GH80-03320A R313 SOLDER-CREAM/SMT KOREA(FREE)
GH80-03320A R314 SOLDER-CREAM/SMT KOREA(FREE)
     
GH80-03321A R216 SOLDER-CREAM/DHDMR(FREE)
Запись опубликована автором V_E_D_U_N в рубрике Samsung GT-E1085L. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.