Разборка Samsung GT-C6712

Разборка Samsung C6712

Сбо́рочный чертёж.

Design LOC Description SEC CODE
QCR101 SCREW-MACHINE 6001-002005
QBA01 INNER BATTERY PACK-1200MAH,BLK,ENG,MAIN GH43-03447A
     
QSP01 MODULE-SPK + INT GH59-10668A
QCA01 CAMERA MODULE-3M LSI 1/5\» 5CC SOCKET TYP GH59-10764A
     
QVK02 KEY FPCB-PWR KEY FPCB GH59-10787A
QME03 TOUCH/PANEL-GT-C6712 GH59-10814A
     
QMI03 RMO RUBBER-MIC TOP GH73-14863A
QMP01 A/S ASSY-PBA MAIN (COMM) GH82-05721A
     
QLC01 ASSY LCD-3.2\»WQVGA GT-C6712 ASSY GH96-05076A
QAR01 ASSY MODULE-RCV(+EARJACK)+BRACKET FPCB GH96-05141A
     
QFR01 ASSY CASE-FRONT GH98-19406A
QKP01 ASSY KEYPAD-(EU) GH98-19408A
     
QBC00 ASSY COVER-BATT(IML) GH98-19784A
QLB01 ASSY BRACKET-LCD GH98-19407A
     
QME01 KEY FPCB-KEY FPCB ASSY GH59-10786A
QRE01 ASSY CASE-REAR GH98-19409A
     
QMO01 MOTOR DC GH31-00534A
QRF06 PMO COVER-USB GH72-62923A
     
QSD01 PMO COVER-SD GH72-62924A
QCK02 PMO KEY-SIM GH72-62926A
     
QVO01 PMO KEY-VOL GH72-62927A
QCK01 PMO KEY-HOLD GH72-62928A

Инструкция по разборке Samsung C6712 

  

Отвинтите 5 винтов на the Rear

 

Отделить the REAR CASE. 7захватов

 

 Отделить разъем KEY и  отделить KEY FPCB

 Поднимите слева PBA и отделить the LCD  разъем.

Отделить кронштейн.

 1) Отсоедините изоляционную ленту.
 2) Отделить разъем TSP.

Отделить клавиатуру, the LCD и TSP.

Разборка Samsung GT-C6712 завершена.

Список парткодов Samsung GT-С6712.

 

0403-001870 ZD300 DIODE-ZENER
0404-001172 D401,D402 DIODE-SCHOTTKY
0404-001504 D100,D101 DIODE-SCHOTTKY
0406-001286 ZD301,ZD403 DIODE-TVS
0406-001293 ZD401,ZD402 DIODE-TVS
     
0406-001413 ZD408,ZD411 DIODE-TVS
0406-001446 U411,ZD404,ZD405 DIODE-TVS
0406-001446 ZD409,ZD410 DIODE-TVS
0801-003130 U200 IC
     
1001-001410 U403 IC
1001-001607 U104 IC
1001-001655 U401 IC
1001-001687 U100 IC
     
1108-000395 UME200 MEMORY
1201-003166 PAM100 IC
1203-006589 U402 IC
1203-006660 PM300 IC
     
1205-003868 U102 IC
1205-004046 UCP200 IC
1205-004113 U105 IC
1209-001945 U301 IC
     
1404-001221 VR300 THERMISTOR
1405-001298 V400,V401,V405,V407 VARISTOR
1405-001298 V408 VARISTOR
2007-000138 R422,R423,R424,R425 R-CHIP
2007-000138 R430 R-CHIP
     
2007-000139 R137 R-CHIP
2007-000140 R111,R420 R-CHIP
2007-000141 R206,R207,R208,R209 R-CHIP
2007-000141 R219,R220,R406 R-CHIP
     
2007-000143 R202,R433 R-CHIP
2007-000144 R211,R212,R213,R214 R-CHIP
2007-000148 R312 R-CHIP
2007-000156 R305,R404 R-CHIP
     
2007-000159 R204 R-CHIP
2007-000162 R134,R135,R136,R216 R-CHIP
2007-000162 R217,R218,R222 R-CHIP
2007-000165 R300 R-CHIP
2007-000169 R438 R-CHIP
2007-000170 R402,R408 R-CHIP
2007-001244 R205 R-CHIP
     
2007-001292 R301,R302 R-CHIP
2007-001294 R100,R405 R-CHIP
2007-001333 R409 R-CHIP
2007-002796 R418 R-CHIP
     
2007-003014 R316 R-CHIP
2007-003018 R108,R110 R-CHIP
2007-007008 R304 R-CHIP
2007-007014 R411 R-CHIP
     
2007-007015 R439 R-CHIP
2007-007132 R114,R128,R410 R-CHIP
2007-007156 R460,R462 R-CHIP
2007-007193 R200 R-CHIP
     
2007-007312 R215 R-CHIP
2007-007315 R221 R-CHIP
2007-007981 R313,R315 R-CHIP
2007-008401 R314 R-CHIP
     
2203-000233 C234,C450,C451,C452 C-CERAMIC
2203-000233 C453,C456 C-CERAMIC
2203-000254 C137,C222,C231 C-CERAMIC
2203-000278 C125,C126,C136,C143 C-CERAMIC
2203-000278 C169,C170,C171 C-CERAMIC
     
2203-000330 C118 C-CERAMIC
2203-000386 C236,C402,C413,C415 C-CERAMIC
2203-000386 C460 C-CERAMIC
2203-000425 C219 C-CERAMIC
     
2203-000438 C150,C229 C-CERAMIC
2203-000627 C116,C312,C313 C-CERAMIC
2203-000679 C130 C-CERAMIC
2203-000696 C144 C-CERAMIC
     
2203-000714 C182 C-CERAMIC
2203-000725 C464,C465 C-CERAMIC
2203-000812 C344,C359,C403,C404 C-CERAMIC
2203-000812 C409,C410 C-CERAMIC
2203-000854 C115,C119 C-CERAMIC
2203-000995 C205,C218,C360 C-CERAMIC
2203-001101 C224 C-CERAMIC
     
2203-001153 C406,C412,C430,C434 C-CERAMIC
2203-001153 C435 C-CERAMIC
2203-001385 C127 C-CERAMIC
2203-005053 C173 C-CERAMIC
     
2203-005056 C117 C-CERAMIC
2203-005234 C102 C-CERAMIC
2203-005395 C181 C-CERAMIC
2203-005450 C151 C-CERAMIC
     
2203-005552 C129 C-CERAMIC
2203-005968 C429 C-CERAMIC
2203-006048 C100,C107,C108,C110 C-CERAMIC
2203-006048 C134,C140,C141,C177 C-CERAMIC
     
2203-006048 C202,C203,C208,C212 C-CERAMIC
2203-006048 C213,C215,C226,C227 C-CERAMIC
2203-006048 C316,C339,C341,C358 C-CERAMIC
2203-006048 C401,C407,C417,C423 C-CERAMIC
     
2203-006048 C440,C455,C457 C-CERAMIC
2203-006137 C310,C315 C-CERAMIC
2203-006190 C112,C113 C-CERAMIC
2203-006208 C320,C321,C324 C-CERAMIC
2203-006257 C311,C314,C338 C-CERAMIC
     
2203-006260 C183 C-CERAMIC
2203-006324 C326,C327 C-CERAMIC
2203-006348 C301 C-CERAMIC
2203-006399 C111,C124,C138,C155 C-CERAMIC
     
2203-006399 C200,C201,C207,C209 C-CERAMIC
2203-006399 C216,C217,C305,C306 C-CERAMIC
2203-006399 C307,C308,C317,C319 C-CERAMIC
2203-006399 C322,C323,C325,C329 C-CERAMIC
     
2203-006399 C330,C340,C345,C355 C-CERAMIC
2203-006399 C356,C357,C405,C411 C-CERAMIC
2203-006399 C432,C433,C437,C438 C-CERAMIC
2203-006399 C439 C-CERAMIC
2203-006562 C331,C422 C-CERAMIC
2203-006681 C414,C416 C-CERAMIC
2203-006824 C175,C210,C211,C214 C-CERAMIC
     
2203-006824 C328 C-CERAMIC
2203-006872 C142,C156,C178,C204 C-CERAMIC
2203-006872 C206,C220,C221,C223 C-CERAMIC
2203-006872 C225 C-CERAMIC
     
2203-006890 C300,C337 C-CERAMIC
2203-006978 C454 C-CERAMIC
2203-007271 C332,C333,C334,C335 C-CERAMIC
2203-007279 C103,C302,C303,C342 C-CERAMIC
     
2203-007279 C418,C428 C-CERAMIC
2203-007317 C109,C176,C179 C-CERAMIC
2203-007693 C446 C-CERAMIC
2203-007729 C233 C-CERAMIC
     
2203-007775 C180 C-CERAMIC
2404-001506 BAT300 C-TA
2703-001708 L107,L109,L111,L115 INDUCTOR-SMD
2703-001726 L112,L114 INDUCTOR-SMD
     
2703-001990 L150 INDUCTOR-SMD
2703-002176 L121,L149 INDUCTOR-SMD
2703-002198 L117,L118 INDUCTOR-SMD
2703-002200 L122,L123 INDUCTOR-SMD
2703-002205 L120,L124 INDUCTOR-SMD
     
2703-002267 L116,L119 INDUCTOR-SMD
2703-002308 L426 INDUCTOR-SMD
2703-002314 L412 INDUCTOR-SMD
2703-002367 L105,L110 INDUCTOR-SMD
     
2703-002368 L102 INDUCTOR-SMD
2703-002543 L113 INDUCTOR-SMD
2703-003485 L413 INDUCTOR-SMD
2703-003686 L300,L301,L302 INDUCTOR-SMD
     
2703-003698 L108 INDUCTOR-SMD
2801-004551 OSC300 CRYSTAL-UNIT
2801-004893 OSC100,OSC200 CRYSTAL-UNIT
2901-001604 F400,F401,F402 FILTER-EMI SMD
2904-001937 F101 FILTER-SAW
2909-001337 F102 FILTER-DUPLEXER
3003-001136 MIC401 MIC-CONDENSOR
     
3301-001438 L135 CORE-FERRITE BEAD
3301-001534 L103,L104 CORE-FERRITE BEAD
3301-001659 L125,L126,L200,L201 CORE-FERRITE BEAD
3301-001917 L407,L408,L410,L411 CORE-FERRITE BEAD
     
3301-001917 L418,L419,L420,L421 CORE-FERRITE BEAD
3301-001917 L422,L423,L424 CORE-FERRITE BEAD
3301-002037 L401,L425 CORE-FERRITE BEAD
3301-002062 L417 CORE-FERRITE BEAD
     
3301-002070 L400,L406 CORE-FERRITE BEAD
3404-001303 TACK_402,TACT_400 SWITCH-TACT
3404-001303 TACT_401 SWITCH-TACT
3705-001731 RFS100 CONNECTOR-COAXIAL
     
3708-002236 SLC401 CONNECTOR-FPC/FFC/PIC
3709-001575 SD300 CONNECTOR-CARD EDGE
3709-001685 SIM300 CONNECTOR-CARD EDGE
3710-003376 SOC401 CONNECTOR-SOCKET
     
3711-007533 BTC300 CONNECTOR-HEADER
3712-001348 ANT100,ANT101,ANT102 CONNECTOR
3712-001348 ANT104,ANT105 CONNECTOR
3712-001348 MOTOR400,MOTOR401 CONNECTOR
3712-001348 SPK400,SPK401 CONNECTOR
     
3722-003172 IFC400 JACK-PHONE
3711-007746 HDC401 CONNECTOR-HEADER
1001-001701 U302 IC
3711-007738 HDC403 CONNECTOR-HEADER
     
2904-002008 F100 FILTER SAW
Запись опубликована автором V_E_D_U_N в рубрике Samsung GT-C6712. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.