Разборка Samsung GT-E1083c

Разборка Samsung E1083c

Сборочный чертёж.

QSP01  SPEAKER  3001-002630
QCR89  SCREW-TAPPING  6002-001428
QMI01  MICROPHONE-ASSY-SGH_T105G (MESH) GH30-00607B
QMO01 MOTOR DC-GT-E2152 GH31-00521A
QME01 DOME SHEET-MAIN 22 KEY(GT-E1080)  GH59-07942A
QKP01 RMO KEY-ALL GH73-14803A
QMP01   A/S ASSY-PBA MAIN(CHNA)GT-E1083C,CHN,SV  GH82-05604A
QLC01 ASSY LCD-1.43″ STD CSTN PNL GH96-04008A
QBC00 ASSY COVER-BATT  GH98-19285A
QRE01  ASSY CASE-REAR GH98-13871E
QIF01 PMO COVER-IF  GH72-55325F
QFR01 ASSY CASE-FRONT GH98-19284A
QMW02  ASSY COVER-MAIN WINDOW GH98-19414A

Инструкция по разборке Samsung E1083c

Отвинтите 3 винта на the REAR case

Разберите REAR, в последовательности как показано ниже

Разберите PBA. Будьте осторожны с крючками

Отделите PBA от the FRONT

Нажмите на крючки по обе стороны от LCD

Поднимите нижнюю сторону LCD тщательно

Разберите LCD.

Разберите the SHIELD CAN

Разберите MIC

Отделить the KEYPAD от the FRONT

Разборка Samsung GT-E1083c завершена.

Список парткодов Samsung GT-E1083c.

Part No Parts Description Местоположение
0401-001110 DIODE-SWITCHING D200,D201,QRE01
0403-001688 DIODE-ZENER ZD200,QRE01
0406-001281 DIODE-TVS QRE01
0406-001286 DIODE-TVS ZD301,ZD302,QRE01
0406-001293 DIODE-TVS D301,D302,D303,QRE01
0505-002223 FET-SILICON TR200,QRE01
0601-002233 LED LED300,QRE01
0601-002846 LED LED301,LED302,LED303
1003-001440 IC-RELAY DRIVER TR100,QRE01
1108-000217 IC-MCP QRE01
1201-002933 IC-POWER AMP PAM100,QRE01
1203-004776 IC-POSI.FIXED REG. U300
1203-005512 IC-POSI.FIXED REG. U300,QRE01
1203-006123 IC-BACKLIGHT DRIVER U101,QRE01
1205-003923 IC-MODEM UCP200,QRE01
1404-001221 THERMISTOR-NTC TH200,QRE01
2007-000139 R-CHIP R301,QRE01
2007-000141 R-CHIP R300,R306,R312,QRE01
2007-000144 R-CHIP;5.1KOHM,5%,1/16W,TP,1005 R208,QRE01
2007-000148 R-CHIP R200,R202,QRE01
2007-000162 R-CHIP R107,QRE01
2007-000172 R-CHIP R302,R303,R304,R305,
2007-000173 R-CHIP R309,R310,QRE01
2007-000174 R-CHIP R311,QRE01
2007-001301 R-CHIP R209,QRE01
2007-001333 R-CHIP R210,QRE01
2007-003025 R-CHIP R106,QRE01
2007-008500 R-CHIP R204,QRE01
2203-000386 C-CER,CHIP U302,QRE01
2203-000425 C-CER,CHIP C225,C227,QRE01
2203-000627 C-CER,CHIP;0.022NF,5%,50V,C0G,TP,1005 C107,QRE01
2203-000679 C-CER,CHIP C302,QRE01
2203-000696 C-CER,CHIP C106,QRE01
2203-000812 C-CER,CHIP C111,C112,C114,C228,
2203-001153 C-CER,CHIP C220,C321,U301,QRE01
2203-002709 C-CER,CHIP;100NF,+80-20%,16V,Y5V,1005 C209,C210,C229,QRE01
2203-005057 C-CER,CHIP C105,C110,QRE01
2203-005281 C-CER,CHIP C113,C115,C116,C117,
2203-005344 C-CER,CHIP;22NF,10%,25V,X7R,TP,1005,0.5T C224,QRE01
2203-006048 C-CER,CHIP;100NF,10%,10V,X7R,TP,1005 C211,C212,C215,C231,
2203-006208 C-CER,CHIP C203,C204,C320,QRE01
2203-006399 C-CER,CHIP;1000NF,10%,6.3V,X5R,1005 C202,C205,C206,C207,
2203-006562 C-CER,CHIP C109,C314,QRE01
2203-006824 C-CER,CHIP C200,C201,C226,QRE01
2203-006841 C-CER,CHIP C305,C306,QRE01
2203-007270 C-CER,CHIP C308,QRE01
2203-007279 C-CER,CHIP C108,QRE01
2203-007425 C-CER,CHIP C223,QRE01
2703-001733 INDUCTOR-SMD L103,QRE01
2703-002170 INDUCTOR-SMD L100,L106,QRE01
2703-002176 INDUCTOR-SMD L107,QRE01
2703-002199 INDUCTOR-SMD L104,QRE01
2703-002201 INDUCTOR-SMD L302,L303,L304,L305,
2703-002203 INDUCTOR-SMD L105,QRE01
2703-002204 INDUCTOR-SMD L108,QRE01
2703-003184 INDUCTOR-SMD L201,QRE01
2801-004805 CRYSTAL-SMD OSC200,QRE01
2801-004882 CRYSTAL-SMD OSC201,QRE01
2904-001879 FILTER-SAW F100,QRE01
3001-002509 SPEAKER QSP01
3001-002630 SPEAKER  
3301-001158 BEAD-SMD;30OHM,1608,1000MA,TP,,40.4OHM/7 L200,QSP01
3705-001503 CONNECTOR-COAXIAL RFS100,QSP01
3709-001488 CONNECTOR-CARD EDGE SIM200,QSP01
3710-002683 SOCKET-INTERFACE IFC300,QSP01
3711-006808 HEADER-BATTERY BTC200,QSP01
6002-001428 SCREW-TAPPING QCR89
6902-000295 BAG PE QCR89
6902-000853 BAG PP QCR89
6902-000854 BAG PP  
GH30-00607B MICROPHONE-ASSY-SGH_T105G (MESH) QMI01
GH31-00392A MOTOR DC-SCH-S369 QMO01
GH39-00985A CBF SIGNAL-SCHU550 RF TEST CABLE QMO01
GH39-01160A AV OUT CABLE-S20P JIG CABLE(1.5M) QMO01
GH43-03241A INNER BATTERY PACK-800MAH,BLK,UNI,MAIN QBA01,QMO01
GH44-01918A ADAPTOR-SGHC275L,BLK,EU QMO01
GH59-07942A DOME SHEET-MAIN 22 KEY(GT-E1080) QME01
GH68-09361A LABEL(R)-WATER SOAK QME01
GH68-21219A LABEL(R)-SEAL_ART_ALL_WHITE QME01
GH68-27339B LABEL MAIN-(SER)_CHINA QME01
GH68-27339C LABEL(R)-GT-E1081T(MIVBS-SER)  
GH69-07584A MASTER BOX-MAIN FRANCE  
GH70-03276A ICT SHIELD-CAN CLIP SC102,SC103,SC104,SC
Запись опубликована автором V_E_D_U_N в рубрике Samsung GT-E1083c. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.