Разборка Samsung GT-M2710L

Разборка Samsung M2710L

Сбо́рочный чертёж.

Design LOC Description SEC CODE
QAN02 INTENNA-GT-M2710L GH42-01978A
QBC00 PMO COVER-BATT GH72-52859C
QBC00 ASSY COVER-BATT GH98-14072C
QCA01 ASSY CAMERA-GT-M2710L GH96-03726A
QCK02 PMO KEY-HOT GH72-52860C
QCR03 SCREW-MACHINE 6001-001811
QCR67 SCREW-MACHINE 6001-002083
QCR97 SCREW-MACHINE 6001-002262
QCW01 PCT WINDOW-CAMERA GH72-50415A
QFL01 ASSY CASE-SLIDE LOWER GH98-12203C
QFR01 ASSY CASE-FRONT GH98-12199C
QFU01 ASSY CASE-SLIDE UPPER GH98-12198C
QHI01 ASSY HINGE-SLIDE GH98-12204A
QHI02 ASSY HINGE-WIRE ROPE GH98-11634A
QIF01 PMO COVER-IF GH72-52858C
QKP01 ASSY KEYPAD-MAIN(OPEN/P_WHT) GH98-12206B
QKP02 ASSY KEYPAD-SUB(OPEN/P_WHT) GH98-12205C
QLC01 ASSY LCD-2.0\» QCIF GT-M2710L TFT ASSY GH96-03706A
QME01 DOME SHEET-GT-M2710L GH59-07171A
QME02 DOME SHEET-GT-M2710L SUB GH59-07172A
QMI01 MICROPHONE-ASSY-GT_M3200 GH30-00526A
QMO01 ASSY ETC-MOT+RCV ASS’Y GH59-07455A
QMP01 A/S ASSY-GT-M2710LL PBA SVC GH82-03618A
QMP01 ASSY PBA MAIN-GT-M2710LL GH92-05883A
QMP02 ASSY ETC-LCD SUB PBA(M2710L) GH59-07169A
QMW01 ASSY COVER-MAIN WINDOW GH98-12202A
QPC01 MEA-SLIDE FPCB KIT GH97-09991A
QRE01 ASSY CASE-REAR GH98-12200C
QSH01 ASSY BRACKET-SHIELD CAN GH98-12208A
QSP01 MODULE-SPEAKER MODULE (M2710L) GH59-07170A
QVO01 PMO KEY-VOLUME GH72-52861C

Инструкция по разборке Samsung M2710L

Снимите крышку аккумулятора и аккумулятор.

Отвинтите 6 винтов.

Разбирать телефон начиная в верхней части и продолжая в нижней стороне.

1) Отсоедините ①, ② боковые клавиши
2) Откройте слайдер затем отсоедините the LCD CONNECOTOR

Отсоедините the Main Key Pad из корпуса.

Отвинтите 6 винтов.

1) Снимите the Screw CAP
2) Отвинтите 4 винта.
3) Снимите the Lower.

1) Снимите ленту.
2) Снимите the Main FPCB.

1) Отсоедините MOTTOR / приемник FPCB.

1) Отсоедините разъем the SUB с осторожостью

2) Разберите the LCD с осторожностью без повреждения the LCD и FPCB.


1) Отсоедините SUB PBA из the Upper.
(Вы можете легко отсоединить, если вы нажимаете SUB PBA со стороны SUB KEYPAD)

Отсоедините the SUB Key PAD.

Разборка Samsung GT-M2710L завершена.

PCB Diagrams Samsung GT-M2710L

 

Список парткодов Samsung GT-M2710L.

SEC CODE Design LOD Discription
     
0403-001749 D500 DIODE-ZENER
0406-001286 F500 DIODE-TVS
0406-001286 U503 DIODE-TVS
0406-001286 ZD301 DIODE-TVS
0406-001286 ZD410 DIODE-TVS
0406-001288 ZD402 DIODE-TVS
0406-001288 ZD403 DIODE-TVS
0406-001288 ZD404 DIODE-TVS
0406-001288 ZD405 DIODE-TVS
0406-001288 ZD408 DIODE-TVS
0406-001288 ZD409 DIODE-TVS
0406-001288 ZD411 DIODE-TVS
0406-001288 ZD601 DIODE-TVS
0406-001288 ZD602 DIODE-TVS
0406-001288 ZD603 DIODE-TVS
0406-001288 ZD604 DIODE-TVS
0406-001319 ZD302 DIODE-TVS
0406-001319 ZD400 DIODE-TVS
0406-001319 ZD401 DIODE-TVS
0601-002233 LED500 LED
0601-002233 LED501 LED
1009-001037 U500 IC-HALL EFFECT S/W
1108-000201 UME200 IC-MCP
1201-002731 PAM100 IC-POWER AMP
1201-002886 U400 IC-AUDIO AMP
1202-001068 U401 IC-VOLTAGE COMP.
1203-004883 U300 IC-MULTI REG.
1203-005235 PM300 IC-POWER SUPERVISOR
1204-003020 U102 IC-DEMODULATOR
1205-003517 U100 IC-BLUETOOTH
1205-003663 UCP200 IC-MODEM
1205-003682 U101 IC-TRANSCEIVER
1209-001817 U502 IC-SENSOR
1404-001221 VR500 THERMISTOR-NTC
0403-001749 D500 DIODE-ZENER

 

Запись опубликована автором V_E_D_U_N в рубрике Samsung GT-M2710L. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.