Разборка Samsung GT-I5801

Разборка Samsung I5801

Сборочный чертёж

 

Design LOC Description SEC CODE
 QAR01  ASSY ETC-RCV ASSY(GT-I5800)  GH59-09322A
 QBA01  INNER BATTERY PACK-1500MAH,SIL,UNI,MAIN  GH43-03310A
 QBC00  ASSY COVER-BATTERY(GOGLE)  GH98-17377A
 QBR05  ASSY BRACKET-MOTOR  GH98-16631A
 QCA01  ASSY CAMERA-MODULE,GT-I5800(3M)  GH96-04518A
 QCK01  PMO KEY-POWER  GH72-58978A
 QCR03  SCREW-MACHINE  6001-001811
 QFR01  ASSY CASE-FRONT  GH98-16629A
 QIF01  PMO COVER-IF  GH72-58980A
 QKP01  ASSY KEYPAD-(ORG/BLACK)  GH98-16614A
 QLB01  ASSY BRACKET-LCD  GH98-16632A
 QLC01  ASSY LCD-GT-I5800_3.2\»,WQVGA  GH96-04527A
 QME01  KEY FPCB-MAIN KEY FPCB(GT-I5800)  GH59-09269A
 QME03  TOUCH/PANEL-GT-I5801  GH59-09601A
 QME05  KEY FPCB-SENSOR ASSY(GT-I5800)  GH59-09267A
 QMO01  MOTOR LINEAR VIBRATION-GT_S7330  GH31-00449A
 QMP01  A/S ASSY-PBA MAIN(HONG)  GH82-05115A
 QRE01  ASSY CASE-REAR  GH98-16630A
 QSP01  MODULE-GT-I5800,SPK+INT  GH59-09317A
 QVK01  KEY FPCB-VOL KEY(GT-I5800)  GH59-09270A
 QVO01  PMO KEY-VOLUME  GH72-58977A

Инструкция по разборке Samsung I5801

Выпуск 6 винтов на REAR

 

Освободить захват на нижней части REAR

 

 

Освободить захваты на обеих сторонах REAR

 

Разберите REAR

Отсоедините FPCB.

 

 Отсоедините Side key FPCB

 

Разберите Main PBA от the FRONT

 

 Разберите Main PBA от the FRONT Ass’y

 

Разборка Samsung GT-I5801 завершена.

Список парткодов Samsung GT-I5801.

Design LOC SEC CODE Description
D701 0403-001688 DIODE-ZENER
     
D300 0404-001172 DIODE-SCHOTTKY
ZD800 0404-001514 DIODE-SCHOTTKY
ZD300 0406-001201 DIODE-TVS
ZD407 0406-001223 DIODE-TVS
ZD408 0406-001223 DIODE-TVS
     
ZD301 0406-001267 DIODE-TVS
ZD302 0406-001267 DIODE-TVS
ZD303 0406-001267 DIODE-TVS
ZD304 0406-001267 DIODE-TVS
ZD305 0406-001267 DIODE-TVS
     
ZD307 0406-001267 DIODE-TVS
ZD309 0406-001267 DIODE-TVS
ZD400 0406-001267 DIODE-TVS
ZD401 0406-001267 DIODE-TVS
ZD402 0406-001267 DIODE-TVS
     
ZD403 0406-001267 DIODE-TVS
ZD404 0406-001267 DIODE-TVS
ZD405 0406-001267 DIODE-TVS
ZD406 0406-001267 DIODE-TVS
ZD502 0406-001267 DIODE-TVS
ZD503 0406-001267 DIODE-TVS
     
ZD901 0406-001267 DIODE-TVS
ZD905 0406-001267 DIODE-TVS
ZD902 0406-001375 DIODE-TVS
D700 0407-001002 DIODE-ARRAY
Q300 0504-000168 TR-DIGITAL
     
Q500 0504-001138 TR-DIGITAL
U300 0801-003013 IC-CMOS LOGIC
UCP600 0902-002584 IC-MICROPROCESSOR
U405 1001-001370 IC-ANALOG SWITCH
U404 1001-001459 IC-ANALOG SWITCH
     
U500 1001-001580 IC-ANALOG MULTIPLEX
U401 1001-001593 IC-ANALOG SWITCH
U204 1001-001607 IC-RF SWITCH
U901 1003-002047 IC-MOTOR DRIVER
U301 1003-002352 IC-LEVEL DRIVER
     
U400 1003-002352 IC-LEVEL DRIVER
PAM100 1201-002961 IC-POWER AMP
     
PAM103 1201-002981 IC-POWER AMP
PAM101 1201-003010 IC-POWER AMP
U406 1202-001036 IC-VOLTAGE COMP.
U501 1203-003643 IC-MULTI REG.
U800 1203-004845 IC-DC/DC CONVERTER
U502 1203-005076 IC-MULTI REG.
     
U402 1203-005396 IC-POSI.FIXED REG.
U700 1203-006186 IC-POWER SUPERVISOR
U701 1203-006372 IC-RESET
U203 1204-003176 IC-TUNER
U201 1205-003791 IC-RECEIVER
     
UCP300 1205-003792 IC-MODEM
UCD400 1205-003943 IC-CODEC
U202 1205-004042 IC-BLUETOOTH
U900 1209-001817 IC-SENSOR
U902 1209-001872 IC-SENSOR
     
TH300 1404-001224 THERMISTOR-NTC
ZD906 1405-001177 VARISTOR
ZD907 1405-001177 VARISTOR
R500 2007-000138 R-CHIP
R608 2007-000143 R-CHIP
     
R325 2007-000148 R-CHIP
R501 2007-000148 R-CHIP
R312 2007-000157 R-CHIP
R313 2007-000157 R-CHIP
R314 2007-000157 R-CHIP
R315 2007-000157 R-CHIP
     
R316 2007-000157 R-CHIP
R317 2007-000157 R-CHIP
R324 2007-000162 R-CHIP
R715 2007-000162 R-CHIP
R723 2007-000162 R-CHIP
     
R901 2007-000162 R-CHIP
R431 2007-000169 R-CHIP
R408 2007-001298 R-CHIP
R414 2007-001298 R-CHIP
R410 2007-003010 R-CHIP
R411 2007-003010 R-CHIP
     
R202 2007-003015 R-CHIP
R206 2007-007132 R-CHIP
R323 2007-007132 R-CHIP
R432 2007-007573 R-CHIP
R205 2007-007741 R-CHIP
     
R435 2007-007741 R-CHIP
R436 2007-007741 R-CHIP
R632 2007-007741 R-CHIP
R668 2007-007741 R-CHIP
R672 2007-007741 R-CHIP
     
R676 2007-007741 R-CHIP
R802 2007-007798 R-CHIP
R904 2007-007875 R-CHIP
R505 2007-007943 R-CHIP
R304 2007-008045 R-CHIP
     
R319 2007-008045 R-CHIP
R320 2007-008045 R-CHIP
R328 2007-008045 R-CHIP
R403 2007-008045 R-CHIP
R404 2007-008045 R-CHIP
     
R407 2007-008045 R-CHIP
R439 2007-008045 R-CHIP
R440 2007-008045 R-CHIP
R107 2007-008046 R-CHIP
     
R109 2007-008046 R-CHIP
R303 2007-008049 R-CHIP
R409 2007-008049 R-CHIP
R422 2007-008049 R-CHIP
R603 2007-008052 R-CHIP
     
R604 2007-008052 R-CHIP
R612 2007-008052 R-CHIP
R613 2007-008052 R-CHIP
R625 2007-008052 R-CHIP
R626 2007-008052 R-CHIP
     
R634 2007-008052 R-CHIP
R642 2007-008052 R-CHIP
R688 2007-008052 R-CHIP
R689 2007-008052 R-CHIP
     
R600 2007-008055 R-CHIP
R615 2007-008055 R-CHIP
R616 2007-008055 R-CHIP
R617 2007-008055 R-CHIP
R636 2007-008055 R-CHIP
     
R637 2007-008055 R-CHIP
R639 2007-008055 R-CHIP
R640 2007-008055 R-CHIP
R678 2007-008055 R-CHIP
R679 2007-008055 R-CHIP
R680 2007-008055 R-CHIP
     
R906 2007-008055 R-CHIP
R100 2007-008210 R-CHIP
R103 2007-008210 R-CHIP
R412 2007-008294 R-CHIP
R415 2007-008294 R-CHIP
     
R211 2007-008419 R-CHIP
R601 2007-008419 R-CHIP
R602 2007-008419 R-CHIP
R605 2007-008419 R-CHIP
R606 2007-008419 R-CHIP
     
R800 2007-008419 R-CHIP
R307 2007-008477 R-CHIP
R300 2007-008483 R-CHIP
R309 2007-008516 R-CHIP
R621 2007-008516 R-CHIP
     
R629 2007-008516 R-CHIP
R670 2007-008516 R-CHIP
R674 2007-008516 R-CHIP
R682 2007-008516 R-CHIP
R683 2007-008516 R-CHIP
     
R709 2007-008516 R-CHIP
R712 2007-008516 R-CHIP
R201 2007-008531 R-CHIP
R204 2007-008531 R-CHIP
R401 2007-008548 R-CHIP
     
R418 2007-008548 R-CHIP
R427 2007-008548 R-CHIP
     
R213 2007-008579 R-CHIP
R101 2007-008582 R-CHIP
R102 2007-008582 R-CHIP
R104 2007-008582 R-CHIP
R105 2007-008582 R-CHIP
     
R106 2007-008588 R-CHIP
R305 2007-008766 R-CHIP
R507 2007-008780 R-CHIP
R641 2007-008780 R-CHIP
R108 2007-008806 R-CHIP
     
R203 2007-008806 R-CHIP
R308 2007-008809 R-CHIP
R429 2007-009084 R-CHIP
R430 2007-009084 R-CHIP
R433 2007-009084 R-CHIP
     
R434 2007-009084 R-CHIP
R611 2007-009084 R-CHIP
R405 2007-009212 R-CHIP
R419 2007-009212 R-CHIP
R426 2007-009212 R-CHIP
R706 2007-009314 R-CHIP
     
R707 2007-009314 R-CHIP
R708 2007-009314 R-CHIP
R428 2007-009801 R-CHIP
R503 2007-009801 R-CHIP
R724 2007-009801 R-CHIP
     
R673 2007-009964 R-CHIP
R207 2007-010202 R-CHIP
R208 2007-010202 R-CHIP
R209 2007-010202 R-CHIP
R210 2007-010202 R-CHIP
     
R215 2007-010202 R-CHIP
C160 2203-000233 C-CER,CHIP
C230 2203-000233 C-CER,CHIP
C265 2203-000233 C-CER,CHIP
C711 2203-000233 C-CER,CHIP
     
C712 2203-000233 C-CER,CHIP
C213 2203-000254 C-CER,CHIP
     
C635 2203-000254 C-CER,CHIP
C212 2203-000311 C-CER,CHIP
C433 2203-000386 C-CER,CHIP
C449 2203-000386 C-CER,CHIP
C461 2203-000386 C-CER,CHIP
     
C462 2203-000386 C-CER,CHIP
C716 2203-000386 C-CER,CHIP
C737 2203-000386 C-CER,CHIP
C122 2203-000425 C-CER,CHIP
C402 2203-000425 C-CER,CHIP
     
C419 2203-000425 C-CER,CHIP
C425 2203-000425 C-CER,CHIP
C446 2203-000425 C-CER,CHIP
C456 2203-000425 C-CER,CHIP
C457 2203-000425 C-CER,CHIP
     
C458 2203-000425 C-CER,CHIP
C902 2203-000425 C-CER,CHIP
C157 2203-000438 C-CER,CHIP
C617 2203-000438 C-CER,CHIP
C264 2203-000627 C-CER,CHIP
     
C909 2203-000725 C-CER,CHIP
C214 2203-000812 C-CER,CHIP
C259 2203-000812 C-CER,CHIP
C260 2203-000812 C-CER,CHIP
C261 2203-000812 C-CER,CHIP
     
C367 2203-000812 C-CER,CHIP
C440 2203-000812 C-CER,CHIP
U908 2203-000812 C-CER,CHIP
C434 2203-001153 C-CER,CHIP
C448 2203-001153 C-CER,CHIP
     
C459 2203-001153 C-CER,CHIP
C460 2203-001153 C-CER,CHIP
C256 2203-001239 C-CER,CHIP
C153 2203-002668 C-CER,CHIP
L105 2203-002668 C-CER,CHIP
     
C101 2203-002677 C-CER,CHIP
C609 2203-005138 C-CER,CHIP
C637 2203-005138 C-CER,CHIP
     
C104 2203-005446 C-CER,CHIP
C100 2203-005682 C-CER,CHIP
C121 2203-005682 C-CER,CHIP
C125 2203-005682 C-CER,CHIP
     
C128 2203-005682 C-CER,CHIP
C158 2203-005682 C-CER,CHIP
C304 2203-005682 C-CER,CHIP
C307 2203-005682 C-CER,CHIP
C221 2203-005683 C-CER,CHIP
     
C254 2203-005683 C-CER,CHIP
C325 2203-005717 C-CER,CHIP
C130 2203-005719 C-CER,CHIP
C253 2203-005727 C-CER,CHIP
     
C407 2203-005729 C-CER,CHIP
C634 2203-005729 C-CER,CHIP
C636 2203-005729 C-CER,CHIP
C403 2203-005732 C-CER,CHIP
C502 2203-005732 C-CER,CHIP
     
C119 2203-005736 C-CER,CHIP
C120 2203-005736 C-CER,CHIP
C131 2203-005736 C-CER,CHIP
C144 2203-005736 C-CER,CHIP
     
C145 2203-005736 C-CER,CHIP
C148 2203-005736 C-CER,CHIP
C161 2203-005736 C-CER,CHIP
C310 2203-005736 C-CER,CHIP
C313 2203-005736 C-CER,CHIP
     
C314 2203-005736 C-CER,CHIP
C327 2203-005736 C-CER,CHIP
C700 2203-005736 C-CER,CHIP
C150 2203-005777 C-CER,CHIP
     
C151 2203-005777 C-CER,CHIP
C154 2203-005777 C-CER,CHIP
C155 2203-005777 C-CER,CHIP
C236 2203-005779 C-CER,CHIP
C234 2203-005789 C-CER,CHIP
C134 2203-005806 C-CER,CHIP
     
C303 2203-005806 C-CER,CHIP
C323 2203-005806 C-CER,CHIP
C203 2203-006048 C-CER,CHIP
C204 2203-006048 C-CER,CHIP
     
C414 2203-006048 C-CER,CHIP
C415 2203-006048 C-CER,CHIP
C416 2203-006048 C-CER,CHIP
C621 2203-006048 C-CER,CHIP
C622 2203-006048 C-CER,CHIP
     
C624 2203-006048 C-CER,CHIP
C625 2203-006048 C-CER,CHIP
C626 2203-006048 C-CER,CHIP
C627 2203-006048 C-CER,CHIP
     
C628 2203-006048 C-CER,CHIP
C629 2203-006048 C-CER,CHIP
C643 2203-006048 C-CER,CHIP
C208 2203-006194 C-CER,CHIP
C306 2203-006194 C-CER,CHIP
     
C309 2203-006194 C-CER,CHIP
C718 2203-006208 C-CER,CHIP
C719 2203-006208 C-CER,CHIP
C720 2203-006208 C-CER,CHIP
     
C611 2203-006260 C-CER,CHIP
C613 2203-006260 C-CER,CHIP
C139 2203-006305 C-CER,CHIP
C231 2203-006305 C-CER,CHIP
C235 2203-006305 C-CER,CHIP
     
C237 2203-006305 C-CER,CHIP
C238 2203-006305 C-CER,CHIP
C239 2203-006305 C-CER,CHIP
C240 2203-006305 C-CER,CHIP
     
C243 2203-006305 C-CER,CHIP
C614 2203-006348 C-CER,CHIP
C251 2203-006399 C-CER,CHIP
C300 2203-006399 C-CER,CHIP
C330 2203-006399 C-CER,CHIP
C331 2203-006399 C-CER,CHIP
     
C364 2203-006399 C-CER,CHIP
C369 2203-006399 C-CER,CHIP
C406 2203-006399 C-CER,CHIP
C507 2203-006399 C-CER,CHIP
     
C508 2203-006399 C-CER,CHIP
C509 2203-006399 C-CER,CHIP
C512 2203-006399 C-CER,CHIP
C513 2203-006399 C-CER,CHIP
C610 2203-006399 C-CER,CHIP
     
C612 2203-006399 C-CER,CHIP
C701 2203-006399 C-CER,CHIP
C714 2203-006399 C-CER,CHIP
C715 2203-006399 C-CER,CHIP
     
C722 2203-006399 C-CER,CHIP
C723 2203-006399 C-CER,CHIP
C728 2203-006399 C-CER,CHIP
C729 2203-006399 C-CER,CHIP
C732 2203-006399 C-CER,CHIP
     
C733 2203-006399 C-CER,CHIP
C734 2203-006399 C-CER,CHIP
C735 2203-006399 C-CER,CHIP
C740 2203-006399 C-CER,CHIP
     
C742 2203-006399 C-CER,CHIP
C907 2203-006399 C-CER,CHIP
C911 2203-006399 C-CER,CHIP
C103 2203-006423 C-CER,CHIP
C227 2203-006423 C-CER,CHIP
     
C252 2203-006423 C-CER,CHIP
C257 2203-006423 C-CER,CHIP
C302 2203-006423 C-CER,CHIP
C308 2203-006423 C-CER,CHIP
     
C328 2203-006423 C-CER,CHIP
C329 2203-006423 C-CER,CHIP
C345 2203-006423 C-CER,CHIP
C346 2203-006423 C-CER,CHIP
C351 2203-006423 C-CER,CHIP
C354 2203-006423 C-CER,CHIP
     
C355 2203-006423 C-CER,CHIP
C356 2203-006423 C-CER,CHIP
C358 2203-006423 C-CER,CHIP
C370 2203-006423 C-CER,CHIP
     
C418 2203-006423 C-CER,CHIP
C424 2203-006423 C-CER,CHIP
C503 2203-006423 C-CER,CHIP
C600 2203-006423 C-CER,CHIP
C601 2203-006423 C-CER,CHIP
     
C602 2203-006423 C-CER,CHIP
C603 2203-006423 C-CER,CHIP
C604 2203-006423 C-CER,CHIP
C605 2203-006423 C-CER,CHIP
     
C630 2203-006423 C-CER,CHIP
C631 2203-006423 C-CER,CHIP
C632 2203-006423 C-CER,CHIP
C905 2203-006423 C-CER,CHIP
C906 2203-006423 C-CER,CHIP
     
C133 2203-006439 C-CER,CHIP
C141 2203-006439 C-CER,CHIP
C305 2203-006462 C-CER,CHIP
C318 2203-006474 C-CER,CHIP
     
C408 2203-006562 C-CER,CHIP
C702 2203-006562 C-CER,CHIP
C126 2203-006611 C-CER,CHIP
C129 2203-006648 C-CER,CHIP
C255 2203-006674 C-CER,CHIP
     
C506 2203-006681 C-CER,CHIP
C642 2203-006681 C-CER,CHIP
C908 2203-006681 C-CER,CHIP
C340 2203-006693 C-CER,CHIP
     
C301 2203-006824 C-CER,CHIP
C703 2203-006824 C-CER,CHIP
C704 2203-006824 C-CER,CHIP
C432 2203-006838 C-CER,CHIP
C435 2203-006838 C-CER,CHIP
C436 2203-006838 C-CER,CHIP
     
C206 2203-006839 C-CER,CHIP
C219 2203-006839 C-CER,CHIP
C220 2203-006839 C-CER,CHIP
C223 2203-006839 C-CER,CHIP
     
C311 2203-006839 C-CER,CHIP
C322 2203-006839 C-CER,CHIP
C324 2203-006839 C-CER,CHIP
C342 2203-006839 C-CER,CHIP
C343 2203-006839 C-CER,CHIP
     
C344 2203-006839 C-CER,CHIP
C361 2203-006839 C-CER,CHIP
C362 2203-006839 C-CER,CHIP
C404 2203-006839 C-CER,CHIP
     
C410 2203-006839 C-CER,CHIP
C411 2203-006839 C-CER,CHIP
C464 2203-006839 C-CER,CHIP
C615 2203-006839 C-CER,CHIP
C618 2203-006839 C-CER,CHIP
     
C620 2203-006839 C-CER,CHIP
C623 2203-006839 C-CER,CHIP
C713 2203-006839 C-CER,CHIP
C736 2203-006839 C-CER,CHIP
     
C741 2203-006839 C-CER,CHIP
C903 2203-006839 C-CER,CHIP
C904 2203-006839 C-CER,CHIP
C800 2203-006841 C-CER,CHIP
C159 2203-006846 C-CER,CHIP
     
C241 2203-006846 C-CER,CHIP
C363 2203-006846 C-CER,CHIP
C332 2203-006872 C-CER,CHIP
C333 2203-006872 C-CER,CHIP
     
C334 2203-006872 C-CER,CHIP
C335 2203-006872 C-CER,CHIP
C336 2203-006872 C-CER,CHIP
C337 2203-006872 C-CER,CHIP
C338 2203-006872 C-CER,CHIP
Запись опубликована автором V_E_D_U_N в рубрике Samsung GT-I5801. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.