Разборка Samsung GT-S8500

Разборка Samsung S8500
Сбо́рочный чертёж.

Design LOC Discription SEC CODE
QCR03 SCREW-MACHINE 6001-001811
QCR03 SCREW-MACHINE 6001-001811
QAN02 INTENNA-MAIN (GT-S8500) GH42-02382A
QBA01 INNER BATTERY PACK-1500MAH,SIL,UNI,MAIN GH43-03310A
QVK02 KEY FPCB-CAMERA KEY(GT-S8500) GH59-08955A
QME01 DOME SHEET-SUB 3 KEY(GT-S8500) GH59-08956A
     
QSP01 MODULE-SPEAKER+SIM SOCKET (GT-S8500) GH59-09040A
QAR01 MODULE-RCV/EAR-JACK(GT-S8500) GH59-09052A
QVK01 KEY FPCB-HOLD KEY(GT-S8500) GH59-09143A
QMP01 A/S ASSY-PBA MAIN,GT-S8500B,ZTO,BRAZ,SV GH82-04862A
QCA02 ASSY CAMERA-VGA MODULE(GT-S8500) GH96-04323A
QLC01 ASSY LCD-MODULE ASSY,TSP/OCTA(GT-S8500) GH96-04357A
QCA01 ASSY CAMERA-MODULE,GT-S8500(5M) GH96-04749A
QRE04 ASSY DECO-REAR GH98-16728A
QMO01 ASSY ETC-T-FLASH FPCB+MOT+V/K ASSY(GT-S8 GH59-08932A
     
QLB01 ASSY BRACKET-LCD GH98-16730A
QBC00 NPR COVER-BATT GH71-09357A
QDC01 ASSY DECO-TOP GH98-16731A
QBR04 ASSY BRACKET-REAR GH98-16762A
QKP01 ASSY KEYPAD-(EU/GRAY) GH98-16763A
QMI03 ASSY RUBBER-MIC GH98-16944A
QFR04 ASSY DECO-FRONT GH98-16729A
QRF06 PMO COVER-USB GH72-58338A
QFR01 ASSY CASE-BODY GH98-16764A
     
QCK01 PMO KEY-CAMERA GH72-58321A
QVO01 PMO KEY-VOLUME GH72-58336A
QCK02 PMO KEY-HOLD GH72-58457A
QCW01 ASSY DECO-WINDOW CAMERA GH98-16912A

Инструкция по разборке Samsung S8500

 Разберите верхнюю крышку Deco

 Открутите верхнюю Deco

 Разберите верхнюю Deco

 Разберите Case body

 Отвинтите REAR

 Разберите крышку antenna

 Разберите крышку antenna

 Разберите  клавиатуру

 Отвинтите antenna

 Разберите antenna

 Разберите REAR

 Разберите FPAB

 Разберите крышку камеры

 Разберите FPAB

 Отвинтите PBA

 Отсоедините FPCB

 Разберите PBA

 Разберите PBA

Разборка Samsung GT-S8500 завершена.

Список парткодов Samsung GT-S8500.

Запись опубликована автором V_E_D_U_N в рубрике Samsung GT-S8500. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.

Part No Parts Description Местоположение
0403-001688 DIODE-ZENER ZD402
0406-001223 DIODE-TVS  
0406-001237 DIODE-TVS ZD400
0406-001267 DIODE-TVS V200,V201,ZD200,ZD20
0406-001293 DIODE-TVS D400,D401,ZD300
0406-001322 DIODE-TVS ZD601
0406-001375 DIODE-TVS ZD401
0407-001002 DIODE-ARRAY D600
0504-000168 TR-DIGITAL Q300
0504-001138 TR-DIGITAL Q400
0801-003013 IC-CMOS LOGIC U105
0902-002559 IC-MICROPROCESSOR UCP500
1001-001461 IC-ANALOG SWITCH U204
1001-001488 IC-ANALOG SWITCH U200
1001-001580 IC-ANALOG MULTIPLEX U401
1003-002047 IC-MOTOR DRIVER U607
1003-002102 IC-LEVEL DRIVER U201
1003-002352 IC-LEVEL DRIVER U303
1107-001942 IC-FLASH MEMORY UME200
1201-002961 IC-POWER AMP U100
1201-003009 IC-POWER AMP U101
1202-001036 IC-VOLTAGE COMP. U206
1203-004339 IC-MULTI REG. U400
1203-004524 IC-MULTI REG. U203
1203-004571 IC-MULTI REG. U606
1203-004819 IC-POSI.FIXED REG. U408
1203-005503 IC-DC/DC CONVERTER U407
1203-005772 IC-VOL. DETECTOR U605
1203-006186 IC-POWER SUPERVISOR U602
1203-006372 IC-RESET U601
1204-003026 IC-TUNER  
1204-003176 IC-TUNER U102
1205-003791 IC-RECEIVER U104
1205-003943 IC-CODEC U205
1205-003961 IC-MODEM U302
1209-001817 IC-SENSOR U604
1209-001872 IC-SENSOR U609
1404-001165 THERMISTOR-NTC U301
1405-001183 VARISTOR U402,U403,U406,V405,
1405-001231 VARISTOR V402,V403,V404,V408,
2007-000138 R-CHIP R212
2007-000144 R-CHIP;5.1KOHM,5%,1/16W,TP,1005 R310
2007-000148 R-CHIP R605,R610
2007-000152 R-CHIP R425
2007-000162 R-CHIP R609
2007-000932 R-CHIP R309
2007-001119 R-CHIP R228
2007-001319 R-CHIP R521
2007-003006 R-CHIP R424
2007-007009 R-CHIP R570
2007-007156 R-CHIP R323
2007-007334 R-CHIP R611
2007-007573 R-CHIP R209
2007-007741 R-CHIP R114
2007-007875 R-CHIP R431
2007-007943 R-CHIP R411
2007-008044 R-CHIP R103,R204,R207
2007-008045 R-CHIP R102,R104,R200,R202,
2007-008049 R-CHIP R303
2007-008052 R-CHIP R234,R504,R602
2007-008055 R-CHIP R121,R223,R428,R429,
2007-008057 R-CHIP R606,R607
2007-008210 R-CHIP C101,C108
2007-008211 R-CHIP R226,R227
2007-008419 R-CHIP R105,R307,R308,R515,
2007-008478 R-CHIP R229
2007-008483 R-CHIP R315,R416,R417,R419,
2007-008516 R-CHIP R116,R117,R118,R119,
2007-008531 R-CHIP R107,R211,R213,R415
2007-008564 R-CHIP R433
2007-008582 R-CHIP C102,C103,C109,C110
2007-008588 R-CHIP R432
2007-008766 R-CHIP;6.04KOHM,1%,1/16W,TP,1005 R321
2007-008774 R-CHIP R108,R426,R427
2007-008806 R-CHIP R111,R115,R423,R574,
2007-009084 R-CHIP R201,R206
2007-009171 R-CHIP R218,R219,R220,R221,
2007-009314 R-CHIP R601,R603
2007-009408 R-CHIP R100
2007-009801 R-CHIP R113
2007-009964 R-CHIP;44.2OHM,1%,1/16W,TP,1005 R556,R557
2007-010029 R-CHIP R514
2203-000233 C-CER,CHIP C600
2203-000386 C-CER,CHIP C241,C616,C638
2203-000425 C-CER,CHIP C652
2203-000725 C-CER,CHIP C647
2203-001072 C-CER,CHIP C240
2203-002677 C-CER,CHIP C119
2203-002709 C-CER,CHIP;100NF,+80-20%,16V,Y5V,1005 C651
2203-005138 C-CER,CHIP C526
2203-005383 C-CER,CHIP C438
2203-005682 C-CER,CHIP C107,C115,C133,C150,
2203-005719 C-CER,CHIP C117,C118,C136,C137,
2203-005725 C-CER,CHIP C187
2203-005729 C-CER,CHIP C153
2203-005731 C-CER,CHIP C131,C206,C207
2203-005732 C-CER,CHIP C200
2203-005736 C-CER,CHIP C100,C159,C173,C183,
2203-005777 C-CER,CHIP C147
2203-005789 C-CER,CHIP C125,C167,C195
2203-005806 C-CER,CHIP C143,C300,C527,C528
2203-006048 C-CER,CHIP;100NF,10%,10V,X7R,TP,1005 C160,C307,C308,C503
2203-006120 C-CER,CHIP C185
2203-006123 C-CER,CHIP C154
2203-006133 C-CER,CHIP C521,C522
2203-006137 C-CER,CHIP C640
2203-006194 C-CER,CHIP C176,C181,C303,C314
2203-006208 C-CER,CHIP C178,C179,C618,C619,
2203-006257 C-CER,CHIP C645
2203-006260 C-CER,CHIP;220NF,10%,10V,X5R,TP,1005,- C227
2203-006348 C-CER,CHIP;1000NF,10%,25V,X5R,TP,1608 C441,C601,C802
2203-006399 C-CER,CHIP;1000NF,10%,6.3V,X5R,1005 C216,C218,C219,C220,
2203-006423 C-CER,CHIP C120,C170,C201,C202,
2203-006462 C-CER,CHIP C302
2203-006466 C-CER,CHIP;470NF,+80-20%,25V,Y5V,1608 C433
2203-006556 C-CER,CHIP C249
2203-006562 C-CER,CHIP C174,C215,C614,C615,
2203-006611 C-CER,CHIP L113
2203-006642 C-CER,CHIP C162,C501,C513
2203-006648 C-CER,CHIP C116,C171
2203-006693 C-CER,CHIP C342
2203-006824 C-CER,CHIP C164,C175,C603
2203-006825 C-CER,CHIP  
2203-006838 C-CER,CHIP C407
2203-006839 C-CER,CHIP C168,C169,C323,C325,
2203-006841 C-CER,CHIP C236,C242,C310,C642,
2203-006846 C-CER,CHIP C306
2203-006872 C-CER,CHIP C230,C231,C233,C237,
2203-006890 C-CER,CHIP C105,C106,C161,C177,
2203-006896 C-CER,CHIP C180
2203-006979 C-CER,CHIP C644
2203-006994 C-CER,CHIP C324
2203-007147 C-CER,CHIP C360
2203-007170 C-CER,CHIP C166
2203-007194 C-CER,CHIP C104
2203-007210 C-CER,CHIP C353,C354,C432
2203-007270 C-CER,CHIP  
2203-007271 C-CER,CHIP C224,C434,C436,C517
2203-007279 C-CER,CHIP C617,C654
2203-007317 C-CER,CHIP C211,C212,C213,C217,
2203-007369 C-CER,CHIP C172,C193,C355,C356,
2203-007393 C-CER,CHIP C413
2404-001339 C-TA,CHIP TA600,TA601,TA602,TA
2404-001506 C-TA,CHIP TA609
2404-001516 C-TA,CHIP C369,C370,C437
2404-001596 C-TA,CHIP TA200
2703-000295 INDUCTOR-SMD L204
2703-001178 INDUCTOR-SMD L101
2703-001750 INDUCTOR-SMD L106
2703-002309 INDUCTOR-SMD L604,L605
2703-002597 INDUCTOR-SMD L117,L118
2703-002710 INDUCTOR-SMD L100
2703-002793 INDUCTOR-SMD L110
2703-002794 INDUCTOR-SMD L109
2703-002858 INDUCTOR-SMD L122
2703-002900 INDUCTOR-SMD L119,L303,L304
2703-002903 INDUCTOR-SMD L104,L105
2703-002910 INDUCTOR-SMD L108,L305
2703-002917 INDUCTOR-SMD C141,C151,L114
2703-002918 INDUCTOR-SMD C163
2703-002955 INDUCTOR-SMD L102,L120
2703-003005 INDUCTOR-SMD C127,C130
2703-003343 INDUCTOR-SMD L600,L601,L602
2703-003347 INDUCTOR-SMD L403
2703-003685 INDUCTOR-SMD L300,L301,L302
2703-003686 INDUCTOR-SMD L603
2703-003698 INDUCTOR-SMD L116
2801-004339 CRYSTAL-SMD OSC600
2801-004458 CRYSTAL-SMD OSC500
2801-004902 CRYSTAL-SMD U304
2804-001884 OSCILLATOR-CLOCK OSC100
2809-001324 OSCILLATOR-VCTCXO U300
2901-001413 FILTER-EMI SMD F400,F401,F402,F403,
2901-001470 FILTER-EMI SMD F406,F407,F408
2904-001779 FILTER-SAW F104
2904-001785 FILTER-SAW F102
2904-001789 FILTER-SAW F103
2910-000065 DUPLEXER-SAW F101
2911-000147 DUPLEXER-FEM F100
3003-001138 MIC MEMS  
3301-001729 BEAD-SMD L400
3301-001756 BEAD-SMD  
3301-001879 BEAD-SMD L307
3301-001885 BEAD-SMD  
3301-001917 BEAD-SMD L206,L207
3301-001970 BEAD-SMD L123
3301-002065 BEAD-SMD L200,L201,L202,L203
3301-002066 BEAD-SMD L205
3705-001503 CONNECTOR-COAXIAL CN100
3708-002162 CONNECTOR-FPC/FFC/PIC HDC401
3711-005550 HEADER-BOARD TO BOARD HDC200
3711-006483 HEADER-BOARD TO BOARD HDC400
3711-006865 HEADER-BOARD TO BOARD HDC403
3711-006923 HEADER-BOARD TO BOARD HDC402,HDC404
3711-007312 CONNECTOR-HEADER BTC600
3722-002919 JACK-EAR PHONE IFC400
4302-001180 BATTERY-LI(2ND)  
4302-001181 BATTERY-LI(2ND) BAT600
4709-001844 W-LAN MODULE  
6001-001811 SCREW-MACHINE QCR03
6902-000297 BAG PE  
6902-001269 BAG PE  
6902-001271 BAG PP  
GH39-00985A CBF SIGNAL-SCHU550 RF TEST CABLE  
GH39-01290A CABLE-TEST CABLE 1M GT_M7500  
GH39-01352A DATA LINK CABLE-DATA LINK CABLE  
GH42-02382A INTENNA-MAIN (GT-S8500) QAN02
GH43-03369A INNER BATTERY PACK-1500MAH,BLK,UNI,MAIN  
GH44-02149A ADAPTOR-ETA0U10EBE_COMPACT TA  
GH59-07283A HEADSET-EHS48ES0ME (GT-S5560)  
GH59-08932A ASSY ETC-T-FLASH FPCB+MOT+V/K ASSY(GT-S8 QMO01
GH59-08955A KEY FPCB-CAMERA KEY(GT-S8500) CK400,QVK02
GH59-08956A DOME SHEET-SUB 3 KEY(GT-S8500) QME01
GH59-08985A CAMERA MODULE-5MP_SEMCO_STD_CORE QCA01
GH59-09040A MODULE-SPEAKER+SIM SOCKET (GT-S8500) QSP01
GH59-09052A MODULE-RCV/EAR-JACK(GT-S8500) QAR01
GH59-09143A KEY FPCB-HOLD KEY(GT-S8500) HK400,QVK01
GH68-09361A LABEL(R)-WATER SOAK  
GH68-21219A LABEL(R)-SEAL_ART_ALL_WHITE  
GH68-28292D LABEL MAIN-SER  
GH68-28292U LABEL MAIN-SER_CHINA  
GH68-28921A LEAFLET-SOCIAL HUB RUSSIAN  
GH68-29072A LEAFLET-RUSSIAN APPS LEAFLET CARD  
GH70-03349A IPR SHIELD-CAN CLIP SC200,SC201,SC202,SC
GH70-03928A ICT-ANTENNA COTACT CLIP100,CLIP101
GH70-06114A ICT DECO-RECEIVER GRILL  
GH71-08426A NPR CONTACT-ANTENNA ANT100,ANT101,ANT102
GH71-09357A NPR COVER-BATT QBC00
GH72-58321A PMO KEY-CAMERA QCK01
GH72-58336A PMO KEY-VOLUME QVO01
GH72-58338A PMO COVER-USB QRF06
GH72-58457A PMO KEY-HOLD QCK02
GH74-49694A VINYL-CASE BODY PROTECT VINYL  
GH74-50575A VINYL-TSP PROTECT  
GH82-04739A A/S ASSY-PBA MAIN,GT-8500,XEF(SVC) QMP01
GH96-04323A ASSY CAMERA-VGA MODULE(GT-S8500) QCA02
GH96-04357A ASSY LCD-MODULE ASSY,TSP/OCTA(GT-S8500) QLC01
GH96-04749A ASSY CAMERA-MODULE,GT-S8500(5M) QCA01
GH97-11216A MEA-BRACKET + OCTA LCD QLC01