Разборка Samsung GT-M7600

 Разборка Samsung GT-M7600

Сбо́рочный чертёж.

 

Design LOC Description SEC CODE
 QAR01  AUDIO-RECEIVER  3009-001358
 QAR01  BEAD-SMD  3301-001534
 QAR01  CORE-FERRITE BEAD  3301-001787
 QAR01  BEAD-SMD  3301-001912
 QAR01  BEAD-SMD  3301-001917
 QAR01  BEAD-SMD  3301-001971
 QAR01  SWITCH-SLIDE  3408-001109
 QAR01  CONNECTOR-COAXIAL  3705-001503
 QAR01  CONNECTOR-CARD EDGE  3709-001465
 QAR01  HEADER-BOARD TO BOARD  3711-005981
 QAR01  HEADER-BATTERY  3711-006084
 QAR01  HEADER-BOARD TO BOARD  3711-006615
 QAR01  HEADER-BOARD TO BOARD  3711-006865
 QAR01  JACK-MINI USB  3722-002840
 QAR01  BATTERY-LI(2ND)  4302-001180
 QAR01  COUPLER-DIRECTION  4709-001721
 QBA01  INNER BATTERY PACK-AB463651BU,960MAH  GH43-03216A
 QBA01  ADAPTOR-ATADU10EBE,USB(MAIN)  GH44-01860A
 QBA01  EAR PHONE-SGH_I900 (AAEP433JBE)  GH59-06384B
 QBA01  MIC CABLE-GT_M7600 AARM040JBE  GH59-06461A
 QBC00  ASSY COVER-BATTERY  GH98-11799A
 QCA00  ASSY CAMERA-GT_M7600 3M  GH96-03626A
 QCA01  ASSY CAMERA-GT_M7600 CIF  GH96-03607A
 QCA02  KEY FPCB-GT_M7600 CAM KEY  GH59-06916A
 QCK01  PMO KEY-CAMERA  GH72-52374A
 QCK02  PMO KEY-HOLD  GH72-52373A
 QCR04  SCREW-MACHINE  6001-001479
 QCR91  SCREW-MACHINE  6001-002260
 QCR91  IC ASIC-SGH_G900  GH13-00066A
 QCR91  CBF SIGNAL-SCHU550 RF TEST CABLE  GH39-00985A
 QCR91  CBF INTERFACE-DLC APCBU10BBE(MAIN)  GH39-01028A
 QCR91  CABLE-TEST CABLE 1M GT_M7500  GH39-01290A
 QCW01  PMO WINDOW-CAMERA  GH72-52381A
 QCW01  VINYL-PROTECT LCD CONN  GH74-15350A
 QCW01  VINYL-PROTECT ASSY-FRONT  GH74-44641A
 QCW01  A/S ASSY-GT_M7600 PBA MAIN  GH82-03616A
 QDC01  NPR DECO-CAMERA  GH71-08786A
 QFR01  DIODE-ZENER  0403-001688
 QFR01  DIODE-TVS  0406-001267
 QFR01  DIODE-TVS  0406-001286
 QFR01  DIODE-TVS  0406-001330
 QFR01  TR-DIGITAL  0504-001151
 QFR01  IC-CMOS LOGIC  0801-003013
 QFR01  IC-CMOS LOGIC  0801-003065
 QFR01  IC-ANALOG SWITCH  1001-001394
 QFR01  IC-ANALOG SWITCH  1001-001481
 QFR01  IC-ANALOG SWITCH  1001-001494
 QFR01  IC-ANALOG MULTIPLEX  1001-001586
 QFR01  IC-MOTOR DRIVER  1003-002047
     

Инструкция по разборке Samsung M7600

Отвинтить 4 винта на the rear case

 Нажмите сторону REAR COVER и вставить пластиковый инструмент, что бы отделить the front assy от REAR COVER

 С помощью пластикового инструмента открывать верхний крючок.

 С помощью пластикового инструмента разблокировать боковой крюк.

 С помощью пластикового инструмента разблокировать нижний крючек.

 Разборка REAR COVER при нажатии на экран мягко.

 1) Отвинтить 5 винтов с помощью отвертки.
 2) Разберите разъем Touch Screen 

Разберите both-sided taped Side Key FPCB, и раскрыть защиту

 Поднять PBA.

 Поднять the both-sided taped LCD Bracket.

 Нажмите спереду на стекло и отделить FRONT от TSP

 Снимите припой от Lower Speaker Module.
 Разберите FPCB от Lower Speaker Module из PBA. и отдельно Lower Speaker Module

 Разберите разъем Cif Camera Module FPCB от PBA.

Разберите разъем 3M Camera FPC и разъем Upper Speaker Module от PBA.
Отделить Upper Speaker Module от PBA.

Список парткодов Samsung GT-M7600.

 

Part No Parts Description Местоположение
0403-001688 DIODE-ZENER D600
0406-001267 DIODE-TVS ZD100,ZD503,ZD700,ZD
0406-001286 DIODE-TVS ZD500,ZD709
0406-001330 DIODE-TVS U602
0504-001151 TR-DIGITAL U200,U201
0801-003013 IC-CMOS LOGIC U300
0801-003065 IC-CMOS LOGIC U401
1001-001394 IC-ANALOG SWITCH U610,U611,U612
1001-001481 IC-ANALOG SWITCH U605
1001-001494 IC-ANALOG SWITCH U501
1001-001586 IC-ANALOG MULTIPLEX U603
1003-002047 IC-MOTOR DRIVER U607
1108-000237 IC-MCP UME301
1201-002470 IC-AUDIO AMP U500
1201-002581 IC-RF AMP F102
1201-002775 IC-POWER AMP PAM201
1201-002821 IC-POWER AMP PAM200
1201-002830 IC-POWER AMP PAM100
1202-001068 IC-VOLTAGE COMP. U704
1203-004570 IC-MULTI REG. U600
1203-005250 IC-MULTI REG. U601
1203-005367 IC-POSI.FIXED REG. U604
1203-005396 IC-POSI.FIXED REG. U703
1203-005448 IC-POWER SUPERVISOR U400
1203-005503 IC-DC/DC CONVERTER U606
1203-005522 IC-DC/DC CONVERTER U700
1203-005690 IC-DC/DC CONVERTER U402
1204-002924 IC-TUNER U100
1205-003297 IC-TRANSCEIVER U202
1205-003498 IC-MODEM UCD300
1205-003517 IC-BLUETOOTH U102
1205-003611 IC-SWITCH U608
1209-001831 IC-SENSOR U609
1404-001224 THERMISTOR-NTC VR300
1405-001196 VARISTOR V702,V703,V705,V706
2007-000138 R-CHIP R503,R509,R510
2007-000144 R-CHIP;5.1KOHM,5%,1/16W,TP,1005 R412
2007-000145 R-CHIP R506
2007-000148 R-CHIP R502
2007-000162 R-CHIP R518
2007-000168 R-CHIP R524
2007-000170 R-CHIP R313
2007-000173 R-CHIP R514
2007-001285 R-CHIP R211,R213
2007-003015 R-CHIP;2.2OHM,5%,1/16W,TP,1005 R112
2007-007310 R-CHIP R520
2007-007488 R-CHIP R409
2007-007741 R-CHIP R308
2007-007943 R-CHIP R751
2007-008043 R-CHIP R215
2007-008045 R-CHIP R210,R317,R444,R516,
2007-008046 R-CHIP;120OHM,5%,1/20W,TP,0603 R131,R133,R139
2007-008047 R-CHIP R127,R129,R201,R202
2007-008049 R-CHIP R100,R103,R304
2007-008052 R-CHIP R106,R107,R500,R501,
2007-008055 R-CHIP R421,R513,R525,R613,
2007-008135 R-CHIP;340KOHM,1%,1/16W,TP,1005 R408
2007-008403 R-CHIP R617
2007-008419 R-CHIP R108,R109,R110,R111,
2007-008420 R-CHIP R128,R200
2007-008478 R-CHIP R406,R407,R528,R529
2007-008483 R-CHIP R116,R405,R612,R620,
2007-008486 R-CHIP R410,R422,R433
2007-008516 R-CHIP R126,R301,R302,R305,
2007-008531 R-CHIP R208,R755
2007-008544 R-CHIP R526,R527
2007-008548 R-CHIP R729,R730
2007-008582 R-CHIP R740
2007-008587 R-CHIP R104
2007-008588 R-CHIP R124,R626,R627,R700,
2007-008806 R-CHIP R132,R314,R429
2007-008808 R-CHIP R752
2007-009084 R-CHIP R530,R748,R754
2007-009111 R-CHIP R536
2007-009115 R-CHIP R401,R402,R531,R718,
2007-009155 R-CHIP R625,R643,R749
2007-009157 R-CHIP R413,R414,R415,R416
2007-009201 R-CHIP R306
2007-009233 R-CHIP R753
2007-009361 R-CHIP R437
2007-009420 R-CHIP R206
2007-009793 R-CHIP R704,R747
2007-009838 R-CHIP R411
2007-009879 R-CHIP R505
2203-000233 C-CER,CHIP C434
2203-000254 C-CER,CHIP C118,C127
2203-000386 C-CER,CHIP C115
2203-000438 C-CER,CHIP C100
2203-000696 C-CER,CHIP C200
2203-000725 C-CER,CHIP C610
2203-000812 C-CER,CHIP C541,C563
2203-000854 C-CER,CHIP C542
2203-002487 C-CER,CHIP C616
2203-002668 C-CER,CHIP C124
2203-002677 C-CER,CHIP C101
2203-002709 C-CER,CHIP;100NF,+80-20%,16V,Y5V,1005 C552
2203-003019 C-CER,CHIP C524
2203-005288 C-CER,CHIP C119
2203-005446 C-CER,CHIP C205
2203-005682 C-CER,CHIP C110,C134,C135,C136,
2203-005717 C-CER,CHIP C294,C704
2203-005719 C-CER,CHIP C130,C297,C298,C459
2203-005725 C-CER,CHIP C236,C250,C258,C259,
2203-005727 C-CER,CHIP C139,C296
2203-005729 C-CER,CHIP C148,C218,C408,C409
2203-005732 C-CER,CHIP C221,C222
2203-005736 C-CER,CHIP C227,C231,C233,C235,
2203-005739 C-CER,CHIP C278
2203-005789 C-CER,CHIP C220
2203-005792 C-CER,CHIP C126
2203-005806 C-CER,CHIP C215,C230,C255,C334,
2203-005993 C-CER,CHIP;68NF,10%,16V,X7R,1005 C531
2203-006048 C-CER,CHIP;100NF,10%,10V,X7R,TP,1005 C544
2203-006090 C-CER,CHIP;10000NF,10%,6.3V,X5R,TP,2012 C246,C521
2203-006120 C-CER,CHIP C228
2203-006123 C-CER,CHIP C147
2203-006194 C-CER,CHIP C251,C266,C279,C283,
2203-006260 C-CER,CHIP;220NF,10%,10V,X5R,TP,1005,- C103,C105
2203-006305 C-CER,CHIP C142,C553,C554
2203-006324 C-CER,CHIP C528,C611
2203-006348 C-CER,CHIP;1000NF,10%,25V,X5R,TP,1608 C435,C462
2203-006399 C-CER,CHIP;1000NF,10%,6.3V,X5R,1005 C460
2203-006423 C-CER,CHIP C106,C107,C108,C238,
2203-006462 C-CER,CHIP C310
2203-006556 C-CER,CHIP C272,C359,C444
2203-006562 C-CER,CHIP C414,C415,C416,C418,
2203-006668 C-CER,CHIP C211,C212,C307
2203-006681 C-CER,CHIP C116,C515,C519,C529,
2203-006707 C-CER,CHIP C111,C112,C113,C114
2203-006712 C-CER,CHIP C210,C243
2203-006824 C-CER,CHIP C213,C229,C273,C275,
2203-006838 C-CER,CHIP C109,C710,C712
2203-006839 C-CER,CHIP C464,C545,C564
2203-006841 C-CER,CHIP C463
2203-006872 C-CER,CHIP C117,C121,C305,C426,
2203-006890 C-CER,CHIP C330,C358,C401,C437,
2203-007143 C-CER,CHIP C717,C718
2203-007210 C-CER,CHIP C423
2203-007235 C-CER,CHIP C413
2203-007270 C-CER,CHIP C465,C619
2404-001381 C-TA,CHIP TA500
2404-001414 C-TA,CHIP TA504,TA505
2404-001465 C-TA,CHIP TA502,TA503
2404-001474 C-TA,CHIP TA601
2404-001496 C-TA,CHIP TA100
2703-001990 INDUCTOR-SMD L118
2703-002176 INDUCTOR-SMD L125,L201
2703-002199 INDUCTOR-SMD L200
2703-002203 INDUCTOR-SMD L127
2703-002204 INDUCTOR-SMD L208
2703-002205 INDUCTOR-SMD L202,L204
2703-002208 INDUCTOR-SMD L116
2703-002268 INDUCTOR-SMD L115
2703-002365 INDUCTOR-SMD L123
2703-002714 INDUCTOR-SMD L502,L503
2703-002793 INDUCTOR-SMD L112,L114,L120
2703-002858 INDUCTOR-SMD L119
2703-002900 INDUCTOR-SMD L103,L105,L107,L109
2703-002903 INDUCTOR-SMD L209
2703-002906 INDUCTOR-SMD L217
2703-002917 INDUCTOR-SMD L216
2703-002918 INDUCTOR-SMD L222
2703-002919 INDUCTOR-SMD L219,L220
2703-002953 INDUCTOR-SMD L224
2703-002958 INDUCTOR-SMD L110
2703-003001 INDUCTOR-SMD L404
2703-003003 INDUCTOR-SMD L223
2703-003004 INDUCTOR-SMD L102
2703-003260 INDUCTOR-SMD L401,L402
2703-003347 INDUCTOR-SMD L601
2703-003479 INDUCTOR-SMD L509
2703-003679 INDUCTOR-SMD L700,L701
2801-004339 CRYSTAL-SMD OSC400
2801-004573 CRYSTAL-SMD OSC500
2801-004589 CRYSTAL-SMD OSC100
2809-001277 OSCILLATOR-VCTCXO OSC200
2901-001409 FILTER-EMI SMD F700,F701,F702,F703,
2901-001469 FILTER-EMI/ESD F705,F706
2904-001759 FILTER-SAW F101
2904-001785 FILTER-SAW F202
2904-001789 FILTER-SAW F204
2904-001864 FILTER-SAW F205
2909-001283 FILTER-LC F100
2910-000034 DUPLEXER-SAW F203
2910-000058 DUPLEXER-SAW F201
2911-000128 DUPLEXER-FEM U101
3009-001358 AUDIO-RECEIVER QAR01
3301-001534 BEAD-SMD L504,L505
3301-001787 CORE-FERRITE BEAD L500,L501
3301-001912 BEAD-SMD L100
3301-001917 BEAD-SMD L506,L507,L508,L510
3301-001971 BEAD-SMD L706,L707
3408-001109 SWITCH-SLIDE SLIDE_KEY
3705-001503 CONNECTOR-COAXIAL RFS100
3709-001465 CONNECTOR-CARD EDGE SIM400
3711-005981 HEADER-BOARD TO BOARD CN702
3711-006084 HEADER-BATTERY BTC400
3711-006615 HEADER-BOARD TO BOARD CN703,CN704,CN705
3711-006865 HEADER-BOARD TO BOARD CN701,HDC700
3722-002840 JACK-MINI USB IFC600
4302-001180 BATTERY-LI(2ND) BAT400
4709-001721 COUPLER-DIRECTION F200
6001-001479 SCREW-MACHINE QCR04
6001-002260 SCREW-MACHINE QCR91
6902-000297 BAG PE  
6902-000377 BAG PP  
GH13-00066A IC ASIC-SGH_G900 U502
GH39-00985A CBF SIGNAL-SCHU550 RF TEST CABLE  
GH39-01028A DATA LINK CABLE-DLC APCBU10BBE(MAIN)  
GH39-01160A AV OUT CABLE-S20P JIG CABLE(1.5M)  
GH43-03216A INNER BATTERY PACK-AB463651BU,960MAH QBA01
GH44-01860A ADAPTOR-ATADU10EBE,USB(MAIN)  
GH59-06384B EAR PHONE-SGH_I900 (AAEP433JBE)  
GH59-06461A MIC CABLE-GT_M7600 AARM040JBE  
GH59-06914A KEY FPCB-GT_M7600 KEY PBA QME01
GH59-06916A KEY FPCB-GT_M7600 CAM KEY QCA02
GH59-06927A KEY FPCB-GT_M7600 VOLUME KEY QVK01
GH59-06946A MODULE-GT-M7600 SPK DOWN QSP01
GH59-06963A MODULE-GT-M7600 SPK UP QSP02
GH59-06964B TOUCH/PANEL-GT_M7600 RK QME03
GH68-09361A LABEL(R)-WATER SOAK  
GH68-21219A LABEL(R)-SEAL_ART_ALL_WHITE  
GH68-22977L LABEL MAIN-RUSSIA_CHINA  
GH69-08268K UNIT BOX-MAIN (RUSSIA)TA3  
GH71-08426A NPR CONTACT-ANTENNA ANT100,ANT101,ANT103
GH71-08786A NPR DECO-CAMERA QDC01
GH72-52373A PMO KEY-HOLD QCK02
GH72-52374A PMO KEY-CAMERA QCK01
GH72-52381A PMO WINDOW-CAMERA QCW01
GH74-15350A VINYL-PROTECT LCD CONN  
GH74-43602A TAPE-FRONT CASE  
GH74-44641A VINYL-PROTECT ASSY-FRONT  
GH96-03607A ASSY CAMERA-GT_M7600 CIF QCA01
GH96-03626A ASSY CAMERA-GT_M7600 3M QCA00
GH96-03635A ASSY LCD-GT_M7600 QLC01
GH98-11796B ASSY CASE-FRONT QFR01
GH98-11797D ASSY CASE-REAR QRE01
GH98-11799B ASSY COVER-BATTERY QBC00
GH98-11800A ASSY COVER-SHIELD CAN QSH01
GH98-11801A ASSY BRACKET-LCD QLB01
GH98-12018A ASSY KEYPAD-(BLACK/OPEN) QKP01
GH99-36900A INA-TEST JIG COMM  
GH99-38251A INA-XPLUG ADAPTER  
Запись опубликована автором V_E_D_U_N в рубрике Samsung GT-M7600. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.