Разборка Samsung GT-N7000L

 

Разборка Samsung N7000L

Сборочный чертёж.

Design LOC Description SEC CODE
QBA01 INNER BATTERY PACK-2500MAH,BLK,UNI,MAIN GH43-03640A
     
QBC00 ASSY COVER-BATT GH98-21606A
QCA01 ASSY CAMERA-8M 1/3.2\» LSI MODULE(GT_I922 GH96-05397A
QCA02 CAMERA MODULE-2M VT LSI(GT-I9220) GH59-11704A
     
QCB01 CBF COAXIAL CABLE-GT-I9103 GH39-01489A
QCR05 SCREW-MACHINE 6001-001478
     
QCR72 SCREW-MACHINE 6001-002051
QFR01 MEA FRONT-OCTA LCD ASSY(SVC) GH97-12948A
QJK01 MODULE-GT_I9220 EARJACK+RCV GH59-11714A
     
QME02 UNIT-SUB PBA(GT-I9220) GH59-11676A
QMO01 MOTOR LINEAR VIBRATION-GT-I9220 GH31-00563A
     
QMP01 A/S ASSY-PBA MAIN (COMM) GH82-06121A
QRF01 TAPE-RF SWITCH GH74-57806A
QSP01 MODULE-GT_I9220L SPK+ENCLOSURE+INT GH59-11746A
     
QST01 ASSY ACCE-E-PEN GH98-21596A
QRE01 ASSY CASE-REAR GH98-21616A
     
QVO01 PMO KEY-VOL GH72-65741A
QCK01 PMO KEY-POWER GH72-65742A

Инструкция по разборке Samsung N7000L

Отпустите винты в 9 точках. (Крутящий момент: 1,0 ± 0,1 kgf.cm) (Размер: M1.4 * L3)

Освободить от крючков в 6 точках на the rear (Следуйте порядку)

Отделить кабель от PBA.


Отпустите винты в 2точках (Размер: M1.4 * L3) (крутящий момент: 1,1 ± 0,1 kgf.cm)

Отделить все разъемы от PBA.

Отделить PBA от the Front.

Отпустите винты в 3 точках (Размер: M1.4 * L2.5) (крутящий момент: 1,0 ± 0,1 kgf.cm)


Отделить the sub PBA от the PBA.

Отпустите винты в 3 точках (Размер: M1.4 * L2.5) (крутящий момент: 1,0 ± 0,1 kgf.cm)

Отделить черные пластины.

Отделить Receiver Ass’y and CAM/Sensor Ass’y от the Front.

 

Разборка Samsung GT-N7000L завершена.

Список парткодов Samsung GT-N7000L.

SEC CODE Design LOC Design LOC
     
0403-001688 D601 DIODE-ZENER
0406-001322 ZD600 DIODE-TVS
0406-001327 ZD300 DIODE-TVS
0407-001002 D600 DIODE-ARRAY
0601-003079 LED500 LED
     
0801-003031 U400,U600 IC
0801-003139 U303 IC
0902-002847 UCP400 IC
1001-001481 U604 IC
1001-001699 U512 IC
     
1001-001715 U1009 IC
1001-001733 U1004 IC
1003-002102 U503 IC
1003-002391 U500 IC
     
1108-000424 UME300 MEMORY
1201-003308 U1008 IC
1201-003317 U1005 IC
1202-001068 U505 IC
     
1202-001118 U200 IC
1203-004819 U205,U206,U208,U501 IC
1203-004819 U507,U510 IC
1203-005485 U601 IC
1203-005853 U508 IC
     
1203-005907 U502 IC
1203-006022 U506,U517 IC
1203-006494 U607 IC
1203-006801 U1000 IC
1203-006807 U509 IC
     
1203-006817 U301 IC
1203-006851 U602 IC
1203-006874 U511 IC
1203-006985 U1003 IC
     
1203-006986 U302 IC
1203-007142 U504 IC
1204-003176 U201 IC
1204-003328 U207 IC
1205-004174 U202 IC
1205-004195 U1001 IC
1205-004213 U300 IC
1205-004233 U518 IC
1205-004396 U1011 IC
     
1205-004399 U516 IC
1209-001997 U608 IC
1209-002041 U609 IC
1209-002045 U605 IC
1209-002096 U606 IC
     
1404-001221 TH300,TH400,TH401 THERMISTOR
1405-001183 V203,V204,V205,V206 VARISTOR
1405-001183 V207 VARISTOR
1405-001200 ZD302 VARISTOR
     
1405-001296 V200,V201,V208 VARISTOR
2007-000140 R307,R308,R430,R431 R-CHIP
2007-000141 R506 R-CHIP
2007-000143 R536 R-CHIP
     
2007-000148 R500 R-CHIP
2007-000162 R400,R401,R402,R403 R-CHIP
2007-000162 R516 R-CHIP
2007-000165 R514 R-CHIP
2007-000170 R513,R517 R-CHIP
     
2007-001290 R465 R-CHIP
2007-001298 R1016 R-CHIP
2007-003015 R332,R334 R-CHIP
2007-007014 R314,R315,R316,R317 R-CHIP
2007-007014 R318,R319,R320,R321 R-CHIP
     
2007-007107 R312,R437 R-CHIP
2007-007137 R223,R441 R-CHIP
2007-007334 R609 R-CHIP
2007-007489 R512,R534,R535 R-CHIP
     
2007-007517 R432,R433,R462,R463 R-CHIP
2007-007538 R515 R-CHIP
2007-007585 R205 R-CHIP
2007-007741 U515 c
2007-007942 R201,R202,R204 R-CHIP
2007-008045 R621 R-CHIP
2007-008046 R1004 R-CHIP
2007-008048 R1017,R532,R533 R-CHIP
2007-008052 R322,R407,R408,R409 R-CHIP
     
2007-008052 R410,R421,R422,R456 R-CHIP
2007-008052 R457,R458,R503,R504 R-CHIP
2007-008052 R612 R-CHIP
2007-008055 R218,R220,R418,R426 R-CHIP
2007-008055 R428,R429,R436,R449 R-CHIP
     
2007-008055 R450,R452,R453,R454 R-CHIP
2007-008055 R507,R526,R528,R613 R-CHIP
2007-008055 R620 R-CHIP
2007-008419 R203,R419,R420,R447 R-CHIP
     
2007-008419 R448,R505 R-CHIP
2007-008420 R200,R509,R511,R615 R-CHIP
2007-008483 R211,R212,R213,R214 R-CHIP
2007-008483 R215,R301,R302,R303 R-CHIP
     
2007-008483 R304,R305 R-CHIP
2007-008486 R502 R-CHIP
2007-008516 R216,R300,R323,R324 R-CHIP
2007-008516 R404,R405,R406,R443 R-CHIP
2007-008516 R444,R445,R455,R508 R-CHIP
     
2007-008516 R531,R603,R604,R605 R-CHIP
2007-008516 R606,R608,R610,R611 R-CHIP
2007-008516 R614,R616 R-CHIP
2007-008531 R208,R209,R518 R-CHIP
2007-008579 R206 R-CHIP
     
2007-008588 R338,R339,R340,R411 R-CHIP
2007-008588 R412,R414,R415,R424 R-CHIP
2007-008588 R425,R459,R460,R617 R-CHIP
2007-008588 R618 R-CHIP
     
2007-008686 R1005,R1006 R-CHIP
2007-008774 R229,R231 R-CHIP
2007-008800 R434,R435,R461,R466 R-CHIP
2007-009084 R228,R230,R529 R-CHIP
2007-009111 R234,R235,R325 R-CHIP
2007-009115 R464,R524,R525,R600 R-CHIP
2007-009115 R601 R-CHIP
2007-009154 R521,R522 R-CHIP
2007-009157 U514 R-CHIP
     
2007-009182 R523 R-CHIP
2007-009199 R510 R-CHIP
2007-009212 R222 R-CHIP
2007-009315 R306 R-CHIP
2007-009354 R1013 R-CHIP
     
2007-009801 R1002,R1003 R-CHIP
2007-009849 R1007,R1008 R-CHIP
2007-009964 R438,R439 R-CHIP
2007-010029 R413 R-CHIP
     
2007-010202 R520 R-CHIP
2007-010233 R327 R-CHIP
2007-010827 R619 R-CHIP
2203-000233 C1083,C507 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-000278 C270 C-CERAMIC,CHIP
2203-000386 C214 C-CERAMIC,CHIP
2203-000438 C524 C-CERAMIC,CHIP
2203-000725 C660 C-CERAMIC,CHIP
2203-000812 C269 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-000995 C274 C-CERAMIC,CHIP
2203-001072 C213 C-CERAMIC,CHIP
2203-002982 C1037,C1039 C-CERAMIC,CHIP
2203-005057 C208 C-CERAMIC,CHIP
2203-005138 C440,C445 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-005682 C1030,C1050,C345 C-CERAMIC,CHIP
2203-005682 C347,C348,C349 C-CERAMIC,CHIP
2203-005717 C1020 C-CERAMIC,CHIP
2203-005725 C1100,C438,C439 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-005726 C1042,C1065,C1066 C-CERAMIC,CHIP
2203-005726 C1068,C1069,C1074 C-CERAMIC,CHIP
2203-005726 C1079,C1081,C1084 C-CERAMIC,CHIP
2203-005726 C1090,C1093,C1098 C-CERAMIC,CHIP
2203-005726 C238 C-CERAMIC,CHIP
2203-005727 C209 C-CERAMIC,CHIP
2203-005729 C239,C267,C353,C620 C-CERAMIC,CHIP
2203-005729 C634 C-CERAMIC,CHIP
2203-005731 C290,C352 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-005736 C1049,C1073,C1080 C-CERAMIC,CHIP
2203-005736 C1101,C1102,C218 C-CERAMIC,CHIP
2203-005736 C219,C220,C606,C619 C-CERAMIC,CHIP
2203-005736 U1014 C-CERAMIC,CHIP
2203-005777 C1054 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-005806 C1038,C1077 C-CERAMIC,CHIP
2203-006048 C204,C302,C546,C548 C-CERAMIC,CHIP
2203-006048 C605,C672,C677,U1013 C-CERAMIC,CHIP
2203-006190 C306,C342 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006194 C1043,C1057,C242 C-CERAMIC,CHIP
2203-006194 C246,C248,C309,C312 C-CERAMIC,CHIP
2203-006194 C665 C-CERAMIC,CHIP
2203-006208 C1032,C629,C631,C632 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006208 C633 C-CERAMIC,CHIP
2203-006260 C671 C-CERAMIC,CHIP
2203-006305 C210,C559,C562 C-CERAMIC,CHIP
2203-006348 U603 C-CERAMIC,CHIP
2203-006379 C1035 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006399 C1016,C1022,C1059 C-CERAMIC,CHIP
2203-006399 C244,C359,C517,C518 C-CERAMIC,CHIP
2203-006399 C641,C644,C649,C650 C-CERAMIC,CHIP
2203-006399 C651,C655,C656,C657 C-CERAMIC,CHIP
2203-006399 C658,C670 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006423 C1002,C1003,C1004 C-CERAMIC,CHIP
2203-006423 C1005,C1006,C1011 C-CERAMIC,CHIP
2203-006423 C1012,C1013,C1040 C-CERAMIC,CHIP
2203-006423 C1045,C1046,C1058 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006423 C1060,C1061,C1062 C-CERAMIC,CHIP
2203-006423 C1063,C1064,C1078 C-CERAMIC,CHIP
2203-006423 C207,C221,C282,C301 C-CERAMIC,CHIP
2203-006423 C307,C308,C313,C314 C-CERAMIC,CHIP
2203-006423 C315,C316,C320,C321 C-CERAMIC,CHIP
2203-006423 C323,C324,C325,C326 C-CERAMIC,CHIP
2203-006423 C329,C330,C332,C333 C-CERAMIC,CHIP
2203-006423 C334,C337,C338,C339 C-CERAMIC,CHIP
2203-006423 C346,C355,C402,C405 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006423 C409,C412,C415,C420 C-CERAMIC,CHIP
2203-006423 C425,C437,C441,C443 C-CERAMIC,CHIP
2203-006423 C444,C446,C500,C501 C-CERAMIC,CHIP
2203-006423 C509,C510,C515,C519 C-CERAMIC,CHIP
2203-006423 C523,C525,C540,C549 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006423 C550,C551,C552,C553 C-CERAMIC,CHIP
2203-006423 C560,C565,C602,C603 C-CERAMIC,CHIP
2203-006423 C604,C616,C640,C663 C-CERAMIC,CHIP
2203-006423 C666 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006426 C555 C-CERAMIC,CHIP
2203-006439 C1034 C-CERAMIC,CHIP
2203-006562 C212,C360,C514,C542 C-CERAMIC,CHIP
2203-006562 C617,C618 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006642 C404,C407 C-CERAMIC,CHIP
2203-006647 C1007,C1008,C1009 C-CERAMIC,CHIP
2203-006647 C1014 C-CERAMIC,CHIP
2203-006648 C1047,C224,C226,C266 C-CERAMIC,CHIP
2203-006648 C276,C281 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006668 C286,C287,C410,C411 C-CERAMIC,CHIP
2203-006824 C1023,C1027,C561 C-CERAMIC,CHIP
2203-006839 C211,C215,C533,C539 C-CERAMIC,CHIP
2203-006872 C1010,C1024,C1076 C-CERAMIC,CHIP
2203-006872 C1085,C1088,C1089 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006872 C1099,C229,C310,C408 C-CERAMIC,CHIP
2203-006872 C414,C428,C432,C435 C-CERAMIC,CHIP
2203-006872 C537,C538,C544,C545 C-CERAMIC,CHIP
2203-006872 C547,C554,C643,C647 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006872 C648,C652,C653,C654 C-CERAMIC,CHIP
2203-006890 C628,C630,C675 C-CERAMIC,CHIP
2203-006896 C1095,C1096,C1097 C-CERAMIC,CHIP
2203-006978 C354,U1012 C-CERAMIC,CHIP
2203-006979 C1015,C1026,C1091 C-CERAMIC,CHIP
2203-006979 C231,C234,C662 C-CERAMIC,CHIP
2203-007133 C528,C531,C532,C534 C-CERAMIC,CHIP
2203-007147 C350,C351 C-CERAMIC,CHIP
2203-007194 C225 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-007210 C1017,C236,C237,C300 C-CERAMIC,CHIP
2203-007210 C304,C305,C319,C322 C-CERAMIC,CHIP
2203-007210 C327,C331,C335,C336 C-CERAMIC,CHIP
2203-007210 C340,C356 C-CERAMIC,CHIP
2203-007270 C1001,C228,C676 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-007271 C1041,C502,C503 C-CERAMIC,CHIP
2203-007279 C1029,C311,C317,C318 C-CERAMIC,CHIP
2203-007279 C535 C-CERAMIC,CHIP
2203-007317 C1025,C1056,C200 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-007317 C205,C227,C413,C416 C-CERAMIC,CHIP
2203-007317 C421,C423,C427,C431 C-CERAMIC,CHIP
2203-007317 C434,C541,C636,C642 C-CERAMIC,CHIP
2203-007317 C646 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-007385 C526 C-CERAMIC,CHIP
2203-007391 C664,C668 C-CERAMIC,CHIP
2203-007393 C1000,C1044,C303 C-CERAMIC,CHIP
2203-007393 C513,C610,C612,C613 C-CERAMIC,CHIP
2203-007393 C614,C615,C621,C622 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-007393 C623,C624,C625,C626 C-CERAMIC,CHIP
2203-007393 C627 C-CERAMIC,CHIP
2203-007449 C1021,C202,C203,C206 C-CERAMIC,CHIP
2203-007449 C216,C217,C230,C232 C-CERAMIC,CHIP
2203-007449 C233,C235,C241,C243 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-007449 C245,C247,C249,C250 C-CERAMIC,CHIP
2203-007449 C253,C254,C328,C341 C-CERAMIC,CHIP
2203-007449 C357,C358,C400,C401 C-CERAMIC,CHIP
2203-007449 C403,C406,C417,C418 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-007449 C419,C422,C424,C429 C-CERAMIC,CHIP
2203-007449 C433,C436,C504,C505 C-CERAMIC,CHIP
2203-007449 C506,C508,C511,C516 C-CERAMIC,CHIP
2203-007449 C520,C521,C522,C527 C-CERAMIC,CHIP
2203-007449 C529,C530,C536,C543 C-CERAMIC,CHIP
2203-007449 C556,C557,C558,C563 C-CERAMIC,CHIP
2203-007449 C564,C600,C601,C608 C-CERAMIC,CHIP
2203-007449 C638,C645,C678 C-CERAMIC,CHIP
2203-007456 C607 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-007474 C426,C430,C512,C639 C-CERAMIC,CHIP
2203-007693 C669 C-CERAMIC,CHIP
2203-007701 C609,U1017 C-CERAMIC,CHIP
2203-007795 C611,C659 C-CERAMIC,CHIP
2203-007796 C637,C661 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-008095 C343,C344 C-CERAMIC,CHIP
2404-001496 TA200 C-TA,CHIP
2404-001506 TA600 C-TA,CHIP
2409-001186 BAT600 CAPACITOR
     
2703-002208 L1001 INDUCTOR-SMD
2703-002649 L1017 INDUCTOR-SMD
2703-002793 L1026,L1034 INDUCTOR-SMD
2703-002858 L1021 INDUCTOR-SMD
     
2703-002870 L1016,L1027,L1037 INDUCTOR-SMD
2703-002901 L1028 INDUCTOR-SMD
2703-002903 L1023 INDUCTOR-SMD
2703-002907 L1038 INDUCTOR-SMD
2703-002953 L1008 INDUCTOR-SMD
     
2703-002955 L1031 INDUCTOR-SMD
2703-002961 L1040,L205 INDUCTOR-SMD
2703-003125 L1022 INDUCTOR-SMD
2703-003293 L201 INDUCTOR-SMD
2703-003545 L204 INDUCTOR-SMD
     
2703-003685 L502 INDUCTOR-SMD
2703-003686 L603 INDUCTOR-SMD
2703-003687 L607 INDUCTOR-SMD
2703-003755 L1003,L1004,L1005 INDUCTOR-SMD
     
2703-003771 L1039 INDUCTOR-SMD
2703-003869 L302,L303 INDUCTOR-SMD
2703-003892 L604 INDUCTOR-SMD
2703-003896 L214 INDUCTOR-SMD
2703-003897 L505,L508 INDUCTOR-SMD
2703-003909 L601,L605 INDUCTOR-SMD
2703-003911 L600,L602 INDUCTOR-SMD
2703-003921 L1030 INDUCTOR-SMD
2703-004001 L1024 INDUCTOR-SMD
     
2703-004012 L1012 INDUCTOR-SMD
2703-004013 L1020 INDUCTOR-SMD
2703-004018 L1033 INDUCTOR-SMD
2703-004034 L1006 INDUCTOR-SMD
2703-004035 L1011 INDUCTOR-SMD
     
2703-004037 L1010 INDUCTOR-SMD
2703-004052 L606 INDUCTOR-SMD
2703-004132 L1002,L1007 INDUCTOR-SMD
2703-004185 L1013 INDUCTOR-SMD
     
2801-004339 OSC300,OSC600 CRYSTAL-UNIT
2801-004449 OSC500 CRYSTAL-UNIT
2801-004458 OSC400 CRYSTAL-UNIT
2801-005107 OSC200 CRYSTAL-UNIT
     
2809-001369 OSC1000 OSCILLATOR-VCTCXO
2809-001374 OSC1001 OSCILLATOR-VCTCXO
2901-001625 F500,F501 FILTER-EMI
2904-001988 F1002 FILTER-SAW
2904-002020 F1003 FILTER-SAW
     
2904-002027 F1001 FILTER-SAW
2910-000125 F1000 FILTER
2911-000191 U1002 FILTER
3003-001136 MIC200 MIC-CONDENSOR
3301-001659 L1029 CORE-FERRITE
     
3301-001729 L507,L510,L511 CORE-FERRITE
3301-001789 L506,L509 CORE-FERRITE
3301-001851 L608 CORE-FERRITE
3301-001895 L1025 CORE-FERRITE
     
3301-001912 L200 CORE-FERRITE
3301-001956 L300,L301,L304 CORE-FERRITE
3301-002037 L503,L504 CORE-FERRITE
3301-002062 L1000 CORE-FERRITE
3301-002065 L207,L211,L213 CORE-FERRITE
3301-002066 L202,L203,L206,L215 CORE-FERRITE
3301-002066 L500,L501 CORE-FERRITE
3301-002078 L210,L212 CORE-FERRITE
3404-001152 TAC300,TAC301,TAC302 SWITCH-TACT
     
3705-001448 RFS1000 CONNECTOR-COAXIAL
3705-001731 RFS1001 CONNECTOR-COAXIAL
3708-002162 SLC500 CONNECTOR-FPC/FFC/PIC
3709-001575 CD300 CONNECTOR-CARD
3709-001645 SIM300 CONNECTOR-CARD
     
3711-007244 HDC503 CONNECTOR-HEADER
3711-007313 HDC301 CONNECTOR-HEADER
3711-007332 HDC300 CONNECTOR-HEADER
3711-007478 HDC200 CONNECTOR-HEADER
     
3711-007629 BTC600 CONNECTOR-HEADER
3711-007746 HDC501 CONNECTOR-HEADER
3711-007810 HDC500 CONNECTOR-HEADER
3711-008011 HDC504 CONNECTOR-HEADER
     
3712-001375 ANT1000,ANT1001 CONNECTOR-TERMINAL
3712-001375 ANT1002,ANT200 CONNECTOR-TERMINAL
3712-001375 MOT600,MOT601 CONNECTOR-TERMINAL
4709-002048 U204 RF-MODULE
GH62-00015A PORON1000 PAD GAP-PCB GASKET
     
GH70-04443A SC1000,SC1001,SC1002 ICT SHIELD-CAN CLIP
GH70-04443A SC1003,SC1004,SC1005 ICT SHIELD-CAN CLIP
GH70-07861A SC1009 ICT SHIELD-FRAME_COVER
GH80-03321A R1000,R1018,R309 Solder Bridge PAD
GH98-21812A SC1006 ICT SHIELD-FRAME_COVER
     
GH98-21813A SC1007 ICT SHIELD-FRAME_COVER
GH98-21814A SC1008 ICT SHIELD-FRAME_COVER
Запись опубликована автором V_E_D_U_N в рубрике Samsung GT-N7000L. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.