Разборка Samsung GT-S7070

Разборка Samsung S7070
Сбо́рочный чертёж.

Design LOC Description SEC CODE
QCR03 SCREW-MACHINE 6001-001811
     
QCR92 SCREW-MACHINE 6001-002261
QBA01 INNER BATTERY PACK-AB463651BU,960MAH GH43-03216A
     
QVK01 KEY FPCB-VOLUME KEY(GTS7070) GH59-08618A
QVK02 KEY FPCB-CAMERA KEY(GTS7070) GH59-08620A
QME03 TOUCH/PANEL-EU GTS7070 GH59-08636A
     
QSP01 MODULE-SPK/MOT/RCV,GTS7070 GH59-08648A
QMP01 A/S ASSY-PBA MAIN,GT-S7070,XEB,EU,SVC GH82-04434A
     
QLC01 ASSY LCD-2.8\» QVGA GT-S7070 ASSY GH96-04253A
QCA01 ASSY CAMERA-GTS7070 3M GH96-04260A
     
QBC00 ASSY CASE-BATTERY GH98-14879A
QKP01 ASSY KEYPAD-MAIN GH98-14882A
     
QSH01 ASSY COVER-SHIELD CAN GH98-14883A
QLB01 ASSY CASE-LCD BRACKET GH98-15781A
     
QFR01 ASSY CASE-FRONT GH98-14881A
QME01 KEY FPCB-MAIN KEY(GTS7070) GH59-08619A
     
QRE01 ASSY CASE-REAR GH98-14880A
QAN02 INTENNA-MAIN,GTS7070 GH42-02303A
     
QCK01 PMO KEY-CAM HOLD GH72-56367A
QCW01 PMO WINDOW-CAMERA GH72-56368A
     
QRF06 PMO COVER-USB GH72-56372A
QVO01 PMO KEY-VOLUME GH72-56378A
     
QMI03 ASSY CASE-MIC HOLDER GH98-15782A

Инструкция по разборке Samsung S7070

Отвинтить на REAR 6 винтов .

 Отделить the REAR от the FRONT ass’y  (Верх → Право → Left → внизу)

 1) Разобрать the key FPCB  от Front Rib.
 2) Разобрать TSP FPCB из разъема.
 3) Разобрать the Key и LCD connector.

 

 Отделить PBA от the FRONT ass’y
 подъем в направлении до 45 градусов .

 Отделить the LCD Braket от the FRONT ass’y (правый → левый)

 

Отделить the LCD из the LCD Braket

Разборка Samsung GT-S7070 завершена.

Список парткодов Samsung GT-S7070

 

Part No Parts Description Местоположение
0403-001688 DIODE-ZENER ZD304,QMI03
0406-001254 DIODE-TVS;UCLAMP0501P,6/-/-V,200W,SLP100 ZD305,ZD306,ZD307,ZD
0406-001256 DIODE-TVS U402,U403,U404,QMI03
0406-001267 DIODE-TVS ZD403,QMI03
0406-001286 DIODE-TVS ZD300,QMI03
0406-001293 DIODE-TVS ZD415,QMI03
0406-001369 DIODE-TVS U405,QMI03
0502-001322 TR-POWER Q300,QMI03
0505-001518 FET-SILICON Q200,QMI03
0801-003026 IC-CMOS LOGIC U302,QMI03
0801-003130 IC-CMOS LOGIC U200,QMI03
1001-001585 IC-ANALOG MULTIPLEX U400,QMI03
1108-000296 IC-MCP U201,QMI03
1201-002494 IC-AUDIO AMP U303,QMI03
1201-002932 IC-AUDIO AMP U406,QMI03
1201-002943 IC-POWER AMP U101,QMI03
1203-004604 IC-DC/DC CONVERTER U401,QMI03
1203-005562 IC-POWER SUPERVISOR U300,QMI03
1203-005852 IC-MULTI REG. U301,QMI03
1204-002924 IC-TUNER U102,QMI03
1205-003754 IC-BLUETOOTH U103,QMI03
1205-003760 IC-MODEM UCP200,QMI03
1209-001817 IC-SENSOR U304,QMI03
1404-001221 THERMISTOR-NTC VR200,QMI03
2007-000137 R-CHIP R106,R108,R403,QMI03
2007-000138 R-CHIP R207,R314,QMI03
2007-000140 R-CHIP R104,R105,R309,QMI03
2007-000141 R-CHIP R114,R202,R203,QMI03
2007-000143 R-CHIP R112,R113,R204,QMI03
2007-000144 R-CHIP;5.1KOHM,5%,1/16W,TP,1005 R208,R209,R210,R211,
2007-000148 R-CHIP R308,QMI03
2007-000157 R-CHIP R300,R301,R303,R304,
2007-000159 R-CHIP R413,QMI03
2007-000162 R-CHIP R107,R109,R220,R321,
2007-000165 R-CHIP R305,QMI03
2007-000170 R-CHIP R212,QMI03
2007-001119 R-CHIP R414,QMI03
2007-001319 R-CHIP R217,R218,R312,R315,
2007-001339 R-CHIP R214,QMI03
2007-002796 R-CHIP R400,QMI03
2007-003006 R-CHIP R405,R406,QMI03
2007-003014 R-CHIP;240KOHM,5%,1/16W,TP,1005 QMI03
2007-003018 R-CHIP R100,R103,QMI03
2007-007021 R-CHIP R213,QMI03
2007-007100 R-CHIP R310,QMI03
2007-007107 R-CHIP R317,R325,QMI03
2007-007132 R-CHIP R115,QMI03
2007-007155 R-CHIP R110,QMI03
2007-007312 R-CHIP R215,QMI03
2007-007315 R-CHIP R221,QMI03
2007-007875 R-CHIP R323,R324,QMI03
2007-007981 R-CHIP R200,R201,QMI03
2007-008275 R-CHIP R311,QMI03
2007-008401 R-CHIP R205,QMI03
2007-008517 R-CHIP;240KOHM,1%,1/16W,TP,1005 R206
2007-008780 R-CHIP R428,R429,QMI03
2007-010071 R-CHIP R306,QMI03
2203-000233 C-CER,CHIP C117,C233,C305,C84
2203-000254 C-CER,CHIP C113,C115,C116,C221,
2203-000278 C-CER,CHIP C111,C114,C84
2203-000386 C-CER,CHIP C419,C420,C423,C424,
2203-000425 C-CER,CHIP C218,C314,C315,C84
2203-000438 C-CER,CHIP C231,C84
2203-000489 C-CER,CHIP C339,C347,C84
2203-000679 C-CER,CHIP C228,C84
2203-000812 C-CER,CHIP C103,C106,C107,C109,
2203-000854 C-CER,CHIP C230,C409,C84
2203-000995 C-CER,CHIP C204,C215,C229,C84
2203-001101 C-CER,CHIP C222,C84
2203-001221 C-CER,CHIP C108,C84
2203-002668 C-CER,CHIP C101,C84
2203-003054 C-CER,CHIP C446,C447,C84
2203-005057 C-CER,CHIP C100,C84
2203-005234 C-CER,CHIP C234,C84
2203-005968 C-CER,CHIP;4.7NF,10%,50V,X7R,TP,1005,0.5 C430,C84
2203-006048 C-CER,CHIP;100NF,10%,10V,X7R,TP,1005 C123,C200,C207,C209,
2203-006208 C-CER,CHIP C329,C333,C84
2203-006257 C-CER,CHIP C411,C413,C416,C417,
2203-006260 C-CER,CHIP;220NF,10%,10V,X5R,TP,1005,- C414,C415,C84
2203-006348 C-CER,CHIP;1000NF,10%,25V,X5R,TP,1608 C306,C429,C84
2203-006399 C-CER,CHIP;1000NF,10%,6.3V,X5R,1005 C206,C225,C226,C303,
2203-006562 C-CER,CHIP C118,C119,C208,C322,
2203-006681 C-CER,CHIP C224,C227,C84
2203-006825 C-CER,CHIP C330,C332,C84
2203-006841 C-CER,CHIP C201,C443,C444,C445,
2203-006872 C-CER,CHIP C110,C122,C202,C203,
2203-007270 C-CER,CHIP C450,C84
2203-007271 C-CER,CHIP C403,C428,C440,C84
2203-007279 C-CER,CHIP C105,C300,C84
2404-001377 C-TA,CHIP TA400,C84
2404-001474 C-TA,CHIP TA402,C84
2409-001172 C-EDL M300,C84
2703-001178 INDUCTOR-SMD L100,L105,C84
2703-001726 INDUCTOR-SMD L116,L118,L201,C84
2703-001729 INDUCTOR-SMD L124,C84
2703-001748 INDUCTOR-SMD L117,L120,C84
2703-001749 INDUCTOR-SMD L203,C84
2703-001938 INDUCTOR-SMD L408,L409,L410,L411,
2703-002199 INDUCTOR-SMD L102,L104,C84
2703-002203 INDUCTOR-SMD L107,L109,L125,C84
2703-002208 INDUCTOR-SMD L106,L110,C84
2703-002308 INDUCTOR-SMD L400,L401,C84
2703-002314 INDUCTOR-SMD L103,C84
2703-003534 INDUCTOR-SMD L402,C84
2703-003545 INDUCTOR-SMD L300,L301,C84
2801-004373 CRYSTAL-SMD OSC300,C84
2801-004815 CRYSTAL-SMD OSC200,C84
2901-001462 FILTER-EMI SMD F404,C84
2901-001463 FILTER-EMI SMD F401,C84
2901-001469 FILTER-EMI/ESD F402,F403,C84
2904-001912 FILTER-SAW F100,C84
2904-001913 FILTER-SAW F101,C84
2909-001312 FILTER-LC F102,C84
3003-001136 MIC MEMS MIC400,C84
3301-001659 BEAD-SMD L122,L200,L202,C84
3301-001812 BEAD-SMD L121,C84
3301-001885 BEAD-SMD L405,L406,L407,C84
3301-001912 BEAD-SMD L123,C84
3301-001917 BEAD-SMD L412,L413,C84
3301-001986 BEAD-SMD L414,C84
3705-001503 CONNECTOR-COAXIAL RFS100,C84
3708-001947 CONNECTOR-FPC/FFC/PIC SLC300,C84
3708-002015 CONNECTOR-FPC/FFC/PIC HDC400,C84
3709-001488 CONNECTOR-CARD EDGE SIM300,C84
3709-001575 CONNECTOR-CARD EDGE SD_300,C84
3711-006277 HEADER-BOARD TO BOARD HEA400,C84
3711-006405 HEADER-BOARD TO BOARD HEC400,C84
3711-006808 HEADER-BATTERY BTC300,C84
3711-006865 HEADER-BOARD TO BOARD HEA401,C84
3722-002840 JACK-MINI USB IFC400,C84
4202-001513 ANTENNA-CHIP ANT102,C84
6001-001811 SCREW-MACHINE QCR03
6001-002261 SCREW-MACHINE QCR92
6902-000295 BAG PE QCR92
6902-000377 BAG PP QCR92
GH39-00985A CBF SIGNAL-SCHU550 RF TEST CABLE QCR92
GH39-01290A CABLE-TEST CABLE 1M GT_M7500 QCR92
GH39-01352A DATA LINK CABLE-DATA LINK CABLE QCR92
GH42-02303A INTENNA-MAIN,GTS7070 QAN02
GH43-03216A INNER BATTERY PACK-AB463651BU,960MAH QBA01
GH44-02149A ADAPTOR-ETA0U10EBE_COMPACT TA QBA01
GH46-01094A S/W CD-GT_S7070 NEW PC STUDIO 1.4.0 IK2_ QBA01
GH59-07616B HEADSET-GTS7070 EHS41UMAWE QBA01
GH59-08618A KEY FPCB-VOLUME KEY(GTS7070) QVK01
GH59-08619A KEY FPCB-MAIN KEY(GTS7070) QME01
GH59-08620A KEY FPCB-CAMERA KEY(GTS7070) QVK02
GH59-08648A MODULE-SPK/MOT/RCV,GTS7070 QSP01
GH59-08968A TOUCH/PANEL-CIS GTS7070 QME03
GH68-09361A LABEL(R)-WATER SOAK QME03
GH68-21219A LABEL(R)-SEAL_ART_ALL_WHITE QME03
GH68-26628A MANUAL USERS-EU RUSSIAN QME03
GH68-26800N LABEL MAIN-SER_CHINA QME03
GH69-09631A UNIT BOX-EU-3TA QME03
GH70-03349A IPR SHIELD-CAN CLIP SC100,SC102,SC103,QM
GH70-05760A IPR COVER-SPK SHEET QME03
GH71-08426A NPR CONTACT-ANTENNA ANT100,ANT101,QME03
GH72-56367A PMO KEY-CAM HOLD QCK01
GH72-56368A PMO WINDOW-CAMERA QCW01
GH72-56372A PMO COVER-USB QRF06
GH72-56378A PMO KEY-VOLUME QVO01
GH74-44282A VINYL-PROTECT MIC QVO01
GH74-48357A VINYL-PROTECT KEY PAD ASSY QVO01
GH82-04434A A/S ASSY-PBA MAIN,GT-S7070,XEB,EU,SVC QMP01
GH96-04253A ASSY LCD-2.8″ QVGA GT-S7070 ASSY QLC01
GH96-04260A ASSY CAMERA-GTS7070 3M QCA01
GH98-14879A ASSY CASE-BATTERY QBC00
GH98-14880A ASSY CASE-REAR QRE01
GH98-14881A ASSY CASE-FRONT QFR01
GH98-14882A ASSY KEYPAD-MAIN QKP01
GH98-14883A ASSY COVER-SHIELD CAN QSH01
GH98-15781A ASSY CASE-LCD BRACKET QLB01
GH98-15782A ASSY CASE-MIC HOLDER QMI03
GH98-16252A ASSY COVER-STRAP COVER QMI03
GH99-36900A INA-TEST JIG COMM QMI03
GH99-38251A INA-XPLUG ADAPTER QMI03
Запись опубликована автором V_E_D_U_N в рубрике Samsung GT-S7070. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.