Разборка Samsung GT-S5150

Разборка Samsung S5150
Сбо́рочный чертёж.

Design LOC Description SEC CODE
QAR01 AUDIO-RECEIVER 3009-001438
     
QCR72 SCREW-MACHINE 6001-002051
QCR67 SCREW-MACHINE 6001-002083
     
QCR67 SCREW-MACHINE 6001-002083
QCR92 SCREW-MACHINE 6001-002261
QMO01 MOTOR DC-GTS5150 MOTOR GH31-00488A
     
QAN02 INTENNA-GTS5150 GH42-02363A
QLE01 LED MODULE-GTS5150 GH59-08603A
     
QLC02 ASSY ETC-LCD SUB PBA,GTS5150 GH59-08623A
QME01 DOME SHEET-GTS5150 MAIN GH59-08660A
     
QSP01 MODULE-GTS5150 SPK GH59-08823A
QSH02 IPR SHIELD-CAN BTM GH70-05818A
QLB01 NDC BRACKET-LCD GH71-09203A
     
QCK01 PMO KEY-CAM GH72-56818A
QVO01 PMO KEY-VOL GH72-56819A
     
QMP01 A/S ASSY-PBA MAIN,GTS5150,SER,RUSS,SVC GH82-04455A
QCA01 ASSY CAMERA-3M,GTS5150 GH96-04236A
     
QLC01 ASSY LCD-2.2\» QVGA GT-S5150 SLIM ASSY GH96-04267A
QSH01 ASSY COVER-BRACKET SHIELD CAN GH98-15218A
QBC00 ASSY COVER-BATT GH98-15823A
     
QSC01 ASSY DECO-SCREW COVER SHEET GH98-15938A
QMW01 ASSY COVER-MAIN WINDOW (RUSS) GH98-15945A
     
QKP01 ASSY KEYPAD-MAIN (RUSS/SILVER) GH98-15946A
QRE01 ASSY CASE-REAR(EU/BLACK) GH98-15215A
     
QRF06 PMO COVER-USB GH72-56815A
QFU01 ASSY CASE-UPPER(EU/BLACK) GH98-15212A
QCW01 PMO WINDOW-CAM GH72-56827A
     
QFL01 ASSY CASE-LOWER(EU/BLACK) GH98-15213A
QHI01 ASSY HINGE GH98-04875A
     
QFR01 ASSY CASE-FRONT(EU/BLACK) GH98-15214A
QMI03 ASSY RUBBER-DUMMY GH98-15741A

Инструкция по разборке Samsung S5150

Удалить крышку и аккумулятор из телефона.

 

Отвинтите 4 винта.
 Отделите REAR от the FRONT.
 - Использование разборной палки.

 Отсоедините разъем LCD от PBA.
 Снимите основную плату из Folder ass’y.

 Отделить клавиатуру из Folder ass’y.

 

Нажмите петли и разделить  the FRONT из Folder ass’y.
 Отсоедините the FRONT, как на картинке ниже.

 Снимите колпачки.
 Отвинтите 2 винта.

 Отделите the UPPER из the LOWER.
 - Использование разборной палки.

 Снимите the Receiver и Motor от the Bracket.
 Отделить Slide F-PCB и LED F-PCB от SUB F-PCB.
 Снимите the LED PCB от кронштейна.

 

Снимите the SUB F-PCB и модуля камеры с кронштейна.

 

Открутите 2 винта на кронштейне.
 Отделить кронштейн от the LOWER.

 

Отсоединить LCD от кронштейна.

Разборка Samsung GT-S5150 завершена.

Список парткодов Samsung GT-S5150.

Part No Parts Description Местоположение
0403-001688 DIODE-ZENER ZD503,WE0102
0406-001208 DIODE-TVS ZD600,WE0102
0406-001267 DIODE-TVS ZD500,ZD504,ZD603,ZD
0406-001286 DIODE-TVS ZD501,WE0102
0406-001288 DIODE-TVS ZD400,ZD401,ZD502,WE
0406-001369 DIODE-TVS U502,WE0102
0406-001375 DIODE-TVS ZD601,ZD602,ZD605,ZD
0505-002088 FET-SILICON Q300,WE0102
0601-002397 LED LED600,LED601,LED602
0801-003024 IC-CMOS LOGIC U201,WE0102
0801-003065 IC-CMOS LOGIC U500,WE0102
0801-003139 IC-CMOS LOGIC U301,WE0102
1001-001585 IC-ANALOG MULTIPLEX U501,WE0102
1009-001035 IC-HALL EFFECT S/W U202,WE0102
1108-000308 IC-MCP UCD200,WE0102
1201-002764 IC-AUDIO AMP U400,WE0102
1201-002773 IC-POWER AMP PAM100,WE0102
1203-005658 IC-BATTERY U300,WE0102
1204-003049 IC-TUNER U401,WE0102
1204-003112 IC-DEMODULATOR R606,WE0102
1205-003335 IC-TRANSCEIVER RFT100,WE0102
1205-003409 IC-BUS TRANSCEIVER U200,WE0102
1205-003517 IC-BLUETOOTH U100,WE0102
1205-003661 IC-MODEM UCD300,WE0102
1205-003924 IC-MODEM UCD200,WE0102
1404-001165 THERMISTOR-NTC TH300,WE0102
1405-001082 VARISTOR VR200,WE0102
2007-000139 R-CHIP R228,WE0102
2007-000140 R-CHIP R506,WE0102
2007-000141 R-CHIP R410,WE0102
2007-000143 R-CHIP R222,R502,R503,WE010
2007-000144 R-CHIP;5.1KOHM,5%,1/16W,TP,1005 R309,WE0102
2007-000147 R-CHIP R210,R211,WE0102
2007-000148 R-CHIP R302,WE0102
2007-000157 R-CHIP R110,R201,R313,WE010
2007-000159 R-CHIP R311,WE0102
2007-000162 R-CHIP R314,R500,WE0102
2007-000168 R-CHIP R509,WE0102
2007-000172 R-CHIP R504,R505,WE0102
2007-003015 R-CHIP;2.2OHM,5%,1/16W,TP,1005 R109,R200,WE0102
2007-003020 R-CHIP R303,WE0102
2007-007155 R-CHIP R408,WE0102
2007-007306 R-CHIP R501,WE0102
2007-007308 R-CHIP R301,R308,WE0102
2007-007314 R-CHIP R307,WE0102
2007-007318 R-CHIP R107,WE0102
2007-007627 R-CHIP R306,WE0102
2007-007741 R-CHIP R312,WE0102
2007-008045 R-CHIP R207,R208,R209,R212,
2007-008049 R-CHIP R400,R406,R407,WE010
2007-008052 R-CHIP R603,R608,R609,WE010
2007-008055 R-CHIP R220,R507,R508,WE010
2007-008419 R-CHIP R108,WE0102
2007-008420 R-CHIP R205,R206,WE0102
2007-008478 R-CHIP R202,WE0102
2007-008483 R-CHIP R225,R226,WE0102
2007-008531 R-CHIP R610,R611,R612,R613,
2007-008579 R-CHIP R401,WE0102
2007-008588 R-CHIP R600,R601,WE0102
2007-008648 R-CHIP R402,R405,WE0102
2007-009111 R-CHIP R607,WE0102
2007-009157 R-CHIP R404,WE0102
2007-009314 R-CHIP R203,R204,WE0102
2007-009315 R-CHIP R605,WE0102
2203-000233 C-CER,CHIP C101,C117,C130,C131,
2203-000254 C-CER,CHIP C127,C135,C201,C216,
2203-000386 C-CER,CHIP C126,C400,C401,C510,
2203-000438 C-CER,CHIP C308,C84
2203-000812 C-CER,CHIP C115,C121,C122,C123,
2203-000854 C-CER,CHIP C100,C84
2203-000940 C-CER,CHIP C507,C84
2203-000995 C-CER,CHIP C134,C84
2203-001017 C-CER,CHIP L100,C84
2203-001221 C-CER,CHIP C124,C84
2203-002487 C-CER,CHIP C501,C84
2203-002709 C-CER,CHIP;100NF,+80-20%,16V,Y5V,1005 C329,C504,C84
2203-005050 C-CER,CHIP C108,C84
2203-005281 C-CER,CHIP C136,C84
2203-005552 C-CER,CHIP C113,C84
2203-005682 C-CER,CHIP C607,C608,C609,C84
2203-006047 C-CER,CHIP;33NF,10%,16V,X7R,1005 C120,C84
2203-006048 C-CER,CHIP;100NF,10%,10V,X7R,TP,1005 C110,C200,C205,C207,
2203-006208 C-CER,CHIP C325,C84
2203-006260 C-CER,CHIP;220NF,10%,10V,X5R,TP,1005,- C422,C423,C84
2203-006305 C-CER,CHIP C322,C323,C84
2203-006348 C-CER,CHIP;1000NF,10%,25V,X5R,TP,1608 C309,C84
2203-006399 C-CER,CHIP;1000NF,10%,6.3V,X5R,1005 C316,C321,C324,C335,
2203-006423 C-CER,CHIP C311,C314,C604,C84
2203-006474 C-CER,CHIP C315,C84
2203-006556 C-CER,CHIP C220,C84
2203-006562 C-CER,CHIP C414,C416,C600,C601,
2203-006824 C-CER,CHIP C326,C84
2203-006839 C-CER,CHIP C103,C104,C105,C106,
2203-006841 C-CER,CHIP C306,C310,C84
2203-006872 C-CER,CHIP C125,C128,C129,C203,
2203-006979 C-CER,CHIP C318,C319,C320,C415,
2203-007143 C-CER,CHIP C409,C413,C417,C420,
2203-007271 C-CER,CHIP C307,C605,C84
2203-007279 C-CER,CHIP C111,C328,C500,C84
2203-007369 C-CER,CHIP C412,C418,C84
2203-007391 C-CER,CHIP C317,C84
2404-001377 C-TA,CHIP TA400,C84
2404-001506 C-TA,CHIP TA500,C84
2703-001701 INDUCTOR-SMD R104,C84
2703-001729 INDUCTOR-SMD L104,C84
2703-001733 INDUCTOR-SMD L150,C84
2703-001752 INDUCTOR-SMD L102,C84
2703-002198 INDUCTOR-SMD L120,C84
2703-002204 INDUCTOR-SMD L121,C84
2703-002314 INDUCTOR-SMD L110,C84
2703-002794 INDUCTOR-SMD C114,C119,C84
2703-002858 INDUCTOR-SMD L116,L119,C84
2703-002903 INDUCTOR-SMD L114,C84
2703-002961 INDUCTOR-SMD L101,C84
2703-003127 INDUCTOR-SMD L112,L115,C84
2703-003184 INDUCTOR-SMD L301,C84
2703-003534 INDUCTOR-SMD L503,C84
2801-004683 CRYSTAL-SMD OSC100,C84
2801-004902 CRYSTAL-SMD OSC300,C84
2901-001376 FILTER-EMI/ESD F602,C84
2901-001422 FILTER-EMI SMD F600,F601,C84
2901-001429 FILTER-EMI SMD F603,C84
2909-001283 FILTER-LC F100,C84
2911-000121 DUPLEXER-FEM FEM100,C84
3003-001138 MIC MEMS MIC400,C84
3009-001438 AUDIO-RECEIVER QAR01
3301-001342 BEAD-SMD L200,QAR01
3301-001682 BEAD-SMD L500,QAR01
3301-001789 BEAD-SMD L401,L402,QAR01
3301-001812 BEAD-SMD L400,L403,L404,L405,
3301-001879 BEAD-SMD L300,QAR01
3301-001885 BEAD-SMD L501,L502,QAR01
3301-001912 BEAD-SMD L406,QAR01
3301-001914 BEAD-SMD L510,QAR01
3404-001303 SWITCH-TACT TAC_CAM,TAC_DN,TAC_U
3705-001503 CONNECTOR-COAXIAL RFS100,QAR01
3709-001447 CONNECTOR-CARD EDGE SIM500,QAR01
3709-001591 CONNECTOR-CARD EDGE CD500,QAR01
3711-006137 HEADER-BATTERY BTC500,QAR01
3711-007307 HEADER-BOARD TO BOARD HEA600,QAR01
3722-002840 JACK-MINI USB IFC500,QAR01
4202-001493 ANTENNA-CHIP ANT101,QAR01
4302-001130 BATTERY-LI(2ND) BAT300,QAR01
6001-002051 SCREW-MACHINE QCR72
6001-002083 SCREW-MACHINE QCR67
6001-002261 SCREW-MACHINE QCR92
6902-000295 BAG PE QCR92
6902-000377 BAG PP QCR92
GH31-00488A MOTOR DC-GTS5150 MOTOR QMO01
GH39-00985A CBF SIGNAL-SCHU550 RF TEST CABLE QMO01
GH39-01290A CABLE-TEST CABLE 1M GT_M7500 QMO01
GH39-01352A DATA LINK CABLE-DATA LINK CABLE QMO01
GH42-02363A INTENNA-GTS5150 QAN02
GH43-03241A INNER BATTERY PACK-800MAH,BLK,UNI,MAIN QAN02
GH44-02149A ADAPTOR-ETA0U10EBE_COMPACT TA QAN02
GH59-07616A HEADSET-GT_C5510 EHS41UMAME QAN02
GH59-08603A LED MODULE-GTS5150 QLE01
GH59-08623A ASSY ETC-LCD SUB PBA,GTS5150 QLC02
GH59-08660A DOME SHEET-GTS5150 MAIN QME01
GH59-08823A MODULE-GTS5150 SPK QSP01
GH68-09361A LABEL(R)-WATER SOAK QSP01
GH68-21219A LABEL(R)-SEAL_ART_ALL_WHITE QSP01
GH68-27027K LABEL MAIN-SER_CHINA QSP01
GH70-04132A ICT SHIELD-CAN CLIP SC501,QSP01
GH70-05818A IPR SHIELD-CAN BTM QSH02
GH70-05819A IPR SHIELD-CAN BTM FRAME(SMD) SC500,QSH02
GH71-08731A NPR CONTACT-CAM SPK_N,SPK_P,QSH02
GH71-09203A NDC BRACKET-LCD QLB01
GH72-56815B PMO COVER-USB QRF06
GH72-56827A PMO WINDOW-CAM QCW01
GH74-15350A VINYL-PROTECT LCD CONN QCW01
GH74-29181A TAPE GASK QCW01
GH74-48484A VINYL-PROTECT MAIN QCW01
GH74-48485A VINYL-PROTECT MAIN WINDOW QCW01
GH82-04455A A/S ASSY-PBA MAIN,GTS5150,SER,RUSS,SVC QMP01
GH96-04236A ASSY CAMERA-3M,GTS5150 QCA01
GH96-04267A ASSY LCD-2.2″ QVGA GT-S5150 SLIM ASSY QLC01
GH98-04875A ASSY HINGE QHI01
GH98-15212B ASSY CASE-UPPER(EU/TD) QFU01
GH98-15213B ASSY CASE-LOWER(EU/TD) QFL01
GH98-15214B ASSY CASE-FRONT(EU/TD) QFR01
GH98-15215B ASSY CASE-REAR(EU/TD) QRE01
GH98-15218A ASSY COVER-BRACKET SHIELD CAN QSH01
GH98-15741A ASSY RUBBER-DUMMY QMI03
GH98-15823B ASSY COVER-BATT QBC00
GH98-15938B ASSY DECO-SCREW COVER SHEET QSC01
GH98-15939B ASSY DECO-RCV GRILL QSC01
GH98-15945B ASSY COVER-MAIN WINDOW (RUSS) QMW01
GH98-16257B ASSY KEY-CAM(EU/TD) QCK01
GH98-16258B ASSY KEY-VOL(EU/TD) QVO01
GH99-36900A INA-TEST JIG COMM QVO01
GH99-38251A INA-XPLUG ADAPTER QVO01
Запись опубликована автором V_E_D_U_N в рубрике Samsung GT-S5150. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.