Разборка Samsung GT-E2232

 

Разборка Samsung E2232

Сбо́рочный чертёж.

Design LOC Description SEC CODE
     
QSP01 SPEAKER 3001-002671
QAR01 AUDIO-RECEIVER 3009-001539
     
QCR101 SCREW-MACHINE 6001-002005
     
QCR72 SCREW-MACHINE 6001-002051
     
QMI01 MICROPHONE-ASSY-GT-E2230 GH30-00723A
QMO01 MOTOR DC-GT-E2152 GH31-00521A
     
QBA01 INNER BATTERY PACK-1000MAH,BLK,ENG,EU GH43-03184A
     
QCA01 CAMERA MODULE-GT-E2120 GH59-07682A
     
QME01 DOME SHEET-GT-E2230 GH59-10744A
QMW02 PCT WINDOW-PCT MAIN WINDOW(DUOS) GH72-63542A
     
QMP01 A/S ASSY-PBAMAIN(COMM)GT-E2232 GH82-05666A
     
QLC01 ASSY LCD-1.77 QQVGA SCH-B559 ASSY GH96-04327A
     
QFR01 ASSY CASE-FRONT GH98-19398A
QBC00 ASSY COVER-BATTERY GH98-19400A
     
QKP01 ASSY KEYPAD-MAIN(RUSS) GH98-19669A
     
QRE01 ASSY CASE-REAR GH98-19521A
     
QIF01 PMO COVER-IF GH72-62902A

Инструкция по разборке Samsung E2232  

Отвинтите 4 винта на the Rear.

 

Снимите the REAR в последовательности ниже

 

Разберите PBA. Будьте осторожны с захватами.

 Отделите PBA от the FRONT

 Отделите SPEAKER, MOTOR от REAR.

 Поднимите верхнюю часть LCD осторожно.

 Разберите LCD.

 Снимите the SHIELD CAN

 Разберите MIC

 Отделите клавиатуру от the FRONT

Разборка Samsung GT-E2232 завершена.

Список парткодов Samsung GT-E2232.

SEC CODE Design LOC Discription
0403-001688 D500 DIODE-ZENER
     
0404-001172 ZD408 DIODE-SCHOTTKY
0406-001267 ZD402 DIODE-TVS
0406-001267 ZD403 DIODE-TVS
0406-001267 ZD406 DIODE-TVS
0406-001267 ZD407 DIODE-TVS
     
0406-001286 ZD500 DIODE-TVS
0406-001286 ZD502 DIODE-TVS
0406-001286 ZD503 DIODE-TVS
0406-001293 D400 DIODE-TVS
0406-001361 ZD404 DIODE-TVS
     
0406-001375 ZD400 DIODE-TVS
0406-001375 ZD401 DIODE-TVS
0406-001375 ZD409 DIODE-TVS
0406-001390 ZD501 DIODE-TVS
0406-001446 ZD300 DIODE-TVS
     
0501-002606 Q300 TR-SMALL SIGNAL
0501-002663 Q302 TR-SMALL SIGNAL
0501-002680 Q100 TR-SMALL SIGNAL
0502-001322 Q301 TR-POWER
0504-001151 U300 TR-DIGITAL
     
0601-002846 LED500 LED
0601-002846 LED501 LED
0601-002846 LED502 LED
0601-002846 LED503 LED
0601-002846 LED504 LED
     
0601-002846 LED505 LED
1202-001068 U402 IC-VOLTAGE COMP
1203-005512 U303 LDO
1203-005848 U302 IC-MULTI REG.
1203-005851 U304 IC-MULTI REG.
     
1203-006203 U500 IC-DC/DC CONVERTER
1203-006340 U301 IC-VOL. DETECTOR
1205-003517 U100 IC-BLUETOOTH
1404-001224 TH200 THERMISTOR-NTC
1405-001298 V300 VARISTOR
     
1405-001298 V500 VARISTOR
1405-001298 V501 VARISTOR
     
2007-000138 R100 R-CHIP
2007-000138 R101 R-CHIP
2007-000138 R102 R-CHIP
2007-000138 R420 R-CHIP
2007-000138 R501 R-CHIP
2007-000138 R506 R-CHIP
     
2007-000138 R510 R-CHIP
2007-000138 R511 R-CHIP
2007-000138 R512 R-CHIP
2007-000138 R545 R-CHIP
2007-000140 R103 R-CHIP
     
2007-000140 R305 R-CHIP
2007-000140 R503 R-CHIP
2007-000140 R504 R-CHIP
2007-000140 R507 R-CHIP
2007-000140 R529 R-CHIP
     
2007-000140 R534 R-CHIP
2007-000141 R409 R-CHIP
2007-000143 R210 R-CHIP
2007-000143 R211 R-CHIP
2007-000143 R311 R-CHIP
     
2007-000143 R312 R-CHIP
2007-000143 R544 R-CHIP
2007-000148 R201 R-CHIP
2007-000148 R204 R-CHIP
2007-000148 R208 R-CHIP
2007-000148 R302 R-CHIP
     
2007-000148 R523 R-CHIP
2007-000148 R524 R-CHIP
2007-000148 R525 R-CHIP
2007-000148 R526 R-CHIP
2007-000148 R527 R-CHIP
     
2007-000153 R407 R-CHIP
2007-000154 R303 R-CHIP
2007-000155 R106 R-CHIP
2007-000157 R309 R-CHIP
2007-000162 R111 R-CHIP
     
2007-000162 R206 R-CHIP
2007-000162 R207 R-CHIP
2007-000162 R423 R-CHIP
2007-000162 R537 R-CHIP
2007-000164 R422 R-CHIP
     
2007-000165 R425 R-CHIP
2007-000170 R419 R-CHIP
2007-000170 R424 R-CHIP
2007-000172 R308 R-CHIP
2007-000172 R508 R-CHIP
     
2007-000172 R509 R-CHIP
2007-000242 R307 R-CHIP
2007-000242 R402 R-CHIP
2007-000242 R403 R-CHIP
2007-001306 R514 R-CHIP
     
2007-001306 R515 R-CHIP
2007-000831 R306 R-CHIP
2007-000932 R301 R-CHIP
2007-000932 R513 R-CHIP
2007-000174 R516 R-CHIP
     
2007-000932 R517 R-CHIP
2007-000932 R518 R-CHIP
2007-001119 R400 R-CHIP
2007-001119 R401 R-CHIP
2007-002970 R109 R-CHIP
     
2007-003015 R105 R-CHIP
2007-007001 R300 R-CHIP
2007-007008 R107 R-CHIP
2007-007107 R522 R-CHIP
2007-007132 R505 R-CHIP
     
2007-007136 R535 R-CHIP
2007-007136 R536 R-CHIP
2007-007136 R542 R-CHIP
2007-007142 R205 R-CHIP
     
2007-007317 R428 R-CHIP
2007-000157 R310 R-CHIP
2007-008015 R416 R-CHIP
     
2007-008015 R417 R-CHIP
2007-008780 R304 R-CHIP
2203-000138 C427 C-CER,CHIP
2203-000138 C428 C-CER,CHIP
2203-000233 C435 C-CER,CHIP
2203-000254 C120 C-CER,CHIP
     
2203-000254 C138 C-CER,CHIP
2203-000254 C515 C-CER,CHIP
2203-000278 C112 C-CER,CHIP
2203-000386 C122 C-CER,CHIP
2203-000386 C424 C-CER,CHIP
     
2203-000386 C425 C-CER,CHIP
2203-000386 C431 C-CER,CHIP
2203-000386 C432 C-CER,CHIP
2203-000425 C403 C-CER,CHIP
2203-000425 C410 C-CER,CHIP
     
2203-000425 C415 C-CER,CHIP
2203-000425 C500 C-CER,CHIP
2203-000438 C129 C-CER,CHIP
2203-000438 C134 C-CER,CHIP
2203-000438 C207 C-CER,CHIP
     
2203-000438 C210 C-CER,CHIP
2203-000489 C124 C-CER,CHIP
2203-000489 C125 C-CER,CHIP
2203-000627 C225 C-CER,CHIP
2203-000627 C226 C-CER,CHIP
2203-000679 C426 C-CER,CHIP
     
2203-000812 C100 C-CER,CHIP
2203-000812 C104 C-CER,CHIP
2203-000812 C105 C-CER,CHIP
2203-000812 C114 C-CER,CHIP
2203-000812 C115 C-CER,CHIP
     
2203-000812 C140 C-CER,CHIP
2203-000812 C429 C-CER,CHIP
2203-000812 C430 C-CER,CHIP
2203-000812 C507 C-CER,CHIP
2203-000812 C508 C-CER,CHIP
     
2203-000812 C509 C-CER,CHIP
2203-000812 C513 C-CER,CHIP
2203-000812 C514 C-CER,CHIP
2203-000812 C518 C-CER,CHIP
2203-000812 C519 C-CER,CHIP
2203-000812 C536 C-CER,CHIP
     
2203-000812 C538 C-CER,CHIP
2203-001153 C422 C-CER,CHIP
2203-001153 C423 C-CER,CHIP
2203-001239 C404 C-CER,CHIP
2203-001239 C411 C-CER,CHIP
     
2203-001239 C417 C-CER,CHIP
2203-001259 C130 C-CER,CHIP
2203-002443 C113 C-CER,CHIP
2203-002443 C227 C-CER,CHIP
2203-002487 C218 C-CER,CHIP
     
2203-002487 C232 C-CER,CHIP
2203-002668 C228 C-CER,CHIP
2203-002709 C121 C-CER,CHIP
2203-002709 C216 C-CER,CHIP
2203-005281 C137 C-CER,CHIP
     
2203-005288 C111 C-CER,CHIP
2203-005288 C128 C-CER,CHIP
2203-005288 C139 C-CER,CHIP
2203-005382 C131 C-CER,CHIP
2203-005480 C224 C-CER,CHIP
2203-005481 C201 C-CER,CHIP
     
2203-005481 C217 C-CER,CHIP
2203-005993 C406 C-CER,CHIP
2203-005993 C418 C-CER,CHIP
2203-006048 C109 C-CER,CHIP
2203-006048 C203 C-CER,CHIP
     
2203-006048 C204 C-CER,CHIP
2203-006048 C205 C-CER,CHIP
2203-006048 C209 C-CER,CHIP
2203-006048 C220 C-CER,CHIP
2203-006048 C222 C-CER,CHIP
     
2203-006048 C235 C-CER,CHIP
2203-006048 C433 C-CER,CHIP
2203-006048 C506 C-CER,CHIP
2203-006048 C512 C-CER,CHIP
2203-006138 C132 C-CER,CHIP
2203-006141 C301 C-CER,CHIP
     
2203-006190 C200 C-CER,CHIP
2203-006190 C405 C-CER,CHIP
2203-006190 C412 C-CER,CHIP
2203-006257 C208 C-CER,CHIP
2203-006257 C212 C-CER,CHIP
     
2203-006260 C211 C-CER,CHIP
2203-006260 C233 C-CER,CHIP
2203-006260 C234 C-CER,CHIP
2203-006324 C214 C-CER,CHIP
2203-006324 C215 C-CER,CHIP
     
2203-006348 C300 C-CER,CHIP
2203-006399 C202 C-CER,CHIP
2203-006399 C221 C-CER,CHIP
2203-006399 C223 C-CER,CHIP
2203-006399 C236 C-CER,CHIP
     
2203-006399 C303 C-CER,CHIP
2203-006399 C304 C-CER,CHIP
2203-006399 C305 C-CER,CHIP
2203-006399 C306 C-CER,CHIP
2203-006399 C510 C-CER,CHIP
2203-006399 C517 C-CER,CHIP
     
2203-006399 C524 C-CER,CHIP
2203-006399 C525 C-CER,CHIP
2203-006562 C213 C-CER,CHIP
2203-006562 C302 C-CER,CHIP
2203-006562 C416 C-CER,CHIP
     
2203-006562 C501 C-CER,CHIP
2203-006562 C505 C-CER,CHIP
2203-006562 C511 C-CER,CHIP
2203-006562 C523 C-CER,CHIP
2203-006841 C308 C-CER,CHIP
     
2203-006841 C522 C-CER,CHIP
2203-006872 C119 C-CER,CHIP
2203-006872 C123 C-CER,CHIP
2203-006872 C309 C-CER,CHIP
2203-006890 C400 C-CER,CHIP
2203-006890 C434 C-CER,CHIP
     
2203-007133 C206 C-CER,CHIP
2203-007269 C231 C-CER,CHIP
2203-007269 C502 C-CER,CHIP
2203-007271 C116 C-CER,CHIP
2203-007271 C307 C-CER,CHIP
     
2203-007279 C110 C-CER,CHIP
2203-007279 C504 C-CER,CHIP
2203-007290 C133 C-CER,CHIP
2404-001225 TA400 C-TA,CHIP
2203-000233 C102 C-CER,CHIP
     
2703-002204 L120 INDUCTOR-SMD
2703-002205 L105 INDUCTOR-SMD
2703-002207 L123 INDUCTOR-SMD
2703-002208 L122 INDUCTOR-SMD
2703-002281 L114 INDUCTOR-SMD
     
2703-002309 L119 INDUCTOR-SMD
2703-002309 L500 INDUCTOR-SMD
2703-002309 L502 INDUCTOR-SMD
2703-002309 L503 INDUCTOR-SMD
2703-002309 L505 INDUCTOR-SMD
2703-002314 L106 INDUCTOR-SMD
     
2703-002900 L109 INDUCTOR-SMD
2703-002903 L104 INDUCTOR-SMD
2703-002903 L108 INDUCTOR-SMD
2703-003476 L117 INDUCTOR-SMD
2703-003476 L118 INDUCTOR-SMD
     
2703-003479 L408 INDUCTOR-SMD
2703-001748 L112 INDUCTOR-SMD
2703-002208 L113 INDUCTOR-SMD
2703-003869 L201 INDUCTOR-SMD
     
2703-003908 L100 INDUCTOR-SMD
2703-003908 L102 INDUCTOR-SMD
2703-003916 L103 INDUCTOR-SMD
2801-004551 OSC200 CRYSTAL-SMD
2801-004931 OSC201 CRYSTAL-SMD
     
2904-001879 F100 FILTER-SAW
3301-001729 L507 BEAD-SMD
3301-001812 L403 BEAD-SMD
3301-001812 L405 BEAD-SMD
3301-001812 L406 BEAD-SMD
3301-001812 L407 BEAD-SMD
     
3301-001812 L411 BEAD-SMD
3301-001851 L506 BEAD-SMD
3301-001885 L400 BEAD-SMD
3301-001885 L401 BEAD-SMD
3301-001885 L402 BEAD-SMD
     
3301-001885 L404 BEAD-SMD
3301-001885 L501 BEAD-SMD
3301-001885 L504 BEAD-SMD
3301-001917 L409 BEAD-SMD
3301-001917 L410 BEAD-SMD
     
3301-002000 L200 BEAD-SMD
3705-001731 RFS100 CONNECTOR-COAXIAL
3709-001593 CN500 CONNECTOR-CARD EDGE
3710-002683 U502 SOCKET-INTERFACE
3710-002815 CN501 CONNECTOR-SOCKET
3711-006285 BTC500 HEADER-BATTERY
     
4709-001615 F101 BALUN
1108-000378 U200 IC-MCP
1201-003190 PA100 IC-POWER AMP
3722-003242 EAR400 JACK-EAR PHONE
GH71-09427A CON101 NPR CONTACT-SHEET METAL
     
1205-004156 UCP200 IC-MODEM
3709-001668 SIM500 CONNECTOR-CARD EDGE
1001-001692 U506 IC-ANALOG SWITCH
Запись опубликована автором V_E_D_U_N в рубрике Samsung GT-E2232. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.