Разборка Samsung GT-S7350c

Разборка Samsung S7350c
Сбо́рочный чертёж.

Design LOC Description SEC CODE
QAN02 INTENNA-GT_S7350 GH42-01886A
     
QBA00 ASSY CASE-BATT GH98-11750A
QCA01 ASSY CAMERA-GT_S7350 5M GH96-03569A
     
QCR60 SCREW-MACHINE 6001-002005
QCR72 SCREW-MACHINE 6001-002051
QCR72 SCREW-MACHINE 6001-002051
     
QFL01 ASSY CASE-SLIDE LOWER GH98-11318A
QFL04 PMO CASE-LOWER DUMMY GH72-51567A
     
QFR01 ASSY CASE-FRONT(TIY) GH98-12701A
QFU01 ASSY CASE-UPPER(TIY) GH98-12698A
     
QKP02 ASSY KEYPAD-SUB(ZS/XEU) GH98-11328A
QLC01 ASSY LCD-2.6\» WQVGA NUDE LCD ASSY GH96-03604A
     
QME02 DOME SHEET-GT_S7350 SUB GH59-07351A
QMI03 RMO RUBBER-MIC HOLDER GH73-12748A
     
QMP01 ASSY PBA MAIN-GT_S7350C GH92-05642A
QPC01 ASSY ETC-GT_S7350 SLIDE FPCB GH59-06819A
     
QSC01 TAPE-SCREW CAP GH74-43309A
QSH01 ASSY COVER-SHIELD GH98-12632A
     
QSH04 ASSY COVER-SHIELD FRONT GH98-11720A
QSP01 MODULE-GT_S7350 SPK+MOT GH59-06888A
     
QBK01 ASSY COVER-BACK GH98-11324A
QCW01 PMO WINDOW-5M CAM GH72-52288A
     
QRE01 ASSY CASE-REAR GH98-11312A
QRF06 PMO COVER-MICRO USB GH72-51568A
     
QVO01 PMO KEY-VOL GH72-51569A
QCK01 PMO KEY-CAM GH72-51571A

Инструкция по разборке Samsung S7350c

Отвинтите 4 винта.


Разделите REAR от the FRONT ass’y

Разобрать the key FPCB из разъема.

Снимите the slide F-CPB из разъема.

Отделите PBA из the slide ass’y.

Снимите крышки винтов


Отвинтите 2 винта.

Отделите the BACK COVER от the slide ass’y

Отвинтите 6 винтов.


Разделите the LOWER case от the UPPER case.

Снимите the Upper Deco из the Upper

Снять зеленую ленту.


Снимите the slide F-PCB из the sub PCB.

Разделите the LCD module от the UPPER case.


Снимите the Camera Module F-PCB

Снимите the LCD module на the UPPER case.

Разборка Samsung GT-S7350c завершена.

Список парткодов Samsung GT-S7350c.

 

0403-001547 D600 DIODE-ZENER
0406-001190 ZD700 DIODE-TVS
0406-001286 ZD701 DIODE-TVS
     
0406-001286 ZD702 DIODE-TVS
0406-001286 ZD703 DIODE-TVS
0406-001286 ZD704 DIODE-TVS
0406-001286 ZD705 DIODE-TVS
     
0406-001293 D700 DIODE-TVS
0406-001293 D701 DIODE-TVS
0406-001293 ZD200 DIODE-TVS
     
0406-001293 ZD706 DIODE-TVS
0406-001330 U601 DIODE-TVS
0504-001151 U200 TR-DIGITAL
     
0504-001151 U201 TR-DIGITAL
0801-003013 U300 IC
0801-003065 U401 IC
1001-001394 U502 IC
     
1001-001394 U603 IC
1001-001394 U605 IC
1001-001394 U701 IC
     
1001-001481 U600 IC
1001-001546 U501 IC
1001-001562 U602 IC
     
1108-000237 UME300 MEMORY
1201-002581 F207 IC
1201-002736 U500 IC
     
1201-002775 PAM201 IC
1201-002821 PAM200 IC
1201-002830 U101 IC
1203-005367 U604 IC
     
1203-005448 U400 IC
1203-005690 U402 IC
1204-002924 U100 IC
     
1205-003436 U202 IC
1205-003718 U302 IC
1205-003517 U102 IC
1205-003611 U606 IC
     
1209-001831 U700 IC
1404-001224 VR300 THERMISTOR
2007-000138 R608  
2007-000144 R415 R-CHIP
     
2007-000162 R508 R-CHIP
2007-000162 R604 R-CHIP
2007-000170 R522 R-CHIP
     
2007-000171 R100 R-CHIP
2007-000171 R101 R-CHIP
2007-000171 R112 R-CHIP
     
2007-000171 R114 R-CHIP
2007-000171 R404 R-CHIP
2007-000171 R700 R-CHIP
2007-000171 R701 R-CHIP
     
2007-000172 R510 R-CHIP
2007-000172 R516 R-CHIP
2007-001285 R211 R-CHIP
     
2007-001285 R213 R-CHIP
2007-001290 R524 R-CHIP
2007-007310 R511 R-CHIP
     
2007-007488 R412 R-CHIP
2007-007741 R310 R-CHIP
2007-008045 R203 R-CHIP
     
2007-008045 R316 R-CHIP
2007-008045 R431 R-CHIP
2007-008045 R500 R-CHIP
2007-008045 R600 R-CHIP
     
2007-008045 R611 R-CHIP
2007-008045 R703 R-CHIP
2007-008046 R119 R-CHIP
2007-008046 R121 R-CHIP
2007-008046 R201 R-CHIP
2007-008046 R202 R-CHIP
     
2007-008047 R116 R-CHIP
2007-008047 R118 R-CHIP
2007-008049 R103 R-CHIP
2007-008049 R104 R-CHIP
     
2007-008049 R304 R-CHIP
2007-008052 R107 R-CHIP
2007-008052 R108 R-CHIP
     
2007-008052 R602 R-CHIP
2007-008052 R603 R-CHIP
2007-008053 R420 R-CHIP
     
2007-008055 R400 R-CHIP
2007-008055 R414 R-CHIP
2007-008055 R428 R-CHIP
2007-008055 R517 R-CHIP
     
2007-008055 R605 R-CHIP
2007-008055 R612 R-CHIP
2007-008135 R411 R-CHIP
     
2007-008419 R106 R-CHIP
2007-008419 R109 R-CHIP
2007-008419 R110 R-CHIP
     
2007-008419 R111 R-CHIP
2007-008419 R212 R-CHIP
2007-008420 R117 R-CHIP
     
2007-008420 R501 R-CHIP
2007-008420 R502 R-CHIP
2007-008477 R309 R-CHIP
2007-008478 R409 R-CHIP
     
2007-008478 R410 R-CHIP
2007-008478 R520 R-CHIP
2007-008483 R115 R-CHIP
     
2007-008483 R518 R-CHIP
2007-008486 R405 R-CHIP
2007-008486 R413 R-CHIP
2007-008486 R421 R-CHIP
     
2007-008486 R430 R-CHIP
2007-008516 R209 R-CHIP
2007-008516 R301 R-CHIP
2007-008516 R302 R-CHIP
     
2007-008516 R303 R-CHIP
2007-008516 R305 R-CHIP
2007-008516 R406 R-CHIP
     
2007-008516 R422 R-CHIP
2007-008516 R423 R-CHIP
2007-008516 R424 R-CHIP
     
2007-008516 R425 R-CHIP
2007-008516 R426 R-CHIP
2007-008516 R427 R-CHIP
2007-008516 R505 R-CHIP
     
2007-008516 R514 R-CHIP
2007-008516 R515 R-CHIP
2007-008531 R208 R-CHIP
     
2007-008542 R102 R-CHIP
2007-008542 R210 R-CHIP
2007-008542 R214 R-CHIP
     
2007-008542 R308 R-CHIP
2007-008542 R311 R-CHIP
2007-008542 R432 R-CHIP
     
2007-008542 R521 R-CHIP
2007-008542 R616 R-CHIP
2007-008542 R617 R-CHIP
2007-008542 R702 R-CHIP
     
2007-008544 R519 R-CHIP
2007-008587 R105 R-CHIP
2007-008588 R122 R-CHIP
     
2007-008588 R317 R-CHIP
2007-008588 R318 R-CHIP
2007-008588 R503 R-CHIP
2007-008588 R504 R-CHIP
     
2007-008774 R113 R-CHIP
2007-008774 R207 R-CHIP
2007-008806 R120 R-CHIP
2007-008806 R200 R-CHIP
     
2007-008806 R315 R-CHIP
2007-008806 R407 R-CHIP
2007-009084 R313 R-CHIP
     
2007-009111 R506 R-CHIP
2007-009115 R401 R-CHIP
2007-009115 R402 R-CHIP
     
2007-009157 R416 R-CHIP
2007-009157 R417 R-CHIP
2007-009157 R418 R-CHIP
2007-009157 R419 R-CHIP
     
2007-009201 R306 R-CHIP
2007-009420 R206 R-CHIP
2007-009801 R509 R-CHIP
     
2007-009801 R512 R-CHIP
2203-000233 C106 C-CERAMIC,CHIP
2203-000233 C123 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-000278 C546 C-CERAMIC,CHIP
2203-000278 C547 C-CERAMIC,CHIP
2203-000330 C200 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-000386 C226 C-CERAMIC,CHIP
2203-000679 C276 C-CERAMIC,CHIP
2203-000679 C290 C-CERAMIC,CHIP
2203-000812 C206 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-000812 C210 C-CERAMIC,CHIP
2203-000812 C255 C-CERAMIC,CHIP
2203-000812 C285 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-000812 C706 C-CERAMIC,CHIP
2203-000812 C707 C-CERAMIC,CHIP
2203-000812 C710 C-CERAMIC,CHIP
2203-000812 C713 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-002487 C603 C-CERAMIC,CHIP
2203-002668 C119 C-CERAMIC,CHIP
2203-002668 C121 C-CERAMIC,CHIP
2203-002668 C122 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-002668 C221 C-CERAMIC,CHIP
2203-005050 C201 C-CERAMIC,CHIP
2203-005050 C205 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-005050 C209 C-CERAMIC,CHIP
2203-005446 C208 C-CERAMIC,CHIP
2203-005482 C711 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-005682 C103 C-CERAMIC,CHIP
2203-005682 C215 C-CERAMIC,CHIP
2203-005682 C248 C-CERAMIC,CHIP
2203-005682 C263 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-005682 C282 C-CERAMIC,CHIP
2203-005682 C284 C-CERAMIC,CHIP
2203-005682 C309 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-005682 C438 C-CERAMIC,CHIP
2203-005682 C439 C-CERAMIC,CHIP
2203-005682 C446 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-005682 C447 C-CERAMIC,CHIP
2203-005682 C448 C-CERAMIC,CHIP
2203-005682 C449 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-005682 C450 C-CERAMIC,CHIP
2203-005682 C451 C-CERAMIC,CHIP
2203-005682 C452 C-CERAMIC,CHIP
2203-005682 C455 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-005682 C533 C-CERAMIC,CHIP
2203-005682 C534 C-CERAMIC,CHIP
2203-005682 C541 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-005683 C224 C-CERAMIC,CHIP
2203-005719 C135 C-CERAMIC,CHIP
2203-005719 C542 C-CERAMIC,CHIP
2203-005725 C240 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-005725 C251 C-CERAMIC,CHIP
2203-005725 C254 C-CERAMIC,CHIP
2203-005725 C261 C-CERAMIC,CHIP
2203-005725 C262 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-005725 C264 C-CERAMIC,CHIP
2203-005725 C265 C-CERAMIC,CHIP
2203-005725 C267 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-005725 C268 C-CERAMIC,CHIP
2203-005725 C270 C-CERAMIC,CHIP
2203-005725 C275 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-005725 C287 C-CERAMIC,CHIP
2203-005725 C293 C-CERAMIC,CHIP
2203-005725 C295 C-CERAMIC,CHIP
2203-005725 C409 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-005727 C134 C-CERAMIC,CHIP
2203-005727 C407 C-CERAMIC,CHIP
2203-005727 C408 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-005729 C125 C-CERAMIC,CHIP
2203-005729 C130 C-CERAMIC,CHIP
2203-005729 C283 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-005732 C228 C-CERAMIC,CHIP
2203-005732 C229 C-CERAMIC,CHIP
2203-005736 C233 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-005736 C235 C-CERAMIC,CHIP
2203-005736 C237 C-CERAMIC,CHIP
2203-005736 C239 C-CERAMIC,CHIP
2203-005736 C241 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-005736 C250 C-CERAMIC,CHIP
2203-005736 C252 C-CERAMIC,CHIP
2203-005736 C260 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-005736 C271 C-CERAMIC,CHIP
2203-005736 C286 C-CERAMIC,CHIP
2203-005736 C288 C-CERAMIC,CHIP
2203-005736 C296 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-005736 C410 C-CERAMIC,CHIP
2203-005736 C432 C-CERAMIC,CHIP
2203-005740 C112 C-CERAMIC,CHIP
2203-005740 C116 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-005792 C104 C-CERAMIC,CHIP
2203-005792 C107 C-CERAMIC,CHIP
2203-005792 C128 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-005806 C202 C-CERAMIC,CHIP
2203-005806 C207 C-CERAMIC,CHIP
2203-005806 C222 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-005806 C223 C-CERAMIC,CHIP
2203-005806 C234 C-CERAMIC,CHIP
2203-005806 C247 C-CERAMIC,CHIP
2203-005806 C258 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-005806 C303 C-CERAMIC,CHIP
2203-005806 C319 C-CERAMIC,CHIP
2203-005806 C320 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-005806 C321 C-CERAMIC,CHIP
2203-005806 C332 C-CERAMIC,CHIP
2203-005806 C333 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-005806 C334 C-CERAMIC,CHIP
2203-005806 C339 C-CERAMIC,CHIP
2203-005806 C342 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-005806 C355 C-CERAMIC,CHIP
2203-006120 C411 C-CERAMIC,CHIP
2203-006123 C131 C-CERAMIC,CHIP
2203-006194 C126 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006194 C133 C-CERAMIC,CHIP
2203-006194 C204 C-CERAMIC,CHIP
2203-006194 C211 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006194 C304 C-CERAMIC,CHIP
2203-006194 C323 C-CERAMIC,CHIP
2203-006194 C324 C-CERAMIC,CHIP
2203-006194 C325 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006194 C327 C-CERAMIC,CHIP
2203-006194 C328 C-CERAMIC,CHIP
2203-006194 C336 C-CERAMIC,CHIP
2203-006194 C337 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006194 C340 C-CERAMIC,CHIP
2203-006194 C341 C-CERAMIC,CHIP
2203-006194 C345 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006194 C347 C-CERAMIC,CHIP
2203-006260 C108 C-CERAMIC,CHIP
2203-006305 C273 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006324 C506 C-CERAMIC,CHIP
2203-006348 C433 C-CERAMIC,CHIP
2203-006399 C453 C-CERAMIC,CHIP
2203-006399 C714 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006423 C102 C-CERAMIC,CHIP
2203-006423 C212 C-CERAMIC,CHIP
2203-006423 C230 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006423 C232 C-CERAMIC,CHIP
2203-006423 C243 C-CERAMIC,CHIP
2203-006423 C244 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006423 C245 C-CERAMIC,CHIP
2203-006423 C246 C-CERAMIC,CHIP
2203-006423 C256 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006423 C257 C-CERAMIC,CHIP
2203-006423 C259 C-CERAMIC,CHIP
2203-006423 C266 C-CERAMIC,CHIP
2203-006423 C272 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006423 C278 C-CERAMIC,CHIP
2203-006423 C280 C-CERAMIC,CHIP
2203-006423 C281 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006423 C291 C-CERAMIC,CHIP
2203-006423 C294 C-CERAMIC,CHIP
2203-006423 C302 C-CERAMIC,CHIP
2203-006423 C306 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006423 C308 C-CERAMIC,CHIP
2203-006423 C311 C-CERAMIC,CHIP
2203-006423 C312 C-CERAMIC,CHIP
2203-006423 C313 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006423 C314 C-CERAMIC,CHIP
2203-006423 C315 C-CERAMIC,CHIP
2203-006423 C316 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006423 C317 C-CERAMIC,CHIP
2203-006423 C331 C-CERAMIC,CHIP
2203-006423 C338 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006423 C343 C-CERAMIC,CHIP
2203-006423 C344 C-CERAMIC,CHIP
2203-006423 C346 C-CERAMIC,CHIP
2203-006423 C348 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006423 C349 C-CERAMIC,CHIP
2203-006423 C351 C-CERAMIC,CHIP
2203-006423 C400 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006423 C402 C-CERAMIC,CHIP
2203-006423 C540 C-CERAMIC,CHIP
2203-006423 C543 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006423 C545 C-CERAMIC,CHIP
2203-006462 C310 C-CERAMIC,CHIP
2203-006556 C354 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006556 C454 C-CERAMIC,CHIP
2203-006562 C406 C-CERAMIC,CHIP
2203-006562 C412 C-CERAMIC,CHIP
2203-006562 C413 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006562 C414 C-CERAMIC,CHIP
2203-006562 C415 C-CERAMIC,CHIP
2203-006562 C416 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006562 C417 C-CERAMIC,CHIP
2203-006562 C418 C-CERAMIC,CHIP
2203-006562 C419 C-CERAMIC,CHIP
2203-006562 C420 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006562 C422 C-CERAMIC,CHIP
2203-006562 C423 C-CERAMIC,CHIP
2203-006562 C424 C-CERAMIC,CHIP
2203-006562 C459 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006562 C537 C-CERAMIC,CHIP
2203-006562 C538 C-CERAMIC,CHIP
2203-006562 C604 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006562 C605 C-CERAMIC,CHIP
2203-006562 C700 C-CERAMIC,CHIP
2203-006562 C701 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006562 C708 C-CERAMIC,CHIP
2203-006665 C110 C-CERAMIC,CHIP
2203-006665 C111 C-CERAMIC,CHIP
2203-006665 C117 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006665 C118 C-CERAMIC,CHIP
2203-006668 C203 C-CERAMIC,CHIP
2203-006668 C218 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006668 C219 C-CERAMIC,CHIP
2203-006668 C307 C-CERAMIC,CHIP
2203-006681 C535 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006712 C217 C-CERAMIC,CHIP
2203-006712 C242 C-CERAMIC,CHIP
2203-006824 C220 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006825 C503 C-CERAMIC,CHIP
2203-006825 C532 C-CERAMIC,CHIP
2203-006838 C300 C-CERAMIC,CHIP
2203-006838 C301 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006838 C525 C-CERAMIC,CHIP
2203-006839 C113 C-CERAMIC,CHIP
2203-006839 C114 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006839 C124 C-CERAMIC,CHIP
2203-006839 C401 C-CERAMIC,CHIP
2203-006839 C425 C-CERAMIC,CHIP
2203-006839 C426 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006839 C427 C-CERAMIC,CHIP
2203-006839 C437 C-CERAMIC,CHIP
2203-006839 C502 C-CERAMIC,CHIP
2203-006839 C507 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006839 C508 C-CERAMIC,CHIP
2203-006839 C513 C-CERAMIC,CHIP
2203-006839 C514 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006839 C518 C-CERAMIC,CHIP
2203-006839 C520 C-CERAMIC,CHIP
2203-006839 C521 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006839 C522 C-CERAMIC,CHIP
2203-006839 C523 C-CERAMIC,CHIP
2203-006839 C528 C-CERAMIC,CHIP
2203-006839 C530 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006839 C531 C-CERAMIC,CHIP
2203-006839 C539 C-CERAMIC,CHIP
2203-006839 C602 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006839 C607 C-CERAMIC,CHIP
2203-006839 C712 C-CERAMIC,CHIP
2203-006841 C441 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006841 C442 C-CERAMIC,CHIP
2203-006841 C443 C-CERAMIC,CHIP
2203-006841 C444 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006841 C517 C-CERAMIC,CHIP
2203-006841 C519 C-CERAMIC,CHIP
2203-006841 C524 C-CERAMIC,CHIP
2203-006841 C600 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006841 C606 C-CERAMIC,CHIP
2203-006842 C601 C-CERAMIC,CHIP
2203-006872 C431 C-CERAMIC,CHIP
     
2203-006872 C529 C-CERAMIC,CHIP
Запись опубликована автором V_E_D_U_N в рубрике Samsung GT-S7350c. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.