Разборка Samsung GT-S5830

Разборка Samsung S5830
Сбо́рочный чертёж.

Design LOC Description SEC CODE
QCR101 SCREW-MACHINE 6001-002005
     
QMI01 MICROPHONE-ASSY-GT_S5830 GH30-00711A
QAN02 INTENNA-MAIN(GT_S5830) GH42-02791A
     
QBA01 INNER BATTERY PACK-EB494358VU,GT-S5830,L GH43-03504A
QME03 TOUCH/PANEL-GT_S5830 GH59-10422A
QSP01 MODULE-SPEAKER+EARJACK (GT_S5830) GH59-10480A
     
QCA01 CAMERA MODULE-CAMERA-MODULE,GT-S5830 GH59-10482A
QVK01 KEY FPCB-VOLUME KEY(GT_S5830) GH59-10492A
     
QME01 DOME SHEET-MAIN(GT-S5830) GH59-10499A
QVK02 KEY FPCB-POWER KEY(GT_S5830) GH59-10540A
     
QAR01 ASSY ETC-RCV+SENSOR FPCB ASSY(GT_S5830 GH59-10554A
QKI01 PMO KEY-IN(D);GT-S5830,HIPMMA,BLK GH72-62720A
     
QMP01 A/S ASSY-PBA MAIN (COMM) GH82-05469A
QLC01 ELA MODULE-LCD(GT_S5830) GH96-04970A
QLB01 ASSY BRACKET-LCD GH98-18680A
     
QBC00 ASSY COVER-BATT GH98-18681A
QBR07 ASSY BRACKET-SUS RCV GH98-18682A
     
QRE01 ASSY CASE-REAR GH98-18676A
QMO01 MOTOR DC-GT-S5830 GH31-00522A
     
QVO01 PMO KEY-VOLUME GH72-62112A
QCK01 PMO KEY-POWER GH72-62113A
     
QSD01 PMO COVER-SD GH72-62114A
QRF06 PMO COVER-USB GH72-62115A

Инструкция по разборке Samsung S5830

Удалите 7 винтов.

 

 Разберите the REAR CASE как показано на рисунке ниже.
 Поднимите the REAR CASE снизу.

 1) Снимите the 2 KEY FPCB.
 2) Разделите разъем LCD.
 3) Поднимите MIC FPCB

 Отделите разъем LCD.

 Отделите разъем EARJACK и разъем камеры от PBA.

 Разберите SUS и RCV от кронштейна.

 

Откройте разъем TSP и отделить TSP от кронштейна.

 Удалить LCD из кронштейна.

Разборка Samsung GT-S5830 завершена.

Список парткодов Samsung GT-S5830.

0403-001870 D600 TDZ5V6J
0404-001646 ZD505 PMEG4005EJ
0406-001286 ZD504 PESD5V0L5UV
0406-001446 ZD506,ZD507 RD1301
0407-001002 D400,D500 DAN222TL
     
0504-001138 Q601 DTA114EM
0505-002341 Q600 SI1013X-T1-GE3
0601-002846 LED500,LED501 19-217UTD/S759/TR8
0801-003265 U300 74AUP1G74GM
     
0801-003383 U301 74LVC1G00GM
1001-001645 U601 FSA9280AUMX
1108-000373 UME300 KAT007012B-BRTT
1201-003057 U102 RF7201
     
1201-003168 U200 SFMG1M0Q001
1201-003210 PAM100 SKY77554-21
1202-001068 U502 TC75S56FE
1203-005074 U600 AAT1146IJS-1.2-T1
     
1203-006025 U504 AAT1274IWO-T1
1203-006159 U104 AAT2146IJS-0.6-T1
1203-006346 U500 FT8010MPX
1203-006732 U400 MAX8899GEWZ-T
     
1203-006760 U503 KTD259EHD-TR
1205-003297 U103 RTR6285
1205-004076 U202 AR6003G-AC2B-R
1205-004113 U201 BCM20780C0KUBG
1205-004180 UCP300 MSM7227-1-SCREEN
     
1209-002023 C524 BMA222
1209-002030 U604 MMC3280MS
1404-001221 TH300 NCP15WB473J04RC
1405-001298 V500,V501,V603,ZD500 LXES15AAA1-075
     
1405-001298 ZD501,ZD502,ZD503 LXES15AAA1-075
1405-001298 ZD600 LXES15AAA1-075
2007-000137 R325,R513,R515,R517 RC1005J202CS
2007-000138 R102,R111,R112,R322 RC1005J101CS
     
2007-000138 R326,R608 RC1005J101CS
2007-000140 R113,R303,R512 RC1005J102CS
2007-000141 R304,R305,R306,R307 RC1005J222CS
2007-000141 R311,R312,R313,R314 RC1005J222CS
2007-000144 R400 RC1005J512CS
2007-000148 R308,R502,R600,R604 RC1005J103CS
2007-000148 R615,R622 RC1005J103CS
     
2007-000149 R607 RC1005J123CS
2007-000151 R623,R624 RC1005J153CS
2007-000157 R610,R611,R612,R613 RC1005J473CS
2007-000157 R614 RC1005J473CS
     
2007-000162 R300,R302,R315,R319 RC1005J104CS
2007-000162 R320,R324,R327,R410 RC1005J104CS
2007-000162 R508,R526,R527,R528 RC1005J104CS
2007-000165 R518 RC1005J204CS
     
2007-000166 R121 RC1005J304CS
2007-000168 R616 RC1005J474CS
2007-000170 R509 RC1005J105CS
2007-000172 R603 RC1005J100CS
     
2007-001295 R405,R406 RC1005J390CS
2007-001298 R329,R401 RC1005J510CS
2007-001301 R110 MCR01MZP5J680
2007-001325 R129 RC1005J332CS
     
2007-001333 R521 MCR01MZP5J183
2007-001339 R609 RC1005J184CS
2007-002796 R511,R514 MCR01MZP5J511
2007-002965 R525 RK73K1ETP150J
2007-002970 R500,R501 MCR01MZP5J560
     
2007-003004 R106 TSR16GJ131V
2007-003013 R128 MCR01MZP5J242
2007-003015 R605,R606 MCR01MZP5J2R2
2007-003030 R105 RC1005J910CS
     
2007-007107 R407 RC1005F1003CS
2007-007132 R204 RC1005F153CS
2007-007139 R309,R310 MCR01MZP5F4702
2007-007309 R109 MCR01MZP5F1202
     
2007-007334 R402 RC1005F2003CS
2007-007468 R409 RK73H1ETP1213F
2007-007480 R408 RK73H1ETP1303F
2007-007573 R403 RK73H1ETP3303F
2007-007589 R122 RK73H1ETP6802F
2007-007875 R529 RK73H1ETP1603F
2007-008298 R301 RC1005F49R9CS
     
2007-008766 R323,R621 ERJ2RKF6041X
2007-008812 R404 RC1005F2153CS
2007-009794 R205 RK73H1HTTC6191F
2203-000233 C174,C181,C182,C214 GRP1555C1H101J
     
2203-000233 C237,C329,C435 GRP1555C1H101J
2203-000254 C106,C113,C162,C204 GRP155R71C103K
2203-000278 C151,C200,C203,C209 GRP1555C1H100D
2203-000278 C229,C515 GRP1555C1H100D
     
2203-000330 C236 GRP1555C1H120J
2203-000359 C503,C505,C603 GRP1555C1H151JD01E
2203-000438 C102,C112,C163,C217 GRP155R71H102K
2203-000489 C136,C138,C328 GRP155R71H222K
     
2203-000550 C433,C434 GRP1555C1H200JZ01E
2203-000585 C428,C517,C518 GRP155R71H221KD01E
2203-000627 C159,C161,C173 GRM1555C1H220J
2203-000696 C321 GRP1555C1H2R0C
     
2203-000812 C103,C114,C142,C152 GRP1555C1H330J
2203-000812 C154,C158,C180,C208 GRP1555C1H330J
2203-000812 C210,C211,C212,C219 GRP1555C1H330J
2203-000812 C220,C323,C615 GRP1555C1H330J
2203-000995 C330,C429,C610,C611 GRP1555C1H470J
     
2203-001017 C168,C177 GRP1555C1H4R0C
2203-001153 C139,C141 GRP1555C1H680J
2203-001385 C132,C134 GRP1555C1H1R5CZ01E
2203-001405 C406,C407 04023G223ZAT2A
     
2203-002668 C116 C1005CG1H0R5BT
2203-002677 C238 CL05CR75BB5NNNC
2203-005057 C133,C184,C516 GRP1555C1H8R2CZ01E
2203-005249 C534 GRM188R71H104K
     
2203-005382 C167,C233,C235 GRP1555C1H6R0BZ01E
2203-005393 C176 GRP1555C1H5R0BZ01E
2203-005480 C324 GRP155R71A333KA01E
2203-005806 C117 GRP033R71C102KD01E
2203-006048 C101,C157,C160,C172 GRM155R71A104K
2203-006048 C205,C206,C223,C225 GRM155R71A104K
2203-006048 C226,C228,C231,C232 GRM155R71A104K
     
2203-006048 C242,C300,C301,C303 GRM155R71A104K
2203-006048 C306,C308,C309,C311 GRM155R71A104K
2203-006048 C312,C313,C314,C315 GRM155R71A104K
2203-006048 C318,C322,C325,C326 GRM155R71A104K
     
2203-006048 C327,C331,C332,C436 GRM155R71A104K
2203-006048 C437,C442,C443,C501 GRM155R71A104K
2203-006048 C508,C511,C512,C519 GRM155R71A104K
2203-006048 C522,C525,C526,C529 GRM155R71A104K
     
2203-006123 C218 GRM0335C1E5R6CD01D
2203-006137 C533 CL05B223KONC
2203-006187 C130,C131 GRM0335C1E3R9B
2203-006201 C241 GRM188R60J225KE01D
     
2203-006208 C165,C500,C612 CM105X5R475M06AT
2203-006260 C400 GRM155R61A224KE19E
2203-006348 C617 CV105X5R105K25AT
2203-006399 C201,C202,C215,C216 GRM155R60J105KE19D
     
2203-006399 C222,C302,C304,C305 GRM155R60J105KE19D
2203-006399 C307,C317,C319,C320 GRM155R60J105KE19D
2203-006399 C408,C409,C416,C417 GRM155R60J105KE19D
2203-006399 C418,C419,C423,C424 GRM155R60J105KE19D
2203-006399 C425,C426,C427,C430 GRM155R60J105KE19D
     
2203-006399 C432,C445,C502,C601 GRM155R60J105KE19D
2203-006399 C604,C605,C608,C609 GRM155R60J105KE19D
2203-006399 C621,C625,C632 GRM155R60J105KE19D
2203-006423 C169 GRM33X5R104K6.3
     
2203-006474 C509 GRM21BR60J226ME
2203-006562 C431,C444 CV05X5R105K10AH
2203-006707 C125,C127 GRM0335C1E4R7C
2203-006824 C137,C164,C401,C402 CV105X5R475K10AT
     
2203-006824 C403,C404,C405,C420 CV105X5R475K10AT
2203-006824 C438,C439,C440,C441 CV105X5R475K10AT
2203-006824 C527,C530,C613 CV105X5R475K10AT
2203-006842 C234 CL05C471JB5NNNC
2203-006846 C122,C124 ECJZEC1E2R0B
2203-006979 C171 CL03B103KP3NNNC
2203-007240 C310,C316,C506 CL10A226MQ8NRNE
     
2203-007271 C207,C221,C224,C227 CL05A225KP5NSNC
2203-007271 C230,C240,C410,C411 CL05A225KP5NSNC
2203-007271 C412,C413,C414,C415 CL05A225KP5NSNC
2203-007271 C421,C422,C623,C624 CL05A225KP5NSNC
     
2203-007279 C118,C535 CV105X5R106M10AT
2203-007317 C170 CV05X5R475M06AH
2203-007449 C606,C607 CV03X5R105M06AH-SAM
2203-007701 C523,C614 QV105X5R106M10AT
     
2409-001172 BAT400 SM3R3703-R01
2703-001729 L112,L130 LL1005-FH1N8S
2703-001747 L101,L120,L207 LL1005-FH4N7S
2703-001748 L123 LL1005-FH5N6S
     
2703-001750 L118 LL1005-FH2N2S
2703-002170 L134 CIH05T6N8JNC
2703-002176 L108,L128 CIH05T2N7SNC
2703-002198 L117,L126 CIH05T10NJNC
     
2703-002200 L110 CIH05T18NJNC
2703-002204 L300 CIH05T22NJNC
2703-002205 L132 CIH05T3N9KNC
2703-002207 L121 CIH05T3N3SNC
2703-002208 L114 CIH05T2N2SNC
     
2703-002267 L202 CIH05T4N7SNC
2703-002268 L105,L119,L127 CIH05T8N2JNC
2703-002308 L129,L205,L500 CIH05T68NJNC
2703-002309 L515,L516 CIH05T82NJNC
     
2703-002314 L208 CIH05T47NJNC
2703-002369 L125 CIH05T1N5SNC
2703-002793 L107,L109 LQP03TN5N6J00D
2703-002795 L102,L103,L104 LQP03TN22NG00D
     
2703-002861 L508 LPF3010T-100M
2703-002958 L106 CIH03T56NJNC
2703-003347 L512 CIG22L1R0MNE
2703-003685 L124,L600 CIG21L4R7MNE
2703-003686 L400,L401,L402,L403 CIG21L2R2MNE
2801-004909 OSC400 EXS00A-MU00031
2801-005045 OSC200 CXC6X260000GHVRE00
     
2809-001366 OSC100 1XTV19200AEB
2901-001424 F600,F601,F602,F603 AVRC-14S-03Q-030-100R
2901-001424 F604,F605,F606 AVRC-14S-03Q-030-100R
2904-001658 F103 SFDG50AQ101
     
2904-001702 F104 SFHG40YQ101
2904-001889 F100 SFRM81DY102
2904-001920 F101 SFRG42MY002
2910-000099 DUF101 SFXG50PD502
     
2910-000117 DUF100 SAYRJ897MCA0B0A
2911-000158 F200 LMFEFAGB-C05
3301-001438 L204 BLM15BB750SN1D
3301-001659 L200,L201,L510 BLM15AG601SN1
     
3301-001756 L100 BLM15HG102SN1D
3301-001789 L601 BLM15EG121SN1D
3301-001885 L501,L502,L503,L504 BLM15HD182SN1D
3301-001885 L505,L507,L509 BLM15HD182SN1D
     
3301-002037 L513,L514 BLM18KG601SN1
3705-001731 RFS100 KMS-560-002-BEF
3709-001456 SIM600 500-6P-2.7X
3709-001575 CD600 SCHA4B0301
3710-002632 HDC602 AXT410164AW1
     
3711-005550 HDC500 AXK8L10125SJ
3711-006856 HDC601 14-5801-050-002-829
3711-007107 HDC600 AXE630124AW1
3711-007533 BTC600 202-03000-00347
     
3712-001326 ANT201 HM01-AR0145
3712-001348 ANT500,ANT501 HJ-ICT-05Y
3712-001361 ANT200 HJ-ICT-02Y
3722-003065 IFC600 HY07-AB0721
     
GH59-08444A LED502 CHP-C4040-200-PB2016
GH80-03320A R108,R116,R200 PB-SHORT-1005
Запись опубликована автором V_E_D_U_N в рубрике Samsung GT-S5830. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.